Loading... Please wait...

Whitesands Language New Testament / Nauəuə Asim Rəha Uhgɨn Nəmtətiən Vi (TNP) / Vanuatu

$15.89
SKU:
9781531306441
Weight:
36.80 Ounces
Quantity:

Product Description

Whitesands Language New Testament

Nauəuə Asim Rəha Uhgɨn Nəmtətiən Vi (TNP)

Vanuatu

 

  • Paperback: 626 pages
  • Publisher: Digital Bible Society (November 3, 2017) / Wycliffe Bible Translators
  • Language: Whitesands
  • ISBN-10: 1531306446
  • ISBN-13: 978-1531306441
  • Product Dimensions: 6 x 1.6 x 9 inches
  • Shipping Weight: 2.3 pounds

 

John 3:16 Jon

“Tol lanəha, Uhgɨn təmolkeikei pɨk nətəmimi e nəhue nɨftəni, tol=pən in təməfa Nətɨn Nəuan Kətiəh Əmə, məmə nətəmimi mɨn rəfin u nətəm kəutəhatətə lan, ilah ko kəsəhuvəniən e nɨgəm itulɨn, mətəu okotos nəmiəgəhiən itulɨn.

 

Whitesands, or East Tanna, is a language spoken on the eastern coast of Tanna Island in Vanuatu. It is closely related to the North Tanna and Lenakel languages.

 

Whitesands
East Tanna
Native to Vanuatu
Region Tanna Island, east coast
Native speakers
7,500 (2001)
Austronesian
Language codes
ISO 639-3 tnp
Glottolog whit1269

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Whitesands Language New Testament / Nauəuə Asim Rəha Uhgɨn Nəmtətiən Vi (TNP) / Vanuatu to your wish list.