null

Новиять заветь / Bulgarian language Pocket New Testament / Green Vinyl bound /

No reviews yet Write a Review
$24.99
SKU:
WW-NH3Y-DWUY
Weight:
2.40 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Новиять заветь / Bulgarian language Pocket New Testament

Green Vinyl bound / WW-NH3Y-DWUY 

Product Details

 • Vinyl Bound
 • Publisher: Bible Society (1997)
 • Language: Bulgarian
 • Pages: 427
 • Product Dimensions: 5.1 x 3.5 x 0.5 inches
 • Shipping Weight: 2.4 ounces

Overview

This pocket-sized edition of the Bulgarian New Testament is an ideal resource for anyone who desires easy access to the Word of God. Published by the Bible Society in 1997, this compact volume with a vinyl binding provides the full text of the New Testament in the Bulgarian language.

Whether used for daily personal reading, for sharing with others, or for outreach purposes, this New Testament edition will allow readers to immerse themselves in the richness of the New Testament Scriptures. The small size and convenient vinyl binding make this book easy to carry anywhere, ensuring that God's Word is always at hand.

Beyond its practicality, this Bulgarian New Testament is also a valuable tool for spiritual growth and evangelism. The easy-to-read Bulgarian translation makes the Scriptures accessible to a wide audience, allowing readers to delve deeper into the teachings and life of Jesus Christ.

Whether you are a long-time believer or on the path to discovering the Christian faith, this pocket-sized New Testament will help you deepen your relationship with God and share His love with others.

Interesting Facts

 • This edition of the New Testament is published by the Bible Society, a leading organization dedicated to the translation, publication, and distribution of the Bible in Bulgaria.
 • The compact size and convenient vinyl binding make this New Testament ideal for personal carrying, sharing, and outreach.
 • The clear and readable Bulgarian translation ensures that God's Word will be understandable and accessible to a wide audience.

Преглед

Това джобно издание на Новия Завет на български език е идеален ресурс за всеки, който желае да има лесно достъпен и преносим екземпляр на Божието Слово. Публикувано от Библейското Дружество през 1997 г., този компактен том с винилова подвързия предоставя пълния текст на Новия Завет на български език.

Независимо дали се използва за лично ежедневно четене, за споделяне с други или за мисионерска дейност, това издание на Новия Завет ще позволи на читателите да се потопят в богатството на Новозаветните Писания. Малкият размер и удобната винилова подвързия правят тази книга лесна за носене навсякъде, гарантирайки, че Божието Слово е винаги под ръка.

Освен практичността си, това издание на Новия Завет е и ценен инструмент за духовно израстване и евангелизация. Лесният за четене български превод прави Писанията достъпни за широка аудитория, позволявайки на читателите да се запознаят по-дълбоко с учението и живота на Исус Христос.

Независимо дали сте дългогодишен вярващ или сте на път да откриете християнската вяра, това джобно издание на Новия Завет ще ви помогне да задълбочите връзката си с Бога и да споделите Неговата любов с другите.

Интересни факти

 • Това издание на Новия Завет е публикувано от Библейското Дружество, водеща организация, посветена на превода, публикуването и разпространението на Библията в България.
 • Компактният размер и удобната винилова подвързия правят този Нов Завет идеален за лично носене, споделяне и мисионерска дейност.
 • Ясният и четивен български превод гарантира, че Божието Слово ще бъде разбираемо и достъпно за широка аудитория.

 

-bulgarian-language-pocket-new-testament-green-vinyl-bound-5.jpg

-bulgarian-language-pocket-new-testament-green-vinyl-bound-1.jpg

-bulgarian-language-pocket-new-testament-green-vinyl-bound-10.jpg

 

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review