null

Welsh - English Bilingual New Testament / Y Testament Newydd, Argraffiad Diwygiedig

No reviews yet Write a Review
$49.99
SKU:
6E-R763-V1MS
Weight:
0.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Welsh - English Bilingual New Testament

Y Testament Newydd, Argraffiad Diwygiedig - Welsh (BCN) and ESV New Testament

Overview

This new bilingual edition of the New Testament features parallel translations in Welsh and English. The Welsh text is from the revised version of Y Beibl Cymraeg Newydd (BCN), published in 2004, while the English text is from the English Standard Version (ESV), published in 2001.

This unique publication aims to help churches, schools, and individuals gain a deeper understanding of the gospel message by providing a creative bridge between the Welsh and English languages and cultures of Wales.

Product Features

 • Hardcover
 • Publisher: Welsh Bible Society
 • Publication Date: 2006
 • Language: Welsh and English
 • Product Dimensions: 8.3 x 5.4 x 1.1 inches
 • Shipping Weight: 1.2 pounds

Interesting Facts

 • The Welsh translation, Y Beibl Cymraeg Newydd, was first published in 1988 and revised in 2004.
 • The English Standard Version (ESV) is a modern English translation of the Bible, first published in 2001.
 • This bilingual edition was published in November 2006, providing a valuable resource for those seeking to explore the gospel message in both Welsh and English.

Publishers

This bilingual New Testament is published by the Welsh Bible Society.

#WelshBible #EnglishBible #BilingualNewTestament #ChristianLiterature #WelshEnglish

Trosolwg

Mae'r argraffiad dwyieithog newydd hwn o'r Testament Newydd yn cynnwys cyfieithiadau cyfochrog yn y Gymraeg a'r Saesneg. Mae'r testun Cymraeg o'r fersiwn ddiwygiedig o Y Beibl Cymraeg Newydd (BCN), a gyhoeddwyd yn 2004, tra bod y testun Saesneg o'r Fersiwn Safonol Saesneg (ESV), a gyhoeddwyd yn 2001.

Mae'r cyhoeddiad unigryw hwn yn anelu at helpu eglwysi, ysgolion ac unigolion i ennill dealltwriaeth ddyfnach o'r neges efengyl drwy ddarparu pont greadigol rhwng ieithoedd a diwylliannau Cymru.

Nodweddion Cynnyrch

 • Clawr caled
 • Cyhoeddwr: Cymdeithas y Beibl Cymraeg
 • Dyddiad Cyhoeddi: 2006
 • Iaith: Cymraeg a Saesneg
 • Dimensiynau Cynnyrch: 8.3 x 5.4 x 1.1 modfedd
 • Pwysau Cludo: 1.2 pwys

Ffeithiau Diddorol

 • Cyhoeddwyd y cyfieithiad Cymraeg, Y Beibl Cymraeg Newydd, gyntaf yn 1988 ac fe'i hadolygwyd yn 2004.
 • Y Fersiwn Safonol Saesneg (ESV) yw cyfieithiad modern o'r Beibl i'r Saesneg, a gyhoeddwyd gyntaf yn 2001.
 • Cyhoeddwyd y fersiwn ddwyieithog hon ym mis Tachwedd 2006, gan ddarparu adnodd gwerthfawr i'r rhai sy'n ceisio archwilio'r neges efengyl yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Cyhoeddwyr

Mae'r Testament Newydd dwyieithog hwn yn cael ei gyhoeddi gan Gymdeithas y Beibl Cymraeg.

#BeiblCymraeg #BeiblSaesneg #TestamentNewyddDwyieithog #LlenyddiethGristnogol #CymraegSaesneg

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review