Loading... Please wait...

Slovakian Jerusalem Bible Catholic / Luxury White Hardcover with Golden Edges and Thumb Index / Sväté písmo - Jeruzalemská Biblia biela so zlatorezom / Anton Botek Translation / Dobrá kniha

$139.99
SKU:
9788081910852
Weight:
54.00 Ounces

Out of Stock

Product Description

Slovakian Jerusalem Bible Catholic

Luxury White Hardcover with Golden Edges and Thumb Index

Sväté písmo - Jeruzalemská Biblia biela so zlatorezom

 

Anton Botek Translation 

Publisher: Dobrá kniha

ISBN 9788081910852 / 978-8081910852

Hardcover

Language: Slovakian

Pages 2560

Size: 165 x 240 mm

 

In the modest list of Slovak Catholic translations of the Bible, the translation of Anton Botek is an exceptional place. The author worked on it to bring biblical texts closer to the modern language. This is the first step towards a better understanding of the non-difficult texts coming from the time of our two millenniums, even more. In addition to the clarity of the language, the enormous advantage of this publication is its addition to the introductions, comments and margins of the Jerusalem Bible.

 

Vydanie obsahuje označenie jednotlivých biblických kníh - praktické palcové indexátory, ktoré umožnia rýchle vyhľadanie príslušnej knihy.

V skromnom zozname slovenských katolíckych prekladov Biblie má preklad Antona Boteka výnimočné miesto. Autor na ňom pracoval s cieľom priblížiť biblické texty moderným jazykom. Ten je prvým krokom k lepšiemu porozumeniu neraz neľahkých textov pochádzajúcich z čias od ktorých nás delia dve tisícročia, ba i viac. Okrem zrozumiteľnosti jazyka je obrovskou prednosťou tohto vydania jeho doplnenie úvodmi, komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie.

Jeruzalemská Biblia je preklad Svätého písma do francúzštiny, ktorý vznikol vďaka mnohoročnému úsiliu Jeruzalemskej biblickej školy, ktorú vedú dominikáni. Vynikajúci biblisti zhromaždili všetky dostupné historické, archeologické, lingvistické a ďalšie relevantné poznatky, ktoré im umožnili napísať ku každej knihe Svätého písma hodnotný úvod. Vďaka týmto úvodom čitateľ vopred spozná základné posolstvo tej-ktorej knihy, historické pozadie jej vzniku, obsahovú štruktúru, jej začlenenie do celkovej štruktúry Svätého písma. Úvod teda vytvára prvotný predpoklad pre správne vnímanie a porozumenie obsahu knihy.

Doteraz nijaké vydanie Svätého písma na Slovensku neponúklo čitateľovi ďalšiu špecialitu Jeruzalemskej Biblie. Sú ňou marginálne odkazy. Na okraji textu nášho vydania sú umiestnené značky biblických kníh s číslom kapitoly a číslom verša. Je to vynikajúca pomôcka, vďaka ktorej sa priamo pri čítaní textu dá nájsť iné miesto v Biblii, ktoré reflektuje tú istú udalosť, na ktorom sa hovorí o tom istom probléme, kde je použitý rovnaký obraz. Ak je takýto marginálny odkaz doplnený znamienkom +, znamená to, že poznámka k označenej pasáži vysvetľuje aj text, pri ktorom sa odkaz nachádza.

Moderný jazyk Botekovho prekladu a vynikajúci pomocný aparát Jeruzalemskej Biblie s jeho úvodmi, komentármi a margináliami robia z tohto vydania Svätého písma spoľahlivý zdroj svetla, inšpirácie, duchovného povzbudenia a oporu v duchovnom raste pre každého, kto sa podujme pravidelne brať Sväté písmo do rúk a čítať ho.

Toto vydanie Biblie obsahuje elegantné zapracované štítky - menovky jednotlivých kníh Biblie.

  • preklad: Anton Botek

img-5808.jpg

 

img-5823.jpg

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Click the button below to add the Slovakian Jerusalem Bible Catholic / Luxury White Hardcover with Golden Edges and Thumb Index / Sväté písmo - Jeruzalemská Biblia biela so zlatorezom / Anton Botek Translation / Dobrá kniha to your wish list.