null

Bulgarian Children's Bible / Colorful 256 pages [Hardcover] by Pat Alexander

No reviews yet Write a Review
$47.99
SKU:
9789548960014
UPC:
9789548960014
Weight:
0.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Bulgarian Children's Bible / Colorful 256 pages

Product Details

 • Hardcover: 256 pages
 • Publisher: Lion (2007)
 • Language: Bulgarian
 • ISBN-10: 954896001X
 • ISBN-13: 978-9548960014 / 9789548960014
 • Product Dimensions: 8.6 x 6.1 x 0.9 inches
 • Shipping Weight: 1 pound

Overview

This vibrant and engaging Children's Bible is a wonderful resource for young readers in Bulgaria. Featuring 256 pages of colorful illustrations and age-appropriate text, this hardcover edition brings the stories and teachings of the Bible to life in a way that is accessible and captivating for children.

Designed with the unique cultural and linguistic needs of Bulgarian families in mind, this Children's Bible is an invaluable tool for instilling a love of Scripture and a deeper understanding of Christian faith. The carefully curated selection of stories, from the Creation to the life of Jesus, is presented in a clear and concise manner, allowing children to easily follow along and connect with the timeless messages.

Beyond the engaging narrative, the book is further enhanced by its beautiful visual elements. Vibrant illustrations, colorful page layouts, and thoughtful design choices work together to create a truly immersive reading experience that will inspire young readers to explore the wonders of the Bible.

Whether used for personal devotion, family study, or Sunday school lessons, this Bulgarian Children's Bible is a treasured resource that will nurture the spiritual growth and faith development of the next generation of Bulgarian Christians.

Product Specifications

 • Hardcover
 • 256 pages
 • Language: Bulgarian

Interesting Facts

 • This Children's Bible was specifically created for the Bulgarian market, ensuring that the content and presentation are culturally relevant and accessible for young readers.
 • The vibrant illustrations and engaging storytelling make this an ideal resource for parents, teachers, and church leaders looking to introduce the Bible to children in an impactful and memorable way.
 • The hardcover format and durable construction of this book make it a long-lasting addition to any child's library or church's educational materials.

Преглед

Тази ярка и привлекателна Детска Библия е чудесен ресурс за младите читатели в България. С 256 страници пълни с цветни илюстрации и текст, подходящ за деца, това издание с твърда корица оживява историите и поученията на Библията по начин, достъпен и вълнуващ за децата.

Проектирана с оглед на специфичните културни и езикови нужди на българските семейства, тази Детска Библия е неоценим инструмент за насаждане на любов към Писанието и по-дълбоко разбиране на християнската вяра. Внимателно подбраните истории, от Сътворението до живота на Исус, са представени ясно и концизно, позволявайки на децата лесно да следват и да се свързват с вечните послания.

Освен увлекателното повествование, книгата е допълнително обогатена от своите красиви визуални елементи. Ярките илюстрации, цветните оформления на страниците и внимателно подбраните дизайнерски решения работят заедно, за да създадат истински вълнуващ читателски опит, който ще вдъхнови младите читатели да изследват чудесата на Библията.

Независимо дали се използва за лично благочестие, семейно изучаване или неделни училищни уроци, тази Българска Детска Библия е ценен ресурс, който ще подхрани духовния растеж и развитието на вярата на следващото поколение български християни.

Интересни факти

 • Тази Детска Библия е специално създадена за българския пазар, като гарантира, че съдържанието и представянето са културно уместни и достъпни за младите читатели.
 • Ярките илюстрации и увлекателното разказване правят това идеален ресурс за родители, учители и църковни лидери, които търсят начин да представят Библията на децата по въздействащ и запомнящ се начин.
 • Твърдата корица и здравата конструкция на тази книга я правят дълготраен допълнение към библиотеката на всяко дете или образователните материали на всяка църква.

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review