Loading... Please wait...

The Millennium Of Hungary And The National Exhibition 1896 / Az Ezeréves Magyarorszag és a Millennuimi Kiállítás

$65.99
SKU:
1896OneThousantYearOfHungary
Weight:
37.00 Ounces
Quantity:

Product Description

The Millennium Of Hungary And The National Exhibition / Az Ezeréves  Magyarorszag és a Millennuimi  Kiállítás

Official reprint edition in four language : Hungarian, German, France, English

REPRINT 8,000 copies

THIS BOOK is a MUST for those that want to STUDY Hungarian history, and want to see HUNGARY in 1896 on photographs.

 

Az Ezeréves Magyarország és a Millenniumi kiállítás - Reprint kiadás! - négy nyelvű - Magyarország legszebb tájainak, városainak és műkincseinek valamint a kiállitás nevezetességeinek fényképgyüjteménye

A Collection of Photographic Views of the most interesting parts of the country, of towns and art-treasures of Hungary, as also of the most noteworthy objects in the exhibition.

Partly from original photographs by Bartholomew Vágó, Photographer to the R. H. State Railways, George Klösz and Erdélyi of Budapest and Charles Divald of Eperjes and Bártfa, Photographers and from original Designs by Arthur Heyer painter.

Published under the Patronage of the R. H. Ministry on Commerce, by order and with the Cooperation of the Board of Directors of the  R. H. State-railways and the Millenary Exhibition, by JULIUS LAURENCIC.

With the cooperation of Messrs:  

Prof. LEOPOLD PADLÓCZY for the German text 

ERNEST PIVÁNYI for the Hungarian and German text

STANISLAS TÍMÁR for the Hungarian text 

HENRY FOUQUAU for the French text

LADISLAS VIDÉKY for the English text

BUDAPEST 1896

GRAPHIC INSTITUTE OF WILLIAM KUNOSY AND SON IMPRIMERIE ARTISTIQE.

 

Official reprint edition in four languages: Hungarian, German, France, English 

Oldalszám: 270 pages

TEKA Konyvertekesito 2nd Reprint Edition

Kötés / Binding: HARDCOVER

CONDITION of the Book:  Used - LIKE NEW!  Inside unmarked copy.  Shows very minor shelf ware, as pictured!

 

Rövid kor az idő soha meg nem pihenő folyamában és mégis mily óriási időszak egy nemzet fejlődéstörténetében! Ezer év viharzott el azóta, hogy a nemes magyar nép elhagyván ős hazáját, Árpád a honalapító vezérlete alatt átlépte ez erdős, bérczes, napsugaras ország határait s millió szívek ujjonganak most a roppant jelentőségű évforduló felé. Mert íme, nemzetek és népek születtek és haltak el ez ezer esztendő alatt. A mult idők ölében sok nemzet tragikus sorsa van eltemetve, forradalmak és testvérháborúk dúltak az egyes népek között s nem egy törzs bukott le a fényes magaslatról, a melyen állott.

A korszakok romjain uj korszakok támadtak, a népek sírján uj népek keletkeztek, de Magyarország erősen állott e harczok és viharok közepette. Életútjának gyökerei mélyek és erősek valának, mint a nemzet lelke. Igaz, hogy a mióta Árpád e szép hazát elfoglalta, mindig külső harczok és belső villongások tépték a nemzet szívét; török-tatár pusztította, testvérharczok rázkódtatták meg az országot, de a magyar nép szent törekvéssel óvta meg nemzeti jellegét, a honszeretetet és nagyjainak kultuszát, ősi tradíczióit és nagygyá lett külső és belső ellenségei daczára.
 
TARTALOM:
 
Az ezeréves Magyarország és a milléniumi kiállitás I. - Magyarország legszebb tájainak, városainak és műkincseinek valamint a kiállitás nevezetességeinek fényképgyüjteménye. Ö Felségének I. Ferencz József királyunk arczképe.
Adakaleh 123
Aggteleki cseppkőbarlang 42
Anina alagút 152
Aquincum 9
Árpád és a vezérek 3
Árva vára 106
Árva völgye 87
Bába szoros 189
Baross-mauzoleum lllaván 46
Bártfa-fürdő ... ... ... . ... ... 77
Bártfa régi városháza 154
Beczkó vára 64
Borszék fürdő ... 101
Brassó látóképe ... 104-105
Brassó városháza 27
Buccari ... ... 86
Bucsai alagút ... ... 22
Budapest:
Andrássy-út 91
Budai alagút ... ... 148
Császár- és Lukácsfürdő - 67
Dalszinház - 34
Dante pokla 183
Deák Ferencz mauzóleuma 167
Dohány-utczai zsinagóga külseje 99
Dunakorzó - ... - - - - 66
Dunakorzó részlete - - 116
Ferencz József-tér 93
Földalatti vasút városligeti, kijárata 161
Haas-palota a :Gizella-téren 97
Hunyadi János természetes keserűvíz telep ... ... - 100
Keleti pályaudvar 51
Királyi trónterem - - 147
Királyi várkert - 50
Konstantinápoly Budapesten 179
Lánczhid 146
Lipótvárosi bazilika 19
Mátyás templom belseje ... ... 12
Mátyás templom külseje ... 166
Műcsarnok jelenleg Plasticon 69
Nemzeti muzeum ... - ... 18
Nemzeti szinház - - 114
Népszínház - 115
M. kir. államvasutak igazg. palotája 182
M. kir. államvasutak nyugdíjintézet
köröndépületei ... 180-181
M. kir. államvasutak nyugdíjintézetének árkád palotája ... 68
New-York palota az Erzsébetköruton - 113
Nyugati pályaudvar - -
Orvosegyetemi klinika az üllői-uton 163
Ős Budavár török mecset 178
Ős Budavár, Szent-Györgytér - 177
Ős-Budavár templom-tér 177
Panorama 6-7
Parlamenti épület 33
Petőfi szobra az Eskü-téren 162
Ráczfürdő 62
Régi városháza 145
Rombach-utczai zsinagóga belseje 38
Royal szálloda 193
Rudasfürdő 168
Svábhegy és a fogaskerekű vasút 150
Szabadság szobor 49
Szent-Gellérthegy 117
Szt.-Margitsziget 92
Szt.-Margitsziget (forrás) 149
Szervita templom belseje 90
Széchenyi emlék a Svábhegyen ... 165
Székesfővárosi tanácsház ülésterme 53
Székesfővárosi Vigadó 52
Teréz-körut és Oktogon-tér 98
Városligeti nagykörönd 35
Vásár-csarnokok 156
Budatin vára 107
Cserhalom - 188
Csorbái tó 10
Csorsztyni sziklasor 72-73
Czirkveniczei kolostor... 119
Deési ev. ref. templom ... ... ... ... 173
Detonatahegy 60
Déva vára - 175
Dobsinai jégbarlang 176
Eperjes látóképe - 61
Erdélyi oláh lakház ... ... 23
Esztergom látóképe az uj hiddal ... 88-89
Fiume latóképe 56-57
Fogaras vára 85
Gombosi gőzkomp... 122
Gyulafehérvári Károlykapu 26
Herkulesfürdő - - 16
Jádvölgy - - - -13
Kalotaszegi népviselet 11
Kazánszoros 124
Kecskeméti tanácsház - 169
Kecskeméti szinház 169
Késmárki Tököly-várrom 48
Késmárk városháza 172
Kis-Sebesi román templom 63
Kolozsvár látóképe ... ... 120-121
Körmöczbánya - - 83
Kőrösmezői ruthén templom 103
Leányvár Selmeczbányán 59
Lomniczi csúcs 17
Lőcse tanácsháza ... . 102
Magas-Tátra látóképe 40-41
Marosvásárhely Bem-szobra 157
Medgyesi nagy templom - - 81
Munkács vára 109
Nagy tarpataki vizesés 39
Oroszlánkő várrom - 20
Pécsi székesegyház belseje 29
Plitviczai tavak 186
Plitviczai vízesés -135
Pozsony ... - - - - 125
Sebesvár romjai 45
Segesvári kaputorony 47
Soproni főtér 174
Stubnya fürdő - -, - 108
Szeged városháza 84
Szegedi közúti Tiszahid - 118
Székesfehérvár Panorama 184-185
Székesfehérvár városháza 186
Székesfehérvár püspöki palota ,186
Székesfehérvár Vörösmarty-tér 187
Székesfehérvár megyeház 187
Szliács füidő --- - - - 82
Szlujini kaszkádok ... - - - 70
Sztrecsnó vára ... -- - 151
Temesvár Jenő herczeg-tér ... 171
Temesvár takarékpénztár 155
Temesvár városi színház 170
Tersato - ... ... - 140
Tihanyi kolostor - 153
Tordai hasadék 74-75
Toroczkó - 71
Törcsvár ... 76
Trencsénvár romjai 21
Ungvár - 65
Vajda-Hunyad vára - 5
Varasd látóképe 137
Varasd Ferencz-József-tér 138
Zalatna látóképe ... ... - 43
Zboró várrom - ... 44
Zólyom-Lipcse vára 28
Zágráb:
Akadémia és Jelasics-tér 132
Felső város és központi temető ... 138
Horvát népviseletek ... 139
Látókép délről 129
Magy. államvasutak pályaudvara 130
Országos színház 131
Város környéke és Makszimir 134
Milleniumi kiállítás:
Bányászati és kohászati csarnok ... 30
Borászati pavillon ... 159
Dohány csarnok ... ... 111
Egészségügyi csarnok ... 58
Első magy. részvény-sörfőződe
sörcsarnoka ... ... 110
Erdészeti és vadászati csarnok 80
Falu ..... 79
Hadi tengerészeti pavillon ... 107
Horvát erdészeti csarnok... 144
Horvát kostoló csarnok ... 143
 
Horvát iparcsarnok 141
Horvát művészeti pavillon 142
Időleges kiállítások csarnoka ... 87
Igazgatósági épülete 15
Iparcsarnok 65
Jutalomképünk ..„ 192
Járóművek csarnoka 95
József Főherczeg csarnoka 112
Kereskedelem, pénz- és hitelügyi
csarnok ... ... 78
Közlekedésügyi csarnok 164
Közoktatásügyi csarnok ... 31
Littke pezsgő pavillon ... 159
M. kir. államvasutak gépgyárának
pavillonja ... ... ... ... .. 94
Malomipar csarnok (külseje) 190
Malomipar csarnok (belső rész) 191
Meteorologiai intézetek pavillonja 82
Mezőgazdasági csarnok ... 128
Nemzetiségi utcza ... 96
Panorama . ... 24-25
Royal pavillom (Gerbeaud).... 194
Sokszorosító ipar pavillonja ... ... 160
Történelmi csarnok renaissance
csoportja 126
Történelmi csoport román kolozstor udvara ... ... ... ... ... 158
Történelmi főcsoport román stylű
részlete .. ... ... ... ... 54
Történelmi kiállítás palotái 4
Uj állandó híd a városligeti tó felett 86
Ünnepi csarnok 14
Kiváló iparvállalatok :
Gerbeaud csokoládé gyára és kiállítási tárgya- ... ... - 195
Katzer József szőrmeháza ... ...... 196
Löw Károly zsolnai posztógyár
-pavillonja .... ... 197
Buchwald Sándor vasbutor pavillonja ... ... .. ... 198
Az általános légszesz-társulat pavillonja ... ... 199
Braun Testvérek pezsgő paviljonja 200
Wünsch Róbert cementtechnikus
pavillonja 201
Az első magyar gazdasági gépgyár
részvény-társulat 202-203
Szelnár József kertészeti telepe ... 204
Vízvezeték, világítás és fűtés berendezési részvény-társaság ... ... 205
Magyar Ruggyantagyár részvénytársaság 206
Pesti Hengermalom társaság 207
Grüneberg Károly és József gőzkefeárugyára Pozsonyban 208
Ifj. Scholz Antal serfőzdéje Pécsett 209
Höfler Testvérek bőrgyára Pécsett 210
 
 
img-9569.jpg
img-9570.jpg
img-9571.jpg
img-9572.jpg
img-9573.jpg
 
img-9576.jpg
 
 
 
img-9584.jpg
 
img-9586.jpg
 
img-9596.jpg
 
img-9598.jpg
 
img-9599.jpg
 
 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the The Millennium Of Hungary And The National Exhibition 1896 / Az Ezeréves Magyarorszag és a Millennuimi Kiállítás to your wish list.