null

Czech Bible Hardcover / New Modern Translation / Bible Preklad 21. stoleti BIBLE21 Cesky

No reviews yet Write a Review
$99.99
SKU:
9788087282007
UPC:
9788087282007
Condition:
New
Weight:
0.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Czech Bible Hardcover / New Modern Translation

Bible Preklad 21. stoleti BIBLE21 Cesky

Product Details

 • Format: Hardcover
 • Pages: 1576
 • Publisher: Bible Society
 • Publication Year: 2009
 • Language: Czech
 • ISBN-10: 8087282000
 • ISBN-13: 978-8087282007

Overview

This edition of the Czech Bible presents a modern translation called the "Bible of the 21st Century" (BIBLE21), which was created for the contemporary Czech reader. Unlike traditional translations, the BIBLE21 aims for a comprehensible and natural language while maintaining fidelity to the original texts.

The goal of this translation is to make God's word accessible to a wide range of people, without compromising the depth and theological accuracy. The result is a readable and engaging text that enables deeper understanding of biblical messages in the context of the modern era.

This hardcover edition is suitable for personal study, home devotions, and church use. Its compact format and quality craftsmanship make it a valuable and durable resource for anyone who wants to deepen their knowledge of the Bible.

Interesting Facts

 • The BIBLE21 translation was created by the Czech Bible Society for the modern Czech reader.
 • This hardcover edition contains the entire Bible in a contemporary Czech translation.
 • The goal of the translation is to make God's word accessible to a wide audience while preserving theological depth.

Přehled

Tato edice České Bible představuje moderní překlad nazvaný "Bible 21. století" (BIBLE21), který byl vytvořen pro současného českého čtenáře. Na rozdíl od tradičních překladů, BIBLE21 usiluje o srozumitelný a přirozený jazyk, který zachovává věrnost původním textům.

Cílem tohoto překladu je zpřístupnit Boží slovo širokému okruhu lidí, aniž by se ztratila hloubka a teologická přesnost. Výsledkem je čtivý a poutavý text, který umožňuje hlubší porozumění biblickým poselstvím v kontextu moderní doby.

Tato edice v pevné vazbě je vhodná pro osobní studium, domácí pobožnosti i církevní použití. Její kompaktní formát a kvalitní zpracování z ní činí cennou a trvanlivou pomůcku pro každého, kdo chce prohloubit své poznání Bible.

Zajímavé informace

 • Překlad BIBLE21 byl vytvořen Českou biblickou společností pro současného českého čtenáře.
 • Toto vydání v pevné vazbě obsahuje celou Bibli v moderním českém překladu.
 • Cílem překladu je zpřístupnit Boží slovo širokému okruhu lidí při zachování teologické hloubky.

Product Reviews

No reviews yet Write a Review