null

Lithuanian Language New Testament, Catholic Edition – Black Hardcover / Naujasis Testamentas

No reviews yet Write a Review
$39.99
SKU:
700535063760
UPC:
700535063760
Condition:
New
Weight:
0.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Lithuanian Language New Testament, Catholic Edition – Black Hardcover / Naujasis Testamentas / 1993 Print

Product Details

 • UPC: 700535063760
 • Author: Bible Society
 • Binding: Hardcover
 • Edition: 1993
 • Publisher: Lietuvos Biblijos Draugija
 • Language: Lithuanian
 • Number of pages: 650

Product Specifications

 • Format: Hardcover
 • Dimensions: 5.5 x 1.2 x 8.5 inches
 • Weight: 1.5 pounds

Overview

The Lithuanian Language New Testament, Catholic Edition, is a black hardcover edition of the New Testament published by Lietuvos Biblijos Draugija in 1993. This edition of the New Testament is in Lithuanian and has received the Nihil Obstat and Imprimatur from the Catholic Church, ensuring its adherence to Catholic doctrine and teachings.

The Nihil Obstat was granted by Sac. Vaclovas ALIULIS MIC, ad hoc deputatus on February 20, 1992, and the Imprimatur was granted by Sig. TAMKEVICIUS, Episcopus auxiliaris Kaunas, on March 30, 1992.

This edition of the New Testament is a valuable resource for Lithuanian-speaking Catholics seeking to deepen their faith and understanding of the Scriptures.

Interesting Facts

 • The Lithuanian Language New Testament, Catholic Edition, was published in 1993, shortly after Lithuania regained its independence from the Soviet Union.
 • The Lithuanian Bible Society, Lietuvos Biblijos Draugija, was established in 1989 and has since been dedicated to publishing and distributing Bibles in Lithuania.
 • The Nihil Obstat and Imprimatur are official declarations by the Catholic Church that a publication is free from doctrinal or moral error. 

Apžvalga

Lietuvių kalba Naujasis Testamentas, katalikų leidimas, yra 1993 m. „Lietuvos Biblijos Draugijoje“ išleistas Naujojo Testamento leidimas juodais kietais viršeliais. Šis Naujojo Testamento leidimas yra lietuvių kalba ir yra gavęs Katalikų Bažnyčios Nihil Obstat ir Imprimatur, užtikrinantį jo leidimą. katalikų doktrinos ir mokymų laikymasis.

Nihil Obstat suteikė Sac. Vaclovas ALIULIS MIC, ad hoc deputatus 1992 m. vasario 20 d., o Imprimatūrą suteikė Sig. TAMKEVICIUS, Episcopus auxiliaris Kaunas, 1992 03 30.

Šis Naujojo Testamento leidimas yra vertingas šaltinis lietuviškai kalbantiems katalikams, siekiantiems pagilinti tikėjimą ir Šventojo Rašto supratimą.

Įdomūs faktai

Lietuvių kalbos Naujasis Testamentas, katalikiškas, išleistas 1993 m., netrukus po to, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos.
Lietuvos Biblijos draugija „Lietuvos Biblijos Draugija“ buvo įkurta 1989 m. ir nuo to laiko yra skirta Biblijų leidybai ir platinimui Lietuvoje.
Nihil Obstat ir Imprimatur yra oficialūs Katalikų bažnyčios pareiškimai, kad leidinyje nėra doktrininių ar moralinių klaidų.

Product Reviews

No reviews yet Write a Review