null

Slovak Ecumenical Bible / Biblia - Slovenský Ekumenický Preklad / Slovenská Biblická Spoločnost 2015

No reviews yet Write a Review
$79.99
SKU:
9788085486971
UPC:
9788085486971
Weight:
20.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Slovak Ecumenical Bible / Biblia - Slovenský Ekumenický Preklad

Slovenská Biblická Spoločnost 2015 / Modry / Soft blue cover

Product Details

 • Binding: Softcover
 • ISBN: 9788085486971 / 978-8085486971
 • ISBN-10: 8085486970
 • Pages: 1285
 • Publisher: Slovakian Bible Society
 • Publication Year: 2015
 • Language: Slovak (Slovensky)
 • Cover Color: Soft Blue

Overview

This edition of the Slovak Ecumenical Bible (Biblia - Slovenský Ekumenický Preklad) represents the third revised version of this widely-used translation. Produced by the Slovakian Bible Society, this softcover Bible features a beautiful soft blue cover.

In addition to the biblical text, this edition includes several valuable supplementary features:

 • Cross-references
 • Brief introductions to each book of the Bible
 • Unification of over 4,000 proper names and titles in the Old Testament
 • Expanded text with alternative translations in footnotes
 • Incorporation of more than 1,600 comments from experts and Bible readers

These enhancements make this Slovak Ecumenical Bible an excellent resource for personal study, small group use, and church reference. The ecumenical nature of the translation ensures broad acceptance and use within the Slovak Christian community.

The Slovakian Bible Society's goal in publishing this edition is to provide the Slovak people with a Bible that brings them ever closer to the blessings of God's Word. This softcover version is a durable and accessible option for readers of all ages.

Prehľad

Toto vydanie Slovenskej ekumenickej biblie (Biblia - Slovenský ekumenický preklad) predstavuje tretiu prepracovanú verziu tohto hojne používaného prekladu. Táto Biblia v mäkkej väzbe, ktorú vyrobila Slovenská biblická spoločnosť, má krásny jemný modrý obal.

Okrem biblického textu obsahuje toto vydanie niekoľko cenných doplnkových prvkov:

Krížové odkazy
Krátky úvod ku každej knihe Biblie
Zjednotenie viac ako 4000 vlastných mien a titulov v Starom zákone
Rozšírený text s alternatívnymi prekladmi v poznámkach pod čiarou
Začlenenie viac ako 1600 komentárov od odborníkov a čitateľov Biblie
Vďaka týmto vylepšeniam je táto slovenská ekumenická Biblia vynikajúcim zdrojom pre osobné štúdium, použitie v malých skupinách a cirkevné odkazy. Ekumenický charakter prekladu zabezpečuje široké prijatie a využitie v rámci slovenskej kresťanskej komunity.

Cieľom Slovenskej biblickej spoločnosti pri vydávaní tohto vydania je poskytnúť slovenskému ľudu Bibliu, ktorá ho stále viac približuje k požehnaniam Božieho Slova. Táto verzia v mäkkej väzbe je odolná a prístupná možnosť pre čitateľov všetkých vekových kategórií.

Product Specifications

 • Translation: Slovak Ecumenical Bible
 • Binding: Softcover
 • Cover Color: Soft Blue
 • Additional Features: Cross-references, Book Introductions, Name/Title Unification, Footnote Translations, Expert/Reader Comments

 

slovak-ecumenical-bible-biblia-slovensk-ekumenick-preklad-1.jpg

slovak-ecumenical-bible-biblia-slovensk-ekumenick-preklad-6.jpg

slovak-ecumenical-bible-biblia-slovensk-ekumenick-preklad-9.jpg

slovak-ecumenical-bible-biblia-slovensk-ekumenick-preklad-3.jpg

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review