null

Bulgarian Black Vinyl Bound Bible / Golden Cross Cover

No reviews yet Write a Review
$59.99
SKU:
9789548225328
UPC:
9789548225328
Weight:
12.60 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Bulgarian Black Vinyl Bound Bible / Golden Cross Cover

Българска Черна Винилова Библия

 

Product Details

 • Paperback: 1440 pages
 • Publisher: Christliche Verlagsgesellschaft, Dillenburg (2000)
 • Language: Bulgarian
 • ISBN-10: 9548225328
 • ISBN-13: 978-9548225328 / 9789548225328
 • Product Dimensions: 8.4 x 5.8 x 0.7 inches
 • Shipping Weight: 12.6 ounces

Overview

This Bulgarian Black Vinyl Bound Bible, adorned with a beautiful golden cross on the cover, is a reverent and practical edition of the Holy Scriptures. Published in 2000 by Christliche Verlagsgesellschaft in Dillenburg, this comprehensive volume contains the complete text of the Old and New Testaments in the Bulgarian language.

The durable vinyl binding and compact size make this Bible a convenient and portable companion for personal devotion, small group study, or church use. The golden cross on the cover adds a touch of elegance and symbolism, reflecting the sacred nature of the text within.

Despite its compact dimensions, this Bulgarian Bible offers ample space for the main biblical text, allowing readers to easily navigate the Scriptures. The clear, readable font and high-quality paper ensure that the text remains accessible, even in dimly lit environments or for those with visual impairments.

Whether used for individual spiritual growth, family worship, or church reference, this Bulgarian Black Vinyl Bound Bible with Golden Cross is a treasured resource that will inspire and nourish the faith of its readers. Its combination of reverent presentation, practical functionality, and comprehensive content make it an invaluable tool for those seeking to deepen their understanding and engagement with the Word of God.

Product Specifications

 • Paperback (Vinyl Bound)
 • 1440 pages
 • Golden cross on cover
 • Language: Bulgarian

Interesting Facts

 • This edition of the Bulgarian Black Vinyl Bound Bible was published by Christliche Verlagsgesellschaft, a renowned Christian publishing house based in Dillenburg, Germany.
 • The durable vinyl binding and compact size make this Bible a convenient and long-lasting resource for a variety of settings and uses.
 • The golden cross on the cover adds a touch of reverence and symbolism, reflecting the sacred nature of the biblical text.

Преглед

Тази Българска Черна Винилова Библия, украсена с красив златен кръст на корицата, е благоговейно и практично издание на Светите Писания. Публикувана през 2000 г. от Christliche Verlagsgesellschaft в Dillenburg, този всеобхватен том съдържа пълния текст на Стария и Новия Завет на български език.

Здравата винилова подвързия и компактният размер правят тази Библия удобен и преносим спътник за лично благочестие, малогрупово изучаване или църковна употреба. Златният кръст на корицата добавя нотка на елегантност и символизъм, отразявайки свещения характер на текста вътре.

Въпреки компактните си размери, тази Българска Библия предлага достатъчно място за основния библейски текст, позволявайки на читателите лесно да навигират в Писанията. Ясният, четивен шрифт и висококачествената хартия гарантират, че текстът остава достъпен, дори в слабо осветени среди или за тези с нарушено зрение.

Независимо дали се използва за индивидуално духовно израстване, семейно богослужение или църковна справка, тази Българска Черна Винилова Библия с Златен Кръст е ценен ресурс, който ще вдъхнови и храни вярата на своите читатели. Комбинацията от благоговейно представяне, практическа функционалност и всеобхватно съдържание я прави неоценим инструмент за тези, които търсят да задълбочат разбирането и ангажираността си с Божието Слово.

Интересни факти

 • Това издание на Българската Черна Винилова Библия е публикувано от Christliche Verlagsgesellschaft, известно християнско издателство, базирано в Dillenburg, Германия.
 • Здравата винилова подвързия и компактният размер правят тази Библия удобен и дълготраен ресурс за разнообразни ситуации и употреби.
 • Златният кръст на корицата добавя нотка на благоговение и символизъм, отразявайки свещения характер на библейския текст.

Product Reviews

No reviews yet Write a Review