Loading... Please wait...

Sochiapam Chinantec Language New Testament / Jú¹ chú³² quioh²¹ Jesús tsá² lɨn³ Cristo (CSONT) / Sochiapam Chinantec 1986 Edition / Mexico

$13.82
SKU:
978-1531301743
Weight:
30.40 Ounces
Quantity:

Product Description

Sochiapam Chinantec Language New Testament

Jú¹ chú³² quioh²¹ Jesús tsá² lɨn³ Cristo (CSONT)

Sochiapam Chinantec 1986 Edition

Mexico

 

  • Paperback: 520 pages
  • Publisher: Digital Bible Society (June 15, 2017) / Wycliffe Bible Translators
  • Language: Sochiapam Chinantec
  • ISBN-10: 1531301746
  • ISBN-13: 978-1531301743
  • Product Dimensions: 6 x 1.3 x 9 inches
  • Shipping Weight: 1.9 pounds

 

John 3:16 JUAN

”Sá¹nɨ́² jɨe³, la³ lá² bíh¹ ca³ma³hnio³ Dió³² tsá² zian² ñí¹ hué²¹ lá², ca³la³ hi³ ca³cuen³ máh³ tsú² Jon² Tsá² jan² tán¹, hi³ jáun² lɨ³ua³ jan² tsá² cha³² cáun² tsɨ́³ ñí¹con² hí³ dí² tiá² lɨ́¹³ yáh³ hi³ tsa³háɨn³, tɨ³la³ lɨ́¹³ lɨ³ zian² tsú² cun³ jmɨ́¹hi³nio² bíh¹.

 

Sochiapam is a Chinantec language of Mexico. It is most similar to Tlacoatzintepec Chinantec, with which it has 66% intelligibility (intelligibility in the reverse direction is 75%, presumably due to greater familiarity in that direction).

 

Sochiapam
Native to Mexico
Region Oaxaca
Ethnicity 6,300 Chinantecs (no date)
Native speakers
3,600 (2000)
Oto-Mangue
  • Western Oto-Mangue
Language codes
ISO 639-3 cso
Glottolog soch1239

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Click the button below to add the Sochiapam Chinantec Language New Testament / Jú¹ chú³² quioh²¹ Jesús tsá² lɨn³ Cristo (CSONT) / Sochiapam Chinantec 1986 Edition / Mexico to your wish list.