null

The Gospel of Luke 9-19 Modern Swedish Language Test Edition / Nar tiden var inne

No reviews yet Write a Review
$29.99
SKU:
9789197972475
UPC:
9789197972475
Weight:
4.80 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

The Gospel of Luke 9-19 Modern Swedish Language Test Edition

Experience the New Swedish Translation / Nar tiden var inne / Provoversattining av Lukasevangliet 9-19 och Galaterbrevet 

Product Details

 • Paperback: 78 pages
 • Publisher: Bible Society (2015)
 • Language: Swedish
 • ISBN-10: 9197972479
 • ISBN-13: 978-9197972475
 • Product Dimensions: 6.2 x 0.2 x 8.3 inches
 • Shipping Weight: 4.8 ounces

Product Features

 • Type: Paperback
 • Number of Pages: 78
 • Publisher: Bible Society
 • Publication Date: 2015
 • Language: Swedish
 • ISBN-10: 9197972479
 • ISBN-13: 978-9197972475
 • Dimensions: 6.2 x 0.2 x 8.3 inches
 • Shipping Weight: 4.8 ounces

Overview

This modern Swedish language test edition of the Gospel of Luke 9-19 and the Book of Galatians, titled "När tiden var inne / Provöversättning av Lukasevangeliet 9-19 och Galaterbrevet," offers readers a glimpse of a potential new Bible translation. The Bible Society seeks feedback on this test translation to gauge its effectiveness and readability.

Translation Insights

 • Luke's Writing Style: The translator captures Luke's elegant language, transitioning to a dramatic and lively style when Jesus speaks directly to people on his way to Jerusalem.
 • Modern Language: Shorter sentences are used to create a natural flow in the text, making it more accessible to contemporary readers.
 • Themes: The Gospel of Luke emphasizes the marginalized and powerless, highlighting Jesus' views on money and mercy in a way that challenges today's social debates.
 • Paul's Letters: The Book of Galatians portrays Paul's frustration with the Galatians being misled by false teachers. The translation aims to make Paul's complex arguments and style easier to follow.

Interesting Facts

 • Community Feedback: The Bible Society encourages readers to provide comments and feedback on this test translation to refine and improve future editions.
 • Cultural Relevance: The translation reflects modern Swedish language and contemporary biblical scholarship, aiming to resonate with today's readers.
 • Focus on Clarity: The translators have prioritized clarity and readability, making significant efforts to ensure that the text flows naturally and is engaging for readers.

Publishers

 • Bible Society: Dedicated to making the Bible accessible and engaging for all, the Bible Society publishes a variety of translations and editions to support biblical literacy and understanding.

Hashtags

#SwedishBible #ModernTranslation #GospelOfLuke #BibleForYoungPeople #BibleSociety #ChristianLiterature #BibleStudy #Galatians #TestEdition #NewTranslation

Översikt

Denna moderna svenska språkprovöversättning av Lukasevangeliet 9-19 och Galaterbrevet, med titeln "När tiden var inne / Provöversättning av Lukasevangeliet 9-19 och Galaterbrevet," ger läsarna en inblick i en potentiell ny bibelöversättning. Bibelsällskapet söker feedback på denna provöversättning för att bedöma dess effektivitet och läsbarhet.

Översättningsinsikter

 • Lukas Skrivarstil: Översättaren fångar Lukas eleganta språk, som övergår till en dramatisk och livlig stil när Jesus talar direkt till människor på väg till Jerusalem.
 • Moderna Språk: Kortare meningar används för att skapa ett naturligt flöde i texten, vilket gör den mer tillgänglig för nutida läsare.
 • Teman: Lukasevangeliet betonar de marginaliserade och maktlösa, och lyfter fram Jesu syn på pengar och barmhärtighet på ett sätt som utmanar dagens samhällsdebatter.
 • Paulus Brev: Galaterbrevet skildrar Paulus frustration över att galaterna har låtit sig luras av falska lärare. Översättningen syftar till att göra Paulus komplexa argument och stil lättare att följa.

Hashtags

#SvenskaBibeln #ModernÖversättning #Lukasevangeliet #BibelFörUnga #Bibelsällskapet #KristenLitteratur #BibelStudier #Galaterbrevet #Provedition #NyÖversättning

Product Reviews

No reviews yet Write a Review