null

Cifra palota - 100 magyar gyerekdal zongora vagy gitárkísérettel (Cifra palato - 100 Hungarian children's songs with piano or guitar accompaniment) / Egy-egy népdalnak többféle dallam és szövegváltozata él

No reviews yet Write a Review
$39.99
SKU:
978963862312
UPC:
978963862312
Weight:
15.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Cifra palota - 100 magyar gyerekdal zongora vagy gitárkísérettel (Cifra palato - 100 Hungarian children's songs with piano or guitar accompaniment) / Egy-egy népdalnak többféle dallam és szövegváltozata él / Készült a Gyomai Kner Nyomda Zrt-ben 2022-ben  

Printed in Hungary  

Language: Hungarian / Magyar 

Hardcover

 

 

  • Setting: Vocal
  • Language: Hungarian
  • Length: 96 pages
  • Publisher: Rózsavölgyi and Társa Publishing
  • ISBN: 9789638623812 / 978-9638623812

 

English Description:

Famous Hungarian songs that every singing child should know even today. You can sing alone, play an instrument, but you can also accompany yourself on the piano or guitar. The atmosphere of the songs in our album is created by colorful pictures.

You will find arrangements of a hundred Hungarian children's songs and folk songs in this book.
Maybe these hundred songs are the most familiar to you, maybe not, but one thing is for sure: you should get to know them all.
In Hungarian folk music, songs were born without accompaniment and lived for centuries. In this book, we provide instrumental accompaniment so that the songs can be accompanied
help him learn and make the presentation colorful.
How can you use this sheet music book?
The piano can accompany your singing. You can play the songs with piano accompaniment
on any instrument whose sound range fits: e.g. on flute, flute, oboe, violin. You can sing the songs without accompaniment.
The guitar can replace the piano. Read the accompanying chords by their letters. On page 96 you will find the chords. The songs can be played with two guitars, one can play the melody and the other the accompaniment. Those of you who study music will come across many beautiful folk song arrangements later: Béla Bartók. With the works of Zoltán Kodály, Leó Weiner, Lajos Bárdos, Ferenc Farkas and many other great composers. The pieces in our book can be the first steps on the way to them.
We have grouped the songs according to their lyrics, as some of them are for games, holidays, dances, crafts, etc. connects. Each song has its own mood. This is what inspired the drawings accompanying the sheet music: we want music and images to convey to you the joy of beauty both together and separately.
 
 

Hungarian Description:

Híres magyar dalok, amelyeket minden éneklő gyereknek ma is ismerni illik. Lehet egyedül énekelni, hangszeren játszani, de lehet zongorán vagy gitáron is kísérni. Albumunkban a dalok hangulatát színes képek varázsolják elő.

Száz magyar gyerekdal és népdal feldolgozását találod e könyvben.
Talán éppen ez a száz dal a legismertebb számodra, talán nem, de egy biztos: mindet érdemes megismerned.
A magyar népzenében a dalok kíséret nélkül születtek és éltek évszázadokon át. Ebben a könyvben hangszerkíséretet azért adunk, hogy ezzel a dalok megtanulását segítsük és az előadást színesítsük.
Hogyan használhatod e kottás könyvet?
Az énekedet kísérheti a zongora. A dalokat zongorakísérettel játszhatod bármilyen hangszeren, amelynek a hangterjedelmébe az belefér: pl. furulyán, fuvolán, oboán, hegedűn. A dalokat énekelheted kíséret nélkül is.
A gitár helyettesítheti a zongorát. A kísérő akkordokat a betükről olvasd le. A 96. oldalon megtalálod az akkordok fogásmódját. Két gitárral is megszólaltathatók a dalok, az egyik a dallamot, a másik a kíséretet játszhatja. Aki közületek zenét tanul, az később is sok gyönyörű népdalfeldolgozással fog találkozni: Bartók Béla. Kodály Zoltán, Weiner Leó, Bárdos Lajos, Farkas Ferenc és még sok nagyszerű zeneszerzőnk műveivel. A könyvünkben található darabok jelenthetik az első lépéseket a hozzájuk vezető úton.

 

IMG_4634__90115.1694000160.1280.1280.JPG (960×1280)

IMG_4647__27993.1694000226.1280.1280.JPG (1280×960)

IMG_4638__57732.1694000164.1280.1280.JPG (1280×960)

IMG_4639__01374.1694000166.1280.1280.JPG (1280×960)

 

 

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review