Loading... Please wait...

RUTH / Thai - English Bible Storybook for Children / Thailand รูธยอดสะใภ้ [Paperback]

$9.99
SKU:
9789748855806
Weight:
5.00 Ounces
Quantity:

Product Description

RUTH / Thai - English Bible Storybook for Children / Thailand รูธยอดสะใภ้

Product Details:

  • Paperback: 32 pages
  • Publisher: Bible Society (2009)
  • Language: Thai
  • ISBN-10: 9748855805
  • ISBN-13: 978-9748855806 / 9789748855806

 

Thai Description:

หนังสือชุดพระวจนะแห่งปัญญา

รูธยอดสะใภ้

นางรูธเป็นเรื่องราวของบรรพบุรุษของกษัตริย์ดาวิด ซึ่งเป็นกษัตริย์อิสราเอลองค์ที่สอง ดาวิดเป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงมากนั่นยิ่งทำให้นางรูธกลายเป็นคนสำคัญมากขึ้นอีก

ถึงแม้ว่านางรูธจะเป็นคนสำคัญในประวัติศาสตร์อิสราเอล เธอก็เป็นคนต่างชาติเพราะนางรูธมาจากประเทศโมอับ

นางรูธออกจากบ้านเมืองของเธอมาอยู่ที่อิสราเอล ที่เธอทำเช่นนี้ก็เพราะต้องการจะปรนนิบัตินาโอมีแม่สามีของเธอ ต่อมาชายที่ชื่อโบอาสได้ตอบแทนความดีที่เธอได้ทำโดยแต่งงานกับนางรูธ ทั้งสองมีลูกชายด้วยกัน และลูกชายคนนี้เองที่เป็นปู่ของกษัติรย์ดาวิด

 

English Description:

Book of the Word of Wisdom series
Life can change
- Paul persecuted those who followed Jesus, until he met Jesus himself. Therefore he changed his mind to follow him.
- Compiled into simple language for children to read and understand Compose colorful images with good ideas at the end of the book.

ruth-1-.jpg

ruth-4-.jpg

ruth-11-.jpg

ruth-15-.jpg

ruth-23-.jpg

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the RUTH / Thai - English Bible Storybook for Children / Thailand รูธยอดสะใภ้ [Paperback] to your wish list.