null

Elizen Arteko Biblia - Basque Holy Bible with CD-Rom / Euskatzaindiaren azken arauen arabera eguneratua

No reviews yet Write a Review
$99.99
SKU:
9788480831529
UPC:
9788480831529
Weight:
18.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Elizen Arteko Biblia - Basque Holy Bible with CD-Rom / Euskatzaindiaren azken arauen arabera eguneratua / Gainera CD-Roma testu osoaekin / Green Hardcover  

  • This is a STUDY BIBLE, lot's of footnotes, and chapter introductions, maps!
  • Hardcover 2004
  • ISBN: 9788480831529  /  978-8480831529
  • ISBN-10: 8480831529
  • PAGES: 2016
  • PUBLISHER: Euskal Herriko Elizbarrutiak
  • LANGUAGE: Basque / Euskara 

Description in Basque:

Bibliaren testu osoa dakar. Honetaz gainera Bibliaren atal nagusiei eta liburu bakoitzari egindako sarrerak ditu berekin, Bibli hiztegia, Euskalkien arteko hiztegia, Taula kronologikoa, 10 mapa eta mapetan azaltzen diren Leku-izenen aurkibidea.

2. argitalpena

Euskatzaindiaren azken arauen arabera eguneratua

Gainera CD-Roma testu osoaekin 

Biblia osoaren testua. Eredu nagusietarako sarrera eta liburu bakoitzeko sarrera, baita Biblia Hiztegia, Hizkuntza Hiztegia, Kronologikoa, 10 Mapak eta Leku-Izenen Indizea ere barne hartzen duena. 

Joanes Leizarraga, Erreformaren ondarean sartu zen katoliko kuraia, Berri Testamentua euskarara itzuli zuen (1571). 

George Borrowk Lukaseko Egungelioa euskarara itzuli zuen 1838an, baina itzulpenak salmenta pertsonalentzat debekatuak izan ziren, eta soilik liburutegi publikoek lizentziak lortzeko ahal izan zuten. 

Jose Antonio Uriartek Gipuzkoako euskara osoko Biblia itzulpena egin zuen 19. mendearen erdian, baina hau inoiz ez zen argitaratu. Bere harreman estua zelako, Jean-Pierre Duvoisinek lehenengo itzulpena egin zuen, eta hori argitaratu zen (Lapurtera euskal hizkuntzan) 1859an, Louis Lucien Bonaparte filologoaren babespean. 

Elizen Arteko Biblia berria 1983an argitaratu zen (Berri Testamentua) eta 1994an osatu zen.  

English Summary:

Full text of the Bible. It also includes entries for the main sections of the Bible and for each book, including the Bible Dictionary, the Dialect Dictionary, the Chronological Table, 10 Maps, and the Index of Place Names. 

Joanes Leizarraga, a Catholic priest who joined the Reformation, translated the New Testament into Basque (1571).

George Borrow translated the Gospel of Luke into Basque in 1838, but the translation were banned for personal sale, with only public libraries being permitted copies.

Jose Antonio Uriarte produced the first complete Bible translation in Gipuzkoan Basque in the mid-19th century, but this was never published. His close colleague, Jean-Pierre Duvoisin, made the first translation which was published (in Lapurdian Basque) in 1859, under the auspices of the philologist Louis Lucien Bonaparte.

The new Elizen Arteko Biblia [eu] was published in 1983 (New Testament) and completed 1994

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review