Loading... Please wait...

Latin - Hungarian Bilingual Psalter Prayer Book / Latin-magyar nappali zsoltároskönyv az évközi időre / Szent Ágoston Liturgikus Megújulási Mozgalom / Zsoltárok, imádságok

$69.99
SKU:
9789630827454
Weight:
20.00 Ounces
Quantity:

Product Description

 

Latin - Hungarian Bilingual Psalter Prayer Book

Latin-magyar nappali zsoltároskönyv az évközi időre

Publisher: Szent Ágoston Liturgikus Megújulási Mozgalom

Zsoltárok, imádságok

 

ISBN: 9789630827454 / 978-9630827454

Paperback 2011

Pages 576

 

 

Előszó

A zsolozsma - főképpen a zsoltároknak és más kinyilatkoztatott szövegeknek megfelelően elrendezett, az egész napra szétosztott imádkozása - az egy igaz Isten választott népének imájába, Krisztusnak, az egyetlen Közvetítőnek imájába, a krisztusi Egyház kétezer éves imájába kapcsol be minket is. Aki a zsolozsmát imádkozza, felülemelkedik a nélkülözhetetlen, de szűkebb látókörű egyéni imádság határain, s az egyetemes Egyháztól, sőt magától Krisztustól tanul imádkozni. A zsolozsma - az Eukarizstiával együtt - az egyházi közösség kialakítója és elsősorban ez gondoskodik arról, hogy a közösség katolikus szellemben formálódjék.


Jelen kötetünk a Szent Ágoston Liturgikus Megújulási Mozgalom által 1990-ben kiadott Nappali Zsoltároskönyv (Diurnálé), megújított, kétnyelvű, bővített kiadása.
Az új kiadás két alapvető újdonsággal rendelkezik. Először is szükségesnek tartottuk egy egységes tipográfia kialakítását. Másodszor lehetővé tettük immár a teljes zsolozsma latin nyelvű végzését az esztergomi hagyomány eredeti dallamaival.


Kötetünk - ahogyan elődje is tette - az évközi idő teljes anyagát adja, és a már megjelent Adventi diurnálé (1991), Karácsonyi diurnálé (1993), nagyböjti diurnálé (1995), Húsvéti diurnálé (1997), és a Commune Sanctorum (1999), kötetekkel együtt, a teljes egyházi évben használható.


Kívánjuk, hogy e zsolozsmáskönyv minden használója lelki haszonnal imádkozza az Egyház ősi szavait, s rajta keresztül belső vallásos életét megbízható értékekhez igazítsa.

 

Tartalom

Előszó
Ajánlás
A zsolozsmáról
A Breviarium Romano-Stigoniese eredete, átdolgozása, alkalmazása
A zsolozsma közös végzése
A zsoltárok világa
A zsolozsma állandó részei 1
Vasárnapi laudes 11
Hétfői laudes 27
Keddi laudes 36
Szerdai laudes 45
Csütörtöki laudes 54
Pénteki laudes 65
Szombati laudes 75
Príma (vasárnap) 87
Príma (hétköznap) 93
Officium capituli 97
A 118. zsoltár szakmai 100
Tercia 114
Szexta 122
Nóna 130
Vasárnapi vesperás 138
Hétfői vesperás 149
Keddi vesperás 156
Szerdai vesperás 163
Csütörtöki vesperás 171
Pénteki vesperás 179
Szombati vesperás 187
Kompletórium 199

....

 

Énekes zsolozsmáskönyv az Évközi időre

A Sümegen is használt zsolozsmáskönyv breviárium formátumú kiadása az Évközi idő nappali zsolozsmahóráinak egész heti anyagával. Különösen ajánljuk azoknak, akik egyénileg vagy közösségben a hét minden napján szeretnének énekelve bekapcsolódni az Anyaszentegyház soha nem szűnő istendicséretébe.

165 x 115 mm, kartonált, 576 oldal, kottával

A Szent Ágoston Liturgikus Megújulási Mozgalom kiadása, Bp., 2011

 

Barsi Balázs atya a zsolozsmázásról

Barsi Balázs OFM három fontos gondolata a zsolozsmázásról:

Kedves Testvérem!

Mielőtt elkezded a zsolozsmaimádságot, szeretném, ha három fontos dolognak mindenképpen a tudatában lennél.

Az első, hogy a zsolozsma a keresztény imádság igazi iskolája. Tanulhatunk különböző imaszövegeket és imamódokat, de a krisztusi imádság lelkületét és anyanyelvét azzal sajátítjuk el igazán, hogy a zsoltárokat imádkozzuk, úgy, ahogy azokat az Anyaszentegyház a zsolozsmában ajkunkra adja. Azzal pedig, hogy minden zsoltár végén elimádkozzuk a kis doxológiát: „Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek”, gyarló emberi életünket mindannyiszor a Szentháromság örök dicsőségének erőterébe helyezzük.

A másik, hogy a zsolozsma egyetemes imádság, amelyben nem a zsoltárokat igazítjuk a magunk éppen aktuális érzelmeihez, hanem lelkünket igazítjuk a zsoltárhoz. Akár egyénileg, akár közösségben végezzük a zsolozsmát, az egész Anyaszentegyház nevében, és az egész Anyaszentegyházért, sőt az egész világért imádkozunk. A zsolozsma a Szentlélek erejében közösségbe von mindazokkal, akik ezt az imádságot valaha is imádkozták és imádkozni fogják, illetve akiknek öröme és szenvedése hangot kap a zsoltárokban.

Végül a harmadik: a zsolozsma nemcsak a mai kor és az üdvösségtörténet eseményei között teremt kapcsolatot, de átjárót nyit a földi élet és az örökkévalóság között is. A zsolozsma az az imádság, mely biztosan eljut Istenhez, hiszen benne az imádkozik velünk, aki maga az Istenhez vezető Út: Jézus Krisztus. Ő a zsolozsmaimádság láthatatlan vezetője.

Vedd hát ezt a zsolozsmáskönyvet, és énekeld Isten dicséretét! Nincs ennél magasabb rendű és fontosabb feladata az embernek, hiszen minden elmúlik, de az Úr dicsérete örökké megmarad. Ha egy zsoltár valamely sora esetleg idegennek tűnik számodra, ne aggódj: csak azért érzed így, mert nem tudod egyszerre felfogni minden ember minden imádságát, amelyet Jézus önmagában egyesít. Ha kitartasz az imádságban, és napról napra, hétről hétre elismétled ugyanazt a zsoltárt, meglátod, a Szentlélek kegyelméből egyre mélyebb megértésre és szeretetre jutsz.

Ezt kívánom neked szeretettel és papi áldással:
Sümegen, 2011. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén

Fr. Barsi Balázs OFM
a Szent Ágoston Liturgikus Megújulási Mozgalom elnöke

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Latin - Hungarian Bilingual Psalter Prayer Book / Latin-magyar nappali zsoltároskönyv az évközi időre / Szent Ágoston Liturgikus Megújulási Mozgalom / Zsoltárok, imádságok to your wish list.