Loading... Please wait...

Illustrated Military History of Hungary by Róbert Hermann / Zrínyi kiadó 2013

$59.99
SKU:
9789633275580
Weight:
34.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Illustrated Military History of Hungary Edited by Róbert Hermann / Authors: Veszprémi László, Kelenik József, Czigány István, Balla Tibor, Polmann Ferenc, Számvéber Norbert, Markó György, Isaszegi János

Publisher: Zrínyi kiadó 2013

 

271 Pages

HARDCOVER

ISBN 9789633275580

 

  • ISBN-10: 963327558X
  • ISBN-13: 978-9633275580

 

 

A book which presents Hungary's military history in a readable style, meeting the scientific standards at the same time.

A military chronicle which introduces the reader to the key facts and connections involved in the military aspect of Hungarian history, the integration of the country into Western culture and the features of Hungarian military affairs that harmonize with or differ from the main developments in European military affairs.

A beautifully designed album which includes more than 120 spectacular and special illustrations and more than 30 detailed campaign maps.

 

There are few European states which have been in existence and constantly maintained their statehood for 1100 years. Arriving in the lands around the Tisza and the Danube in 895-896, the Magyars occupied the whole of the Carpathian Basin within a few years and unified the smaller peoples who lived there. In 907, at the Battle of Pozsony (Pressburg), they demonstrated to the whole of Europe their determination and ability to defend their new homeland. After nearly a century of military expeditions across Europe, the new country finalized its borders and established its authority. Its rulers, and particularly the first king, St Stephen, made Hungary into a respected force in Europe, the continent for which it was to serve as a defensive shield over the next thousand years.

 

 

HUNGARIAN SUMMARY:

 

A kötet a „Kis magyar hadtörténet” című kiadvány angol nyelvű változata.

A magyar nyelvű kötet ismertetoje roviden:

Az olvasók ezúttal egy igen gazdagon illusztrált albumot vehetnek kézbe, több mint százhúsz látványos, színes és különleges képpel, és több mint harminc részletes hadjárati térképpel.

A kiadvány olvasmányos formában, ugyanakkor a tudományos követelményekből nem engedve mutatja be Magyarország hadtörténetét. Egy hadikrónika, amely megismerteti a magyar történelem katonai szempontú legfontosabb tényeit és összefüggéseit, az ország beilleszkedését a nyugati kultúrkörbe, és a magyar hadügynek az európai hadügy fő folyamataival harmonizáló, illetve attól eltérő vonásait.

A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

BEVEZETŐ (Hermann Róbert)
Veszprémi László: MAGYARORSZÁG HADTÖRTÉNETE a kalandozásoktól Mohácsig MOHÁCSIG 862-1566:
(Honfoglalás és kalandozások Európában. Az Árpád-kori magyar királyság (997-1301). Az anjou királyok kora. hadjáratok Itáliától Lengyelországig. Luxemburgi Zsigmond kora. A nikápolyi hadjárattól Nándorfehérvár megszerzéséig (1396-1427). A Hunyadiak kora. A mohácsi csatához vezető út (1490-1526). A mohácsi csata (1526). Közép Európa sorsfordító összecsapása.);

Kelenik József: MAGYARORSZÁG, A KERESZTÉNYSÉG VÉDŐBÁSTYÁJA 1526-1606:
(Kettős királyválasztás és polgárháború. Oszmán hódítás Budától Szigetvárig (1541-1566). Az oszmán-török hódoltság. A Magyar Királyság védelmi rendszere. A tizenöt éves háború (1591/93-1606). A Bocskai-felkelés /1604-1606/.);

Czigány István: MAGYARORSZÁG HADTÖRTÉNELME 1606-1790:
(Az Erdélyi fejedelemség Habsburg-ellenes háborúi (1619-1645). Török ellenes háborúk Erdélyben és a királyi Magyarországon (1658-1664). Kuruc felkelések (1672-1682). Hadügyi változások Magyarországon a XVII. században. A Magyar Királyság felszabadítása a török uralom alól. A Rákóczi-szabadságharc. A Magyar Királyság katonasága a Habsburg Birodalom hadseregében. A huszárság virágkora; az osztrák örökösödési és a hétéves háború.);

Hermann Róbert: MAGYARORSZÁG HADTÖRTÉNETE a Francia Forradalomtól a Kiegyezésig 1790-1867:
(Magyar részvétel a francia forradalomban és a Napóleon elleni háborúkban. Hadügyi reformtervek a reformkorban. Az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc. A Kossuth-emigráció katonai szerepe (1849-1867). A császári-királyi hadsereg (1849-1867).)

Balla Tibor - Polmann Ferenc: MAGYAROK AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA hadseregében és a Vörös Hadseregben 1868-1919:
(Az Osztrák-magyar Monarchia fegyveres ereje a Nagy Háborúban. A Nagy Háború magyar mérlege. Fordulat a világégés után (1918-1919).);

Számvéber Norbert: A HORTHY-KORSZAK HADSEREGE 1919-1945:
(A Nemzeti Hadsereg időszaka (1919-1921). A Magyar Királyi Honvédség rejtett fejlesztése (1922-1938). Területi visszacsatolások (1938-1941). Magyarország részvétele a második világháborúban (1941-1945). Magyarország világháborús mérlege.);

Markó György: HONVÉDSÉGBŐL NÉPHADSEREG 1944-1990:
(Az Ideiglenes Nemzeti Kormány és a politikai koalíció (1944-1947). A proletárdiktatúra térnyerése (1948-1956). Az 1956-os forradalom és szabadságharc. A Magyar Néphadsereg a Kádár-korszakban (1956-1989).);

Isaszegi János - Ravasz István: A MAGYAR HADERŐ 1990-től napjainkig,
MAGYARORSZÁG NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁSAI:
(Rendszerváltoztatás a magyar haderőben. Magyarország nemzetközi szerepvállalása a béke és a stabilitás érdekében. A Magyar Honvédség napjainkban.);

AJÁNLOTT IRODALOM (Andaházi Szeghy Viktor)
KÉPJEGYZÉK
NÉVMUTATÓ
HELYNÉVMUTATÓ

A „Kis Magyar Hadtörténet” című ezen díszes, tetszetős, tartalmas és igen tanulságos kiadványt a történelmet kedvelő olvasóinknak ajánljuk, Hermann Róbertnek a BEVEZETŐ-ben írt alábbi szavaival:

„Egy ország katonai és politikai teljesítményét és lehetőségeit nem megfoghatatlan erők gonosz machinációi, hanem a mindenkori nemzetközi erőviszonyok, a gazdasági lehetőségek és a társadalom morális állapota határozzák meg.

Az első tényező befolyásolására egy Magyarország méretű ország esetében viszonylag kicsi az esély, a másik két tényező alakítása azonban tőlünk is függ. Ám egészséges társadalmi öntudat csak olyan történeti tudatra épülhet, amely tisztában van a múltbeli sikerek összetevőivel és tényleges súlyával, amely képes tudomásul venni a múlt kudarcait, illetve tanulni is kész és képes belőlük.

Ha kötetünk hozzájárul ehhez, már elérte a célját.”

 

 

illustrated-military-history-of-hungary-1-.jpg

A kötet a „Kis magyar hadtörténet” című kiadvány angol nyelvű változata.

A magyar nyelvű kötet recenziója az alábbi:

Az olvasók ezúttal egy igen gazdagon illusztrált albumot vehetnek kézbe, több mint százhúsz látványos, színes és különleges képpel, és több mint harminc részletes hadjárati térképpel.

A kiadvány olvasmányos formában, ugyanakkor a tudományos követelményekből nem engedve mutatja be Magyarország hadtörténetét. Egy hadikrónika, amely megismerteti a magyar történelem katonai szempontú legfontosabb tényeit és összefüggéseit, az ország beilleszkedését a nyugati kultúrkörbe, és a magyar hadügynek az európai hadügy fő folyamataival harmonizáló, illetve attól eltérő vonásait.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

BEVEZETŐ (Hermann Róbert)
• Veszprémi László: MAGYARORSZÁG HADTÖRTÉNETE a kalandozásoktól Mohácsig MOHÁCSIG 862-1566:
(Honfoglalás és kalandozások Európában. Az Árpád-kori magyar királyság (997-1301). Az anjou királyok kora. hadjáratok Itáliától Lengyelországig. Luxemburgi Zsigmond kora. A nikápolyi hadjárattól Nándorfehérvár megszerzéséig (1396-1427). A Hunyadiak kora. A mohácsi csatához vezető út (1490-1526). A mohácsi csata (1526). Közép Európa sorsfordító összecsapása.);

• Kelenik József: MAGYARORSZÁG, A KERESZTÉNYSÉG VÉDŐBÁSTYÁJA 1526-1606:
(Kettős királyválasztás és polgárháború. Oszmán hódítás Budától Szigetvárig (1541-1566). Az oszmán-török hódoltság. A Magyar Királyság védelmi rendszere. A tizenöt éves háború (1591/93-1606). A Bocskai-felkelés /1604-1606/.);

• Czigány István: MAGYARORSZÁG HADTÖRTÉNELME 1606-1790:
(Az Erdélyi fejedelemség Habsburg-ellenes háborúi (1619-1645). Török ellenes háborúk Erdélyben és a királyi Magyarországon (1658-1664). Kuruc felkelések (1672-1682). Hadügyi változások Magyarországon a XVII. században. A Magyar Királyság felszabadítása a török uralom alól. A Rákóczi-szabadságharc. A Magyar Királyság katonasága a Habsburg Birodalom hadseregében. A huszárság virágkora; az osztrák örökösödési és a hétéves háború.);

• Hermann Róbert: MAGYARORSZÁG HADTÖRTÉNETE a Francia Forradalomtól a Kiegyezésig 1790-1867:
(Magyar részvétel a francia forradalomban és a Napóleon elleni háborúkban. Hadügyi reformtervek a reformkorban. Az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc. A Kossuth-emigráció katonai szerepe (1849-1867). A császári-királyi hadsereg (1849-1867).)

• Balla Tibor - Polmann Ferenc: MAGYAROK AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA hadseregében és a Vörös Hadseregben 1868-1919:
(Az Osztrák-magyar Monarchia fegyveres ereje a Nagy Háborúban. A Nagy Háború magyar mérlege. Fordulat a világégés után (1918-1919).);

• Számvéber Norbert: A HORTHY-KORSZAK HADSEREGE 1919-1945:
(A Nemzeti Hadsereg időszaka (1919-1921). A Magyar Királyi Honvédség rejtett fejlesztése (1922-1938). Területi visszacsatolások (1938-1941). Magyarország részvétele a második világháborúban (1941-1945). Magyarország világháborús mérlege.);

• Markó György: HONVÉDSÉGBŐL NÉPHADSEREG 1944-1990:
(Az Ideiglenes Nemzeti Kormány és a politikai koalíció (1944-1947). A proletárdiktatúra térnyerése (1948-1956). Az 1956-os forradalom és szabadságharc. A Magyar Néphadsereg a Kádár-korszakban (1956-1989).);

• Isaszegi János - Ravasz István: A MAGYAR HADERŐ 1990-től napjainkig,
MAGYARORSZÁG NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁSAI:
(Rendszerváltoztatás a magyar haderőben. Magyarország nemzetközi szerepvállalása a béke és a stabilitás érdekében. A Magyar Honvédség napjainkban.);

AJÁNLOTT IRODALOM (Andaházi Szeghy Viktor)
KÉPJEGYZÉK
NÉVMUTATÓ
HELYNÉVMUTATÓ

*
A „Kis Magyar Hadtörténet” című ezen díszes, tetszetős, tartalmas és igen tanulságos kiadványt a történelmet kedvelő olvasóinknak ajánljuk, Hermann Róbertnek a BEVEZETŐ-ben írt alábbi szavaival:

„Egy ország katonai és politikai teljesítményét és lehetőségeit nem megfoghatatlan erők gonosz machinációi, hanem a mindenkori nemzetközi erőviszonyok, a gazdasági lehetőségek és a társadalom morális állapota határozzák meg.

Az első tényező befolyásolására egy Magyarország méretű ország esetében viszonylag kicsi az esély, a másik két tényező alakítása azonban tőlünk is függ. Ám egészséges társadalmi öntudat csak olyan történeti tudatra épülhet, amely tisztában van a múltbeli sikerek összetevőivel és tényleges súlyával, amely képes tudomásul venni a múlt kudarcait, illetve tanulni is kész és képes belőlük.

Ha kötetünk hozzájárul ehhez, már elérte a célját.”

 

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Illustrated Military History of Hungary by Róbert Hermann / Zrínyi kiadó 2013 to your wish list.