null

Czech Study New Testament / Novy zakon vykladvymi poznamkami

No reviews yet Write a Review
$44.99
SKU:
SY-LARG-LJH0
Weight:
0.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Czech Study New Testament / Novy zakon vykladvymi poznamkami

Novy zakon s vykladovymi poznamkami / In Depth Study New Testament / Ekumenicka Skupina Pro Preklad Noveho Zakona

Product Details

 • Format: Hardcover
 • Pages: 520
 • Publisher: Bible Society
 • Publication Year: 1991
 • Language: Czech
 • Dimensions: 9.5 x 6.8 x 0.9 inches
 • Weight: 1.4 pounds

Overview

This edition of the New Testament presents an ecumenical translation accompanied by extensive explanatory notes, designed to help readers gain a deeper understanding of the text. Unlike traditional commentaries that explain the text line by line, these notes focus on the context, literary genres of individual passages, and their historical impact.

The book includes introductions to each book of the New Testament, a glossary of key terms, a chronological overview of the New Testament era, and historical maps. These supplementary materials provide readers with a comprehensive framework for studying and comprehending the New Testament texts.

The Ecumenical Group for the Translation of the New Testament, responsible for this edition, aimed to create a translation that is accessible to the modern Czech reader while preserving theological depth and fidelity to the original Greek texts. The result is a valuable resource for in-depth study and understanding of the New Testament.

Interesting Facts

 • This edition of the New Testament with explanatory notes was first published in 1991.
 • The Ecumenical Group for the Translation of the New Testament brought together experts from various Christian denominations.
 • The publication includes a range of supplementary materials, such as maps and a chronological overview, to facilitate study.

Přehled

Toto vydání Nového zákona představuje ekumenický překlad doplněný o obsáhlé výkladové poznámky, které mají čtenáři pomoci hlouběji porozumět textu. Na rozdíl od tradičních komentářů, které text vysvětlují řádek po řádku, se tyto poznámky zaměřují na kontext, literární žánry jednotlivých oddílů a jejich historický dopad.

Součástí knihy jsou úvody k jednotlivým knihám Nového zákona, slovník klíčových pojmů, chronologický přehled novozákonní doby a historické mapy. Tato doplňující materiály čtenáři poskytují komplexní rámec pro studium a pochopení novozákonních textů.

Ekumenická skupina pro překlad Nového zákona, která stála za tímto vydáním, si kladla za cíl vytvořit překlad srozumitelný pro současného českého čtenáře, při zachování teologické hloubky a věrnosti původním řeckým textům. Výsledkem je cenná pomůcka pro hluboké studium a porozumění Novému zákonu.

Zajímavé informace

 • Toto vydání Nového zákona s výkladovými poznámkami bylo poprvé publikováno v roce 1991.
 • Ekumenická skupina pro překlad Nového zákona sdružovala odborníky z různých křesťanských denominací.
 • Publikace obsahuje řadu doplňujících materiálů, jako jsou mapy a chronologický přehled, které usnadňují studium.

Product Reviews

No reviews yet Write a Review