null

Biblia Ekumeniczna - Leather bound Polish Ecumenical Bible with Deuterocanonical books

No reviews yet Write a Review
$149.99
SKU:
9788385260745
UPC:
9788385260745
Weight:
45.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Biblia Ekumeniczna - Leather bound Polish Ecumenical Bible with Deuterocanonical books

Polish Bible Society 2019 / Miękka / Z Ksiegami deuterokanonicznymi / Towarzystwo Biblijne W Polsce

Product Details

 • ISBN: 978-8385260745
 • ISBN-10: 8385260749
 • Pages: 2408
 • Publisher: Polish Bible Society
 • Language: Polish

Overview

The "Biblia Ekumeniczna" (Ecumenical Bible) is a comprehensive edition of the Holy Scriptures, containing the books of the Old and New Testaments, as well as the Deuterocanonical books. This translation, completed in 2018, was a collaborative effort by a team of biblical scholars from eleven different Christian traditions, including Catholic, Orthodox, and Protestant.

This particular edition features a soft, leather-bound cover in a beautiful blue color, with silver-edged pages. The result is a truly ecumenical Bible that brings together the diverse perspectives and insights of the Christian community, presented in a high-quality and visually appealing format.

The text is written in clear, modern Polish, making it accessible to a wide range of readers. The inclusion of the Deuterocanonical books, also known as the Apocrypha, further enhances the completeness of this edition. Helpful footnotes, a page index, and cross-references provide readers with valuable tools for deeper study and understanding.

Whether you are a Catholic, Orthodox, or Protestant Christian, or simply someone seeking to explore the richness of the Scriptures, the "Biblia Ekumeniczna" in its leather-bound edition is a remarkable and inclusive resource that celebrates the unity and diversity of the Christian faith.

Przegląd

„Biblia Ekumeniczna” jest obszernym wydaniem Pisma Świętego, zawierającym księgi Starego i Nowego Testamentu oraz księgi deuterokanoniczne. To tłumaczenie, ukończone w 2018 r., było wspólnym wysiłkiem zespołu biblistów z jedenastu różnych tradycji chrześcijańskich, w tym katolików, prawosławnych i protestantów.

To szczególne wydanie ma miękką, oprawioną w skórę okładkę w pięknym niebieskim kolorze, ze srebrnymi stronami. Rezultatem jest prawdziwie ekumeniczna Biblia, która łączy różnorodne perspektywy i spostrzeżenia wspólnoty chrześcijańskiej, przedstawiona w wysokiej jakości i atrakcyjnym wizualnie formacie.

Tekst napisany jest przejrzystą, nowoczesną polszczyzną, dzięki czemu jest przystępny dla szerokiego grona czytelników. Włączenie ksiąg deuterokanonicznych, znanych również jako apokryfy, jeszcze bardziej zwiększa kompletność tego wydania. Przydatne przypisy, indeks stron i odsyłacze zapewniają czytelnikom cenne narzędzia do głębszej analizy i zrozumienia.

Niezależnie od tego, czy jesteś katolikiem, prawosławnym, protestanckim chrześcijaninem, czy po prostu osobą pragnącą zgłębić bogactwo Pisma Świętego, „Biblia Ekumeniczna” w oprawie w skórę jest niezwykłym i inkluzywnym źródłem informacji, które celebruje jedność i różnorodność chrześcijan. wiara.

Product Specifications

 • Binding: Soft Leather-bound
 • Dimensions: 16 x 23 cm
 • Weight: TBD

Interesting Facts

 • The translation was a collaborative effort by biblical scholars from eleven different Christian traditions, representing the Catholic, Orthodox, and Protestant perspectives.
 • The inclusion of the Deuterocanonical books, recognized by the Catholic and Orthodox churches, makes this edition particularly comprehensive.
 • The modern Polish translation and the addition of helpful footnotes and cross-references enhance the accessibility and usability of this Bible.
 • The soft, leather-bound cover and silver-edged pages give this edition a beautiful and durable appearance.

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review