null

Estonian Large Print New Testament and Psalms / Uus Testament ja Psalmid

No reviews yet Write a Review
$44.99
SKU:
9789985889077
UPC:
9789985889077
Weight:
0.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Estonian Large Print New Testament and Psalms

Uus Testament ja Psalmid

Product Details

 • Hardcover: 412 pages
 • Publisher: Bible Society (1998)
 • Language: Estonian
 • ISBN-10: 998588907X
 • ISBN-13: 978-9985889077

Overview

This Estonian edition of the New Testament and Psalms features a large print format, making it an accessible and easy-to-read version of these foundational Christian texts. Translated directly from the original languages, this publication provides Estonian readers with a faithful and authoritative rendering of the Scriptures.

The inclusion of the Psalms, a beloved collection of ancient Hebrew poetry and prayers, alongside the New Testament offers readers a comprehensive spiritual resource. The Psalms, with their timeless themes of praise, lament, and trust in God, have long been a source of comfort and inspiration for believers around the world.

This large print edition is particularly well-suited for those with visual impairments or those who simply prefer a more comfortable reading experience. The clear, easy-to-follow text allows readers to immerse themselves in the rich tapestry of the biblical narratives and the profound wisdom of the Psalms.

Whether used for personal devotion, group study, or as a gift, this Estonian New Testament and Psalms is a valuable addition to any Christian's library. Its accessibility and faithfulness to the original texts make it an essential resource for Estonian-speaking believers seeking to deepen their understanding and connection with the Word of God.

Product Specifications

 • Hardcover
 • 412 pages
 • Language: Estonian

Ülevaade

See eestikeelne Uue Testamendi ja Psalmide väljaanne on trükitud suuremas kirjas, muutes selle kergesti loetavaks ja ligipääsetavaks kristlikuks tekstiks. Tõlgitud otse algkeeltest, pakub see väljaanne eesti lugejatele ustavat ja autoriteetset Pühakirja tõlget.

Psalmide, vanaheebrea luule ja palvete armastatud kogumi, kaasamine Uue Testamendi kõrvale pakub lugejatele tervikliku vaimse ressursi. Psalmid, mille ajatutel teemadel kiitusest, kaebustest ja usaldusest Jumalasse, on olnud kaua aeg usklike lohutuseks ja inspiratsiooniks üle maailma.

See suuremas kirjas väljaanne sobib eriti hästi neile, kellel on nägemisprobleeme või kes lihtsalt eelistavad mugavamat lugemiskogemust. Selge, hõlpsasti jälgitav tekst võimaldab lugejatel süüvida piiblinarratiivide rikkalikku kanga ja Psalmide sügavasse tarkusse.

Kas seda kasutatakse isiklikuks pühendumiseks, rühmauuringuks või kingitusena, on see eestikeelne Uus Testament ja Psalmid väärtuslik lisa iga kristlase raamatukogule. Selle ligipääsetavus ja ustavus algallikatele teevad sellest hädavajaliku ressursi eestikeelsetele usklikele, kes otsivad sügavamat arusaamist ja ühendust Jumala Sõnaga.

Toote spetsifikatsioon

 • Kõva köide
 • 412 lehekülge
 • Keel: Eesti

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review