Loading... Please wait...

Hungarian music for Cimbalom / Magyar zene Cimbalomra - Népdalfeldolgozások, régi magyar táncok és műzenei átiratok / Béresné Szöllő Beatrix Rácz Aladár-díjas növendékei muzsikálnak / Audio CD 2004

$129.99
SKU:
HunCimbalCD
Weight:
5.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Hungarian music for Cimbalom / Magyar zene Cimbalomra - Népdalfeldolgozások, régi magyar táncok és műzenei átiratok / Béresné Szöllő Beatrix Rácz Aladár-díjas növendékei muzsikálnak / Audio CD 2004

MADE IN HUNGARY

TOTAL TIME: 59:58 

UPC 5990663273000

 

 

Hungarian Summary:

A Magyar zene cimbalomra (népdalfeldolgozások, régi magyar táncok és műzenei átiratok) című gyűjtemény 35 éves kutatómunka eredménye. Az anyag gyűjtése múzeumokból, kottatárakból és – különböző helyszíneken – népi adatközlőktől származik. A kutatásban segítségemre voltak: a Néprajzi Múzeumban Dr. Tóth Margit, a MTA Népzenekutató Csoportjánál Dr. Martin György, Dr. Sárosi Bálint és nem utolsó sorban Dr. Rajeczky Benjámin zenetudósok. A gyűjtemény nagy részét a népzenei lejegyzések, harmonizálások és átiratok képezik.
Ez az összeállítás az 1998-ban megjelent cimbalom tanterv tananyagának hiánypótló gyűjteménye, amelynek zenei anyaga – jelenleg is – kéziratokban található meg, a cimbalomtanárok és növendékeik ezekből másolják. Tanításával fejleszthető a tanuló díszítő, harmonizáló és improvizáló készsége, valamint a magyar zenére való érzelmi nevelése. Az összeállítás tartalma hűen tükrözi az elmúlt évszázadok magyar zenéjét, amelynek egy része eredeti cimbalomra írt mű és népzene, vagy a cimbalom jellegének megfelelő átirat. Mind a szerzők, mind a feldolgozók műveikben hangsúlyozottan kiemelték a cimbalom megszólaltatásának sajátosságait. Többen közülük e hangszer jeles előadóművészei is voltak (Allaga Géza és Erdélyi Dezső).
A népzenei rész zömében híres magyar cimbalmosoktól gyűjtött anyag, amelyeknek – esetleg – ők a szerzői (Soproni Tendl Pál, Suha Balog József). Ezeken a darabokon jól taníthatók a cimbalomszerű díszítések, variációk, tremolók, nehéz ritmusképletek, harmonizálások. A más hangszerektől átvett népzenei anyag (hegedű, citera, duda, furulya), alkalmas a transzponálás oktatására. A harmonizált magyar népdalokon gyakorolható az önálló harmonizálás, a népdalok csokorba illesztése, valamint a kíséretek különböző típusai (akkordfelbontás, dűvő, sánta dűvő, esztam, parlandó-rubáto stb.). A régi magyar zene és a történelmi dalok átirataival megismerheti a tanuló a magyar zene múltját, a zeneszerzők és a cimbalomra feldolgozók nevét. A 35 éves gyűjtőmunka eredménye kb. 3 kötetre való anyag. Ez a válogatás csak a cimbalomra írott művek gyűjteménye, nem szerepelnek benne a kamarazenei illetve zenekari művek.
 
Béresné Szöllős Beatrix

 

 

I. Népdalfeldolgozások
A bundának nincs gallérja
Cimbalmos dalok
Csillagok, csillagok (Bogár István feldolgozása)
Dudadallamok
Dunántúli csárdások (Lajtha László gyűjtése)
Dunántúli táncok (Lajtha László gyűjtése)
Erdélyi dalok és táncok
Galgavölgyi népdalok
Harmonizált népdalok a Tiszán innen, Dunán túl c. népdalos füzetből
Három magyar népdal (Borsody László feldolgozása)
Két kalotaszegi legényes (Sárosi Bálint feldolgozása)
Két kibédi dallam (Seprődi János gyűjtése)
Kőrispataki táncok (Lajtha László gyűjtése)
Magyar népdalcsokor
Magyarországi pásztordalok
Négy kuruc dal (Allaga Géza feldolgozása)
Tiszán túl, Dunán túl
Vasvári verbunk
II. Népies műdalok, virágénekek
Bengráf József: 12 régi magyar tánc
Csárdások (Erdélyi Dezső feldolgozásai)
Két históriás ének (Tinódi Sebestyén)
Lovamat kötöttem
Tartózkodó kérelem (Pfeifer Ferenc–Csokonai Vitéz Mihály)
Virágénekek
III. Hazafias dalok, indulók
A híres Chlopinczky nóta (Erdélyi Dezső feldolgozása)
Bihari János: Bercsényi nótája
Bihari híres kesergője (Erdélyi Dezső átirata)
Borzó Miksa: Losonc végromlása (Allaga Géza átirata)
Brahms: 5. Magyar tánc
Brahms: 6. Magyar tánc
Egressy Béni: Klapka induló (Allaga Géza átirata)
Ezer esztendeje annak (Allaga Géza feldolgozása)
Három színű a nemzeti lobogó (Allaga Géza feldolgozása)
Jászkun induló (Erdélyi Dezső feldolgozása)
Jön Kossuth (Allaga Géza feldolgozása)
Kossovits–Draskóczy: Lassú magyar
Magyar Himnusz (Kölcsey–Erkel–Allaga)
Még Aradon Szépen szólott a banda (Allaga Géza feldolgozása)
Monti: Csárdás
Müller J.: Batthyány gyászinduló (Erdélyi Dezső átirata)
Müller J.: Damjanich-induló (Allaga Géza átirata)
Müller J.: Kossuth induló Allaga Géza átirata)
Nemzeti dal (Petőfi–Egressy–Erdélyi)
Ős Buda gyermeke (Allaga Géza feldolgozása)
Rákóczi Ferenc dala (Allaga Géza feldolgozása)
Rákóczi induló (Berlióz–Allaga)
Szózat (Vörösmarty–Egressy–Allaga)
Szuk Mátyás: Isaszegi induló (Allaga Géza átirata) 
 
 
Béresné Szöllős Beatrix - cimbalom, zongora
Márczi Anna - brácsa
If. Csoóri Sándor - nagybőgő
 

Tracklist:

1. Dunántúli láncok Lajtba László gyűjtéséből Előadó: Péteri Lóránt cimbalom, brácsa, bőgő kísérettel
2. Négy régi magyar tánc Előadó: Pintér Adám cimbalom, zongorakísérettel
3. Táncdallamok a XVIII. századból - Falka József Feldolgozása Előadó: Egervári Mátyás cimbalom, zongorakísérettel
4. Magyar csárdás - Suha Balog József cimbalmos nyomán Előadó: Egyed Csilla cimbalom
5. Két virágének Előadó: Tóth Emese ének és cimbalom
6. Három magyar népdal - Szaszkó József citerás népművész nyomán Előadó: Egyed Csilla facimbalom, bácsa, bőgő kísérettel
7. Bartók Béla: Este a székelyeknél Előadó: Egervári Mátyás cimbalom, zongorakísérettel
8. Bartók Béla: Román táncok Előadó: Buzáth Orsolya cimbalom, zongorakísérettel
9. Három magyar népdal facimbalmon Előadó: Ziegenhain Júlia facimbalom, cimbalomkísérettel
10. Dunántúli csárdások Lajtha László gyűjtése Előadó: Vaszilievits Sömjén Lili cimbalom, brácsa, bőgő
11. Egressy Béni -Petőfi Sándor Nemzeti dal (Allaga Géza átirata) Előadó: Tóth Emese cimbalom
12. Kossovits Draskóczy L.: Lassú magyar Előadó: Vaszilievits Sömjén Lili cimbalom
13. Müller : Batthyány gyászinduló (Erdélyi Dezső átirata) Előadó: Tóth Emese cimbalom
14. Szuk Mátyás: Isaszegi induló (Allaga Géza átirata) Előadó: Vaszilievits Sömjén Lili cimbalom
15. A híres Chlopiczky nóta és ugróstánc a XVIII. század második feléből. Előadó: Tóth Emese cimbalom
16. V Monti: Csárdás Előadó: Buzáth Orsolya cimbalom, zongorakísérettel
17. Brahms: VI. Magyar tánc Előadó: Ziegenhain Júlia cimbalom, zongorakísérettel
18. Ruzitska Ignác: Búcsúzó és Friss Előadó: Nagy Anikó cimbalom, zongorakísérettel
19. H.Berlioz: Rákóczi induló (Allaga Géza átirata két cimbalomra) Előadó: Vaszilievits Sömjén Lili, Tóth Emese cimbalom
 
 
 
magyar-zene-cimbalomra-n-pdalfeldolgoz-sok-r-gi-magyar-t-ncok-s-m-zenei-tiratok-b-resn-sz-ll-beatrix-r-cz-alad-r-d-jas-n-vend-kei-muzsik-lnak-audio-cd-2004-1-.jpg
 
 
magyar-zene-cimbalomra-n-pdalfeldolgoz-sok-r-gi-magyar-t-ncok-s-m-zenei-tiratok-b-resn-sz-ll-beatrix-r-cz-alad-r-d-jas-n-vend-kei-muzsik-lnak-audio-cd-2004-4-.jpg
 
magyar-zene-cimbalomra-n-pdalfeldolgoz-sok-r-gi-magyar-t-ncok-s-m-zenei-tiratok-b-resn-sz-ll-beatrix-r-cz-alad-r-d-jas-n-vend-kei-muzsik-lnak-audio-cd-2004-7-.jpg

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Click the button below to add the Hungarian music for Cimbalom / Magyar zene Cimbalomra - Népdalfeldolgozások, régi magyar táncok és műzenei átiratok / Béresné Szöllő Beatrix Rácz Aladár-díjas növendékei muzsikálnak / Audio CD 2004 to your wish list.