null

Bulgarian Leather Bound Bible / Black Cover with Golden Cross, Golden Edges

No reviews yet Write a Review
$89.99
SKU:
9789549216660..
UPC:
9789549216660
Weight:
0.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Bulgarian Leather Bound Bible / Black Cover with Golden Cross, Golden Edges

Living Word Edition, Large 10 X 7 inches Size or 165 x 233 x 30 mm / Words of Christ in Red / Color Maps

Product Details

 • Leather Bound: 1408 pages
 • Publisher: Bible Society (2010)
 • Language: Bulgarian
 • ISBN: 978-9549216660 / 9789549216660

Overview

This exceptional Bulgarian Leather Bound Bible, part of the Living Word Edition, is a truly remarkable resource for those seeking to immerse themselves in the Word of God. Published by the Bible Society in 2010, this large-format edition features a durable black leather cover adorned with a beautiful golden cross, giving it a sense of reverence and elegance.

Measuring a generous 10 x 7 inches (or 165 x 233 x 30 mm), this Bulgarian Bible provides ample space for the complete text of the Old and New Testaments, as well as a wealth of supplementary materials to enhance the reader's understanding and study of the Scriptures. The words of Christ are highlighted in a vibrant red color, making them easily identifiable and allowing readers to focus on His teachings.

In addition to the main biblical text, this edition includes detailed color maps, which offer valuable geographical context and aid in visualizing the settings and events described in the Bible. These supplementary features, combined with the durable leather binding and gilded edges, make this Bulgarian Leather Bound Bible an indispensable tool for personal devotion, small group study, and church reference.

The high-quality paper and clear, readable font ensure that the text remains accessible and easy to navigate, even in dimly lit environments or for those with visual impairments. This combination of comprehensive content, practical functionality, and reverent presentation makes the Bulgarian Leather Bound Bible - Living Word Edition a treasured resource that will inspire and nourish the faith of its readers for years to come.

Product Specifications

 • Leather Bound
 • 1408 pages
 • Words of Christ in red
 • Includes color maps
 • Gilded edges
 • Language: Bulgarian

Interesting Facts

 • This edition of the Bulgarian Leather Bound Bible is part of the Living Word Edition, a series of Bibles designed to provide readers with a comprehensive and accessible resource for engaging with the Scriptures.
 • The durable black leather cover, adorned with a golden cross, and the gilded edges give this Bible a sense of reverence and elegance, befitting the sacred nature of the text.
 • The inclusion of color maps and the highlighting of Christ's words in red enhance the reader's understanding and engagement with the biblical text.

Преглед

Тази изключителна Българска Кожена Библия, част от Издание "Живото Слово", е наистина забележителен ресурс за тези, които търсят да се потопят в Божието Слово. Публикувана от Библейското Дружество през 2010 г., това издание с голям формат има здрава черна кожена корица, украсена с красив златен кръст, придавайки й усещане за благоговение и елегантност.

С размери 10 x 7 инча (или 165 x 233 x 30 мм), тази Българска Библия предоставя достатъчно място за пълния текст на Стария и Новия Завет, както и богатство от допълнителни материали, за да подобри разбирането и изучаването на Писанията от страна на читателя. Думите на Христос са открояващи се в ярко червен цвят, правейки ги лесно разпознаваеми и позволявайки на читателите да се съсредоточат върху Неговите поучения.

В допълнение към основния библейски текст, това издание включва подробни цветни карти, които предлагат ценен географски контекст и помагат при визуализирането на местата и събитията, описани в Библията. Тези допълнителни функции, комбинирани със здравата кожена подвързия и позлатените ръбове, правят тази Българска Кожена Библия незаменим инструмент за лично благочестие, малогрупово изучаване и църковна справка.

Висококачествената хартия и ясният, четивен шрифт гарантират, че текстът остава достъпен и лесен за навигация, дори в слабо осветени среди или за тези с нарушено зрение. Тази комбинация от всеобхватно съдържание, практическа функционалност и благоговейно представяне прави Българската Кожена Библия - Издание "Живото Слово" ценен ресурс, който ще вдъхнови и храни вярата на своите читатели за години напред.

Интересни факти

 • Това издание на Българската Кожена Библия е част от Издание "Живото Слово", серия Библии, проектирани да предоставят на читателите всеобхватен и достъпен ресурс за ангажиране с Писанията.
 • Здравата черна кожена корица, украсена със златен кръст, и позлатените ръбове придават на тази Библия усещане за благоговение и елегантност, подхождащо на свещения характер на текста.
 • Включването на цветни карти и открояването на думите на Христос в червено подобряват разбирането и ангажираността на читателя с библейския текст.

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review