null

Finnish Bible Raamattu CROSS with Apocrypha / Pyha Raamattu by Suomen Bible Society

No reviews yet Write a Review
$74.99
SKU:
9789515774316
UPC:
9789515774316
Condition:
New
Weight:
0.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Finnish Bible Raamattu CROSS with Apocrypha / Pyha Raamattu by Suomen Bible Society

Product Details

  • Hardcover: 1350 pages
  • Publisher: Suomen Bible Society (2009)
  • Language: Finnish
  • ISBN-10: 9515774314
  • ISBN-13: 978-9515774316 / 9789515774316

Overview

The Finnish Bible, known as the "Pyhä Raamattu," is a comprehensive and authoritative edition of the Scriptures that has been a cherished resource for the Finnish Christian community for generations. This hardcover volume, featuring the "Raamattu CROSS" design, presents the complete Old and New Testaments, including the Apocrypha, offering readers a profound and immersive encounter with the timeless truths of the Bible.

Renowned for its meticulous translation and scholarly attention to detail, the Pyhä Raamattu is a testament to the rich cultural and linguistic heritage of the Finnish people. The 1350 pages of this substantial volume contain not only the sacred text, but also a wealth of supplementary materials, including cross-references, footnotes, and explanatory notes that provide valuable context and insights for the reader.

Whether you are a devout Finnish Christian, a student of theology, or simply someone seeking to expand your understanding of the Bible, this edition of the Pyhä Raamattu is an invaluable resource. Its durable hardcover binding and high-quality production values make it a practical and long-lasting addition to any personal or institutional library.

Beyond its practical utility, the Pyhä Raamattu also stands as a testament to the enduring power of the Scriptures to transcend linguistic and cultural boundaries, uniting believers around the world in a shared faith and a common pursuit of spiritual enlightenment. This comprehensive Finnish edition, complete with the Apocrypha, is a treasure to be cherished and passed down through generations, a testament to the timeless relevance of the Word of God.

Yleiskatsaus

Suomenkielinen Raamattu, joka tunnetaan nimellä "Pyhä Raamattu", on kattava ja arvovaltainen Raamatun painos, joka on ollut suomalaisen kristillisen yhteisön arvostettu resurssi sukupolvien ajan. Tämä kovakantinen teos, jossa on "Raamattu CROSS" -kuvio, esittelee täydellisen Vanhan ja Uuden testamentin, mukaan lukien apokryfit, tarjoten lukijoille syvällisen ja mukaansatempaavan kohtaamisen Raamatun ajattomien totuuksien kanssa.

Huolellisesta käännöksestä ja tieteellisestä yksityiskohtiin kiinnittämisestä tunnettu Pyhä Raamattu on osoitus suomalaisten rikkaasta kulttuuri- ja kieliperinnöstä. Tämän suuren osan 1 350 sivua sisältävät paitsi pyhää tekstiä, myös runsaasti lisämateriaalia, mukaan lukien ristiviittaukset, alaviitteet ja selittävät huomautukset, jotka tarjoavat lukijalle arvokasta kontekstia ja oivalluksia.

Olitpa harras suomalainen kristitty, teologian opiskelija tai vain joku, joka haluaa laajentaa ymmärrystäsi Raamatusta, tämä Pyhä Raamattu -julkaisu on korvaamaton resurssi. Sen kestävä kovakantinen sidonta ja korkealaatuiset tuotantoarvot tekevät siitä käytännöllisen ja pitkäikäisen lisäyksen mihin tahansa henkilökohtaiseen tai laitoskirjastoon.

Käytännön käyttökelpoisuuden lisäksi Pyhä Raamattu on myös osoitus Raamatun kestävästä voimasta ylittää kielelliset ja kulttuuriset rajat yhdistämällä uskovia kaikkialla maailmassa yhteiseen uskoon ja yhteiseen pyrkimykseen hengelliseen valaistukseen. Tämä kattava suomenkielinen painos apokryfeineen on vaalittava ja sukupolvelta toiselle siirrettävä aarre, osoitus Jumalan sanan ajattomasta merkityksestä.

Cast and Crew

  • Publisher: Suomen Bible Society

Hashtags

#FinnishBible #PyhaRaamattu #Apocrypha #ChristianLiterature #SpiritualEnrichment #BiblicalStudies

Product Reviews

No reviews yet Write a Review