null

Croatian Franciscan Bible with Study Notes / Franjevacka Biblija - Fleksibilni Uvez

No reviews yet Write a Review
$184.99
SKU:
9789531105736
UPC:
9789531105736
Weight:
0.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Croatian Franciscan Bible with Study Notes

Franjevacka Biblija - Fleksibilni Uvez (Stari Zavjet - Novi Zavjet)

Beautiful Burgundy Leather Bound with Golden Edges 

Product Details

  • Leather Bound: 1676 pages
  • Publisher: Hrvatsko Biblijsko Drustvo (2010)
  • Language: Croatian
  • ISBN-10: 9531105731
  • ISBN-13: 978-9531105736 / 9789531105736
  • Product Dimensions: 9.8 x 6.8 x 1.6 inches 

Overview

A new bibliophile edition of the so-called. Franciscan Bibles created in the Croatian diaspora in the United States of America. We are talking about the Bible in which Fr. Silvije Grubisic translated the Old Testament and accompanied the translation with his clarifications, while Fr. Gracijan Raspudic translated the New Testament and accompanied the translation with his clarifications. Grubisic published his translations of the Old Testament, which he called the Croatian and expatriate Bible, in eight volumes from 1973 to 1983 in America. It should be noted that his translation of Moses' Pentateuch was included in the domestic edition of the Zagreb Bible in 1968, with the fact that it was linguistically refined. After Grubisic's untimely death, the translation of the entire Bible remained incomplete for the entire New Testament, so, in accordance with the proposal of Croatian bibliographers - "to publish translations of the Bible that remained in the manuscript" - a bibliophile edition of the Bible, which is colloquially called the Franciscan Bible, was now started. She adds to Grubisic's Old Testament the translation of the New Testament by the Franciscan Gracijan Raspudic, who was also active in the diaspora in the USA. Since this is a bibliophile edition of the Bible, according to the editors of this edition, Fr. Ivan Dugandzic, in the preparation of Grubisic's edition, "no changes were made to the actual text of the translation", it "was not adapted to today's standard Croatian language", but only grammatical errors were corrected that have escaped the most recent proofreading, and even minor differences in the spelling of some biblical names in different volumes", while Raspudic's NT text was taken from the edition prepared by Krscanska sadasnjost in 1987. With this edition, the editors hope that, as Stjepan Babic wished, to be "enriched in our biblical studies".
 
U Izdanju Nasih ognjista, Hrvatskoga biblijskoga drustva i Krscanske sadasnjosti, iz tiska je izislo novo bibliofilsko izdanje tzv. Franjevacke Biblije nastale u hrvatskoj dijaspori u Sjedinjenim Americkim Drzavama. Rijec je o Bibliji u kojoj je Stari zavjet preveo i svojim razjasnjenjima prijevod popratio fra Silvije Grubisic, dok je Novi zavjet preveo i taj prijevod svojim razjasnjenjima popratio fra Gracijan Raspudic. Grubisic je svoje prijevode Staroga zavjeta, kojeg je nazivao hrvatskom i iseljenickom Biblijom, tiskao u Americi u osam svezaka od 1973. do 1983. godine. Valja istaknuti da je njegov prijevod Mojsijeva Petoknjizja usao u domovinsko izdanje Zagrebacke Biblije 1968. godine, s time da je jezicno dotjeran. Nakon Grubisiceve prerane smrti, prijevod cjelovite Biblije ostao je nedovrsen za citav Novi zavjet pa se, sukladno prijedlogu hrvatskih biblicara - "da se izdaju prijevodi Biblije koji su ostali u rukopisu" - sada pristupilo bibliofilskome izdanju Biblije koja je kolokvijalno nazvana Franjevacka Biblija. Ona Grubisicevu Starom zavjetu prikljucuje prijevod Novog zavjeta franjevca Gracijana Raspudica, koji je takoder djelovao u dijaspori u SAD-u. Buduci da je rijec o bibliofilskome izdanju Biblije, prema rijecima priredivaca ovoga izdanja fra Ivana Dugandzica, u pripravi Grubisiceva izdanja "nisu poduzimani nikakvi zahvati na samome tekstu prijevoda", on "nije prilagoden danasnjem standardnom hrvatskom jeziku" nego su samo ispravljene uocene gramaticke grjeske koje su promakle prijasnjoj lekturi te ujednacene sitnije razlike u pisanju nekih biblijskih imena u razlicitim svescima", dok je Raspudicev tekst NZ preuzet iz izdanja koje je 1987. godine priredila Krscanska sadasnjost. Ovim izdanjem priredivaci se nadaju da ce, kako je to pozelio Stjepan Babic, biti "obogacena nasa biblicistika".
 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review