null

Bulgarian Burgundy Leather Bound Bible / Burgundy Cover with Golden Cross, Thumb Index, Golden Edges

No reviews yet Write a Review
$99.99
SKU:
9789548968515
UPC:
9789548968515
Weight:
0.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Bulgarian Burgundy Leather Bound Bible | Българска Бордо Кожена Библия

Burgundy Cover with Golden Cross, Thumb Index, Golden Edges / Living Word Edition, Large 10 X 7 inches Size / 20 Color Maps

Product Details

 • Leather Bound: 1428 pages
 • Publisher: Bible Society (2011)
 • Language: Bulgarian
 • ISBN-10: 9548968517
 • ISBN-13: 978-9548968515 / 9789548968515

Overview

This exceptional Bulgarian Burgundy Leather Bound Bible, part of the Living Word Edition, is a truly remarkable resource for those seeking to immerse themselves in the Word of God. Published by the Bible Society in 2011, this large-format edition features a beautiful burgundy leather cover adorned with a golden cross, adding a sense of reverence and elegance to the presentation.

Measuring a generous 10 x 7 inches, this Bulgarian Bible provides ample space for the complete text of the Old and New Testaments, as well as a wealth of supplementary materials to enhance the reader's understanding and study of the Scriptures. The inclusion of a thumb index and gilded edges further adds to the overall quality and functionality of this edition.

In addition to the main biblical text, this Burgundy Leather Bound Bible features 20 detailed color maps, which offer valuable geographical context and aid in visualizing the settings and events described in the Bible. These supplementary features, combined with the durable leather binding and practical design, make this edition an indispensable tool for personal devotion, small group study, and church reference.

The high-quality paper and clear, readable font ensure that the text remains accessible and easy to navigate, even in dimly lit environments or for those with visual impairments. This combination of comprehensive content, practical functionality, and reverent presentation makes the Bulgarian Burgundy Leather Bound Bible - Living Word Edition a treasured resource that will inspire and nourish the faith of its readers for years to come.

Product Specifications

 • Leather Bound
 • 1428 pages
 • Thumb index
 • Gilded edges
 • Includes 20 color maps
 • Language: Bulgarian

Interesting Facts

 • This edition of the Bulgarian Burgundy Leather Bound Bible is part of the Living Word Edition, a series of Bibles designed to provide readers with a comprehensive and accessible resource for engaging with the Scriptures.
 • The beautiful burgundy leather cover, golden cross, and gilded edges give this Bible a sense of reverence and elegance, befitting the sacred nature of the text.
 • The inclusion of 20 detailed color maps enhances the reader's understanding and visualization of the biblical settings and events.

Преглед

Тази изключителна Българска Бордо Кожена Библия, част от Издание "Живото Слово", е наистина забележителен ресурс за тези, които търсят да се потопят в Божието Слово. Публикувана от Библейското Дружество през 2011 г., това издание с голям формат има красива бордо кожена корица, украсена със златен кръст, добавяйки усещане за благоговение и елегантност на представянето.

С размери 10 x 7 инча, тази Българска Библия предоставя достатъчно място за пълния текст на Стария и Новия Завет, както и богатство от допълнителни материали, за да подобри разбирането и изучаването на Писанията от страна на читателя. Включването на палец-индекс и позлатени ръбове допълнително добавя към общото качество и функционалност на това издание.

В допълнение към основния библейски текст, тази Бордо Кожена Библия съдържа 20 подробни цветни карти, които предлагат ценен географски контекст и помагат при визуализирането на местата и събитията, описани в Библията. Тези допълнителни функции, комбинирани със здравата кожена подвързия и практичен дизайн, правят това издание незаменим инструмент за лично благочестие, малогрупово изучаване и църковна справка.

Висококачествената хартия и ясният, четивен шрифт гарантират, че текстът остава достъпен и лесен за навигация, дори в слабо осветени среди или за тези с нарушено зрение. Тази комбинация от всеобхватно съдържание, практическа функционалност и благоговейно представяне прави Българската Бордо Кожена Библия - Издание "Живото Слово" ценен ресурс, който ще вдъхнови и храни вярата на своите читатели за години напред.

Интересни факти

 • Това издание на Българската Бордо Кожена Библия е част от Издание "Живото Слово", серия Библии, проектирани да предоставят на читателите всеобхватен и достъпен ресурс за ангажиране с Писанията.
 • Красивата бордо кожена корица, златният кръст и позлатените ръбове придават на тази Библия усещане за благоговение и елегантност, подхождащо на свещения характер на текста.
 • Включването на 20 подробни цветни карти подобрява разбирането и визуализацията на библейските места и събития от страна на читателя.

Product Reviews

No reviews yet Write a Review