null

Estonian New Testament / Uus Testament [Paperback] by Bible Society

No reviews yet Write a Review
$29.99
SKU:
DP-BE4Y-63B0
Weight:
5.60 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Estonian New Testament / Uus Testament

Product Details

 • Title: Eestikeelne Uus Testament (The Estonian New Testament)
 • Format: Paperback
 • Publisher: Bible Society
 • Publication Year: 2000
 • Language: Estonian
 • Product Dimensions: 5.7 x 3.9 x 0.6 inches
 • Shipping Weight: 5.6 ounces

Overview

The Estonian New Testament, or "Eestikeelne Uus Testament," is a standalone edition of the New Testament scriptures in the Estonian language. Published by the Bible Society in the year 2000, this compact and portable paperback volume provides Estonian readers with easy access to the life-changing teachings and profound spiritual insights of the Christian gospels and epistles.

Featuring a respected and widely-used translation, the Estonian New Testament allows readers to engage directly with the original Greek text in their native tongue. From the birth, ministry, and resurrection of Jesus Christ to the guidance and encouragement found in the apostolic writings, this edition offers a transformative encounter with the New Covenant.

Beyond its religious significance, the Estonian New Testament also serves as an important cultural and linguistic resource, preserving the rich heritage of the Estonian people. As a testament to the nation's Christian tradition and literary legacy, this edition holds a cherished place in the hearts and minds of Estonian believers and scholars.

Whether used for personal devotion, small group study, or academic research, the Estonian New Testament is a valuable tool that invites readers to deepen their understanding of the Christian faith and the enduring relevance of the biblical message.

Product Specifications

 • Paperback
 • Publisher: Bible Society (2000)
 • Language: Estonian
 • Product Dimensions: 5.7 x 3.9 x 0.6 inches
 • Shipping Weight: 5.6 ounces

Ülevaade

"Eestikeelne Uus Testament" on Uue Testamendi tekstide eraldi väljaanne eesti keeles. Selle 2000. aastal Piibliseltsil välja antud kompaktse ja kaasaskantava pehmekaanelise väljaande tõlge on lugupeetud ja laialt kasutatav.

Eestikeelne Uus Testament võimaldab lugejatel vahetult süveneda kristliku evangeeliumi ja apostlite kirjade elumuutvatesse õpetustesse ja sügavatesse vaimsetesse tõdedesse. Alates Jeesuse Kristuse sünnist, teenistusest ja ülestõusmisest kuni apostlite kirjades leiduva juhendamise ja julgustuseni pakub see väljaanne transformeerivat kokkupuudet Uue Lepinguga.

Lisaks religioossele tähendusele on eestikeelne Uus Testament ka oluline kultuuriline ja keeleline ressurss, mis säilitab eesti rahva rikast pärandit. Kui tunnistus eesti kristliku traditsiooni ja kirjandusliku pärandi suhtes, omab see väljaanne erilist kohta eesti usklike ja teadlaste südames ja meeltes.

Olenemata sellest, kas seda kasutatakse isiklikuks pühendumiseks, väikestes rühmades uurimiseks või akadeemiliseks uurimistööks, on eestikeelne Uus Testament väärtuslik vahend, mis kutsub lugejaid süvendama oma arusaama kristlikust usust ja piibli sõnumi jätkuvast asjakohasusest.

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review