null

Norwegian New Testament with Psalms / Det Nye Testamente og Salmenes Bok

No reviews yet Write a Review
$69.99
SKU:
9788252001082
UPC:
9788252001082
Weight:
0.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Norwegian New Testament with Psalms / Det Nye Testamente og Salmenes Bok

Ordforklaringer og noter / Norsk Bibel NB88/07 / 9.5 X 6.5 inches

UPC: 9788252001082


Product Features

 • Format: Hardcover
 • Pages: 392
 • Publisher: Bible Society
 • Publication Date: 2002
 • Language: Norwegian
 • ISBN-10: 8252001084
 • ISBN-13: 978-8252001082 / 9788252001082
 • Dimensions: 9.5 x 6.5 inches
 • Special Features: Explanatory Notes, Glossary, NB88/07 Translation

Overview

"Det Nye Testamente og Salmenes Bok" is a comprehensive Norwegian New Testament paired with the Book of Psalms. Published by the Bible Society in 2002, this edition features the NB88/07 translation, known for its clarity and faithfulness to the original texts. The hardcover format ensures durability, making it suitable for regular use. Measuring 9.5 x 6.5 inches, this Bible is designed for easy reading and study. It includes explanatory notes and a glossary, providing valuable context and insights to enhance your understanding of the scriptures.


Interesting Facts

 • NB88/07 Translation: This edition uses the NB88/07 translation, which is recognized for its accurate representation of the original biblical texts.
 • Explanatory Notes: The included explanatory notes offer additional context and explanations to help readers better understand the biblical passages.
 • Glossary: A comprehensive glossary is included, clarifying terms and concepts mentioned in the Bible, making it accessible to both new and experienced readers.
 • Publisher: The Bible Society is dedicated to producing high-quality, accessible Bibles that cater to a wide range of readers and purposes.
 • Durable Hardcover: The hardcover binding ensures the Bible's longevity, making it a reliable resource for years of study and reflection.

Key Credits

 • Publisher: Bible Society

Hashtags

#NorwegianNewTestament #BookOfPsalms #NB88Translation #BibleWithNotes #BibleSociety #HardcoverBible #ChristianLiterature #BibleStudy #NorwegianLanguage #FaithJourney

Oversikt

"Det Nye Testamente og Salmenes Bok" er et omfattende norsk Ny Testamente sammen med Salmenes bok. Utgitt av Bibelselskapet i 2002, har denne utgaven NB88/07-oversettelsen, kjent for sin klarhet og trofasthet til de opprinnelige tekstene. Den innbundne utgaven sikrer holdbarhet, og gjør den egnet for regelmessig bruk. Med målene 9.5 x 6.5 inches, er denne Bibelen designet for enkel lesing og studie. Den inkluderer ordforklaringer og noter, og gir verdifull kontekst og innsikt for å forbedre din forståelse av skriftene.


Interessante Fakta

 • NB88/07 Oversettelse: Denne utgaven bruker NB88/07-oversettelsen, som er anerkjent for sin nøyaktige gjengivelse av de opprinnelige bibelske tekstene.
 • Noter: De inkluderte notene tilbyr ytterligere kontekst og forklaringer for å hjelpe leserne med å forstå de bibelske passasjene bedre.
 • Ordforklaringer: En omfattende ordliste er inkludert, som klargjør termer og konsepter nevnt i Bibelen, og gjør den tilgjengelig for både nye og erfarne lesere.
 • Forlag: Bibelselskapet er dedikert til å produsere høykvalitetsbibler som er tilgjengelige for et bredt spekter av lesere og formål.
 • Holdbart Innbundet: Den innbundne utgaven sikrer Bibelens lang levetid, og gjør den til en pålitelig ressurs for mange års studie og refleksjon.

Nøkkelkreditter

 • Forlag: Bibelselskapet

Hashtags

#NorskNyTestamente #SalmenesBok #NB88Oversettelse #BibelMedNoter #Bibelselskapet #InnbundetBibel #KristenLitteratur #BibelStudie #NorskSpråk #TroReise

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review