null

Norwegian New Testament Orange with CROSS / Det nye testamentet Revidert omsetjing 2005

No reviews yet Write a Review
$37.99
SKU:
9788254106372
UPC:
9788254106372
Weight:
0.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Norwegian New Testament Orange with CROSS / Det nye testamentet Revidert omsetjing 2005

Det Norske Bibelselskap / 7  X 5  inches / Ordforklaringer

En God Oversettelse Er Blitt Enda Bedre - naermere grunnteksten, spraket vart, bildene

UPC: 9788254106372


Product Features

 • Format: Hardcover (Orange with Cross)
 • Pages: 804
 • Publisher: Bible Society
 • Publication Date: 2006
 • Language: Norwegian
 • ISBN-10: 8254106371
 • ISBN-13: 978-8254106372 / 9788254106372
 • Dimensions: 7 x 5 inches
 • Special Features: Explanatory Notes, Revised Translation 2005

Overview

"Det nye testamentet Revidert omsetjing 2005" is a carefully revised Norwegian New Testament, published by the Bible Society in 2006. This edition features a vibrant orange hardcover with a cross, symbolizing faith and devotion. With 804 pages, it provides an accessible and accurate translation of the New Testament texts. The inclusion of explanatory notes helps readers understand the context and meanings behind the biblical texts, making it a valuable resource for both new and experienced readers. The compact dimensions of 7 x 5 inches make it convenient for personal study and travel.


Interesting Facts

 • Revised Translation 2005: This edition features the 2005 revised translation, ensuring clarity and fidelity to the original texts, and is noted for being closer to the source text, with vivid language and imagery.
 • Explanatory Notes: The included explanatory notes offer additional context and explanations, enhancing the reader's understanding of the New Testament.
 • Publisher: The Bible Society is known for its dedication to producing high-quality, accessible Bibles that cater to diverse audiences.
 • Portable Size: At 7 x 5 inches, this hardcover edition is compact and easy to carry, making it ideal for on-the-go reading and study.
 • Elegant Design: The orange cover with a cross adds a touch of elegance and visibility, making it a striking addition to any collection.

Key Credits

 • Publisher: Bible Society

Hashtags

#NorwegianNewTestament #RevisedTranslation2005 #BibleWithNotes #BibleSociety #HardcoverBible #ChristianLiterature #BibleStudy #NorwegianLanguage #FaithJourney

Oversikt

"Det nye testamentet Revidert omsetjing 2005" er et nøye revidert norsk Ny Testamente, utgitt av Bibelselskapet i 2006. Denne utgaven har et livlig oransje innbundet omslag med et kors, som symboliserer tro og hengivenhet. Med 804 sider gir den en tilgjengelig og nøyaktig oversettelse av Det Nye Testamente-tekstene. Inkluderingen av ordforklaringer hjelper leserne med å forstå konteksten og betydningene bak de bibelske tekstene, og gjør den til en verdifull ressurs for både nye og erfarne lesere. De kompakte dimensjonene på 7 x 5 inches gjør den praktisk for personlig studie og reise.


Interessante Fakta

 • Revidert Oversettelse 2005: Denne utgaven har 2005-revidert oversettelse, som sikrer klarhet og trofasthet til de opprinnelige tekstene, og er kjent for å være nærmere grunnteksten med levende språk og bilder.
 • Ordforklaringer: De inkluderte ordforklaringene gir ytterligere kontekst og forklaringer, og forbedrer leserens forståelse av Det Nye Testamente.
 • Forlag: Bibelselskapet er kjent for sitt engasjement for å produsere høykvalitetsbibler som er tilgjengelige for et bredt spekter av lesere.
 • Bærbar Størrelse: Med målene 7 x 5 inches er denne innbundne utgaven kompakt og enkel å bære, noe som gjør den ideell for lesing og studie på farten.
 • Elegant Design: Det oransje omslaget med et kors gir et snev av eleganse og synlighet, og gjør den til et slående tillegg til enhver samling.

Nøkkelkreditter

 • Forlag: Bibelselskapet

Hashtags

#NorskNyTestamente #RevidertOversettelse2005 #BibelMedNoter #Bibelselskapet #InnbundetBibel #KristenLitteratur #BibelStudie #NorskSpråk #TroReise

 

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review