null

Ukrainian Orthodox Filaret Translation Bible / Patriarch Filaret (Mykhailo Denysenko) translation / Переклад Філарета

No reviews yet Write a Review
$139.99
Weight:
40.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Ukrainian Orthodox Filaret Translation Bible / Patriarch Filaret (Mykhailo Denysenko) translation

Переклад Філарета / Luxury Edition with Golden Edges and Thumb Index

Product Details

 • Title: Переклад Філарета (Filaret Translation)
 • Language: Ukrainian
 • Translator: Patriarch Filaret (Mykhailo Denysenko)
 • Publisher: Українське Біблійне Товариство (Ukrainian Bible Society)
 • Pages: 1,398
 • Edition: Luxury with Golden Edges and Thumb Index

Overview

This Ukrainian Orthodox Bible features the translation by Patriarch Filaret (Mykhailo Denysenko), the Primate of the Ukrainian Orthodox Church of the Kyivan Patriarchate. Published by the Ukrainian Bible Society, this edition presents the complete Old and New Testaments in the Ukrainian language, with parallel passages and additional materials.

Patriarch Filaret's translation is based on the Russian Synodal Bible, which was itself translated from the original Hebrew and Greek texts in the late 19th century. This Ukrainian version aims to provide the faithful with a reliable and accessible rendering of the Scriptures in their native language.

The luxury edition of this Bible includes golden edges and a thumb index, giving the volume a premium and user-friendly appearance. These features make it a suitable choice for personal study, church use, and theological reflection within the Ukrainian Orthodox Christian community.

Issued with the blessing of Patriarch Filaret, this Ukrainian Bible represents an important contribution to the availability and accessibility of the Scriptures for Ukrainian-speaking believers. It serves as a valuable resource for spiritual growth, devotion, and the preservation of the Ukrainian Orthodox Christian tradition.

Огляд

Ця Українська Православна Біблія містить переклад Патріарха Філарета (Михайла Денисенка), Предстоятеля Української Православної Церкви Київського Патріархату. Це видання, опубліковане Українським Біблійним Товариством, представляє повний Старий і Новий Завіти українською мовою з паралельними уривками та додатковими матеріалами.

Переклад Патріарха Філарета базується на російській Синодальній Біблії, яка сама була перекладена з оригінальних єврейських і грецьких текстів наприкінці ХІХ століття. Ця українська версія має на меті надати вірним надійний і доступний переклад Святого Письма рідною мовою.

Розкішне видання цієї Біблії має золоті краї та покажчик для великого пальця, що надає тому преміального та зручного вигляду. Ці особливості роблять його придатним вибором для особистого вивчення, церковного використання та богословських роздумів в українській православній спільноті.

Видана з благословення Патріарха Філарета, ця українська Біблія є вагомим внеском у доступність і доступність Святого Письма для україномовних віруючих. Вона служить цінним ресурсом для духовного зростання, відданості та збереження української православної християнської традиції.

Product Specifications

 • Language: Ukrainian
 • Translator: Patriarch Filaret (Mykhailo Denysenko)
 • Publisher: Українське Біблійне Товариство (Ukrainian Bible Society)
 • Pages: 1,398
 • Edition: Luxury with Golden Edges and Thumb Index

Interesting Facts

 • Patriarch Filaret (Mykhailo Denysenko) is the Primate of the Ukrainian Orthodox Church of the Kyivan Patriarchate.
 • This Ukrainian Bible translation is based on the Russian Synodal Bible, which was translated from the original Hebrew and Greek texts in the late 19th century.
 • The luxury edition of this Bible, with golden edges and a thumb index, makes it a premium and user-friendly resource for the Ukrainian Orthodox Christian community.
 • This publication was issued with the blessing of Patriarch Filaret, underscoring its importance within the Ukrainian Orthodox tradition.

 

dscn7660-copy.jpg

SAMPLE TEXT:  GENESIS 1

Глава 1

На початку створив Бог небо і землю. 2 Земля ж була безвидна і порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Божий носився над водою.

3 І сказав Бог: нехай буде світло. І стало світло. 4 І побачив Бог світло, що воно добре, і відокремив Бог світло від темряви. 5 І назвав Бог світло днем, темряву ніччю. І був вечір, і був ранок: день перший.

6 І сказав Бог: нехай буде твердь посеред води, і нехай відділяє вона воду від води. [І стало так.] 7 І створив Бог твердь, і відокремив воду, що під твердю, від води, що над твердю. І стало так. 8 І назвав Бог твердь небом. [І побачив Бог, що це добре.] І був вечір, і був ранок: день другий.

9 І сказав Бог: нехай збереться вода, що під небом, в одне місце, і нехай з’явиться суша. І стало так. [І зібралася вода під небом у свої місця, і з’явилася суша.] 10 І назвав Бог сушу землею, а зібрання вод назвав морями. І побачив Бог, що це добре. 11 І сказав Бог: нехай вирощує земля зелень, траву, що сіє насіння за [родом і за подобою своєю, і] дерево плідне, що приносить за родом своїм плід, у якому насіння його на землі. І стало так. 12 І виростила земля зелень, траву, що сіє насіння за родом [і за подобою] її, і дерево [плідне], що приносить плід, у якому насіння його за родом його [на землі]. І побачив Бог, що це добре. 13 І був вечір, і був ранок: день третій.

14 І сказав Бог: нехай будуть світила на тверді небесній [для освітлення землі і] для відокремлення дня від ночі, і для знамень, і часу, і днів, і років; 15 і нехай будуть вони світильниками на тверді небесній, щоб освітлювати землю. І стало так. 16 І створив Бог два світила великі: світило більше — для управління днем, і світило менше — для управління ніччю, і зорі; 17 і поставив їх Бог на тверді небесній, щоб світити на землю, 18 і управляти днем і ніччю, і відокремлювати світло від темряви. І побачив Бог, що це добре. 19 І був вечір, і був ранок: день четвертий.

20 І сказав Бог: нехай породить вода плазунів, душу живу; і птахи нехай полетять над землею, під твердю небесною. [І стало так.] 21 І створив Бог риб великих і всяку душу тварин-плазунів, яких породила вода, за родом їх, і всякого птаха пернатого за родом його. І побачив Бог, що це добре. 22 І благословив їх Бог, промовивши: плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте води в морях, і птахи нехай розмножуються на землі. 23 І був вечір, і був ранок: день п’ятий.

24 І сказав Бог: нехай родить земля душу живу за родом її, тварин і плазунів, і звірів земних за родом їх. І стало так. 25 І створив Бог звірів земних за родом їх, і худобу за родом її, і всіх плазунів земних за родом їх. І побачив Бог, що це добре.

26 І сказав Бог: створімо людину за образом Нашим [і] за подобою Нашою, і нехай володарює вона над рибами морськими, і над птахами небесними, [і над звірами,] і над худобою, і над усією землею, і над усіма плазунами, що повзають по землі. 27 І створив Бог Людину за образом Своїм, за образом Божим створив її; чоловіка і жінку створив їх. 28 І благословив їх Бог, і сказав їм Бог: плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю, і володійте нею, і владарюйте над рибами морськими [і над звірами,] і над птахами небесними, [і над усякою худобою, і над усією землею,] і над усякою твариною, що плазує по землі. 29 І сказав Бог: ось, Я дав вам усяку траву, що сіє насіння, яка є на всій землі, і всяке дерево, яке має плід, що сіє насіння; — вам це буде в їжу; 30 а всім звірам земним, і всім птахам небесним, і всякому [плазуну,] на землі, в якому душа жива, дав Я всю зелень трав’яну в їжу. І стало так. 31 І побачив Бог усе, що Він створив, і ось, добре воно. І був вечір, і був ранок: день шостий.

Глава 1. [1] Пс. 88, 12–13; 135, 5; 145, 6. Сир. 18, 1. Ін. 1, 3. Діян. 14, 15. Євр. 11, 3. Одкр. 14, 7. [3] Пс. 32, 9. [6] Пс. 32, 6; 135, 5; 148, 4. Єр. 10, 12; 51, 15. [9] Пс. 32, 7; 135, 6. [14] Пс. 135, 7–9. [16] Втор. 4, 19. Єр. 31, 35. [18] Пс. 103, 19–20. [21] Іов. 40, 20. Пс. 103, 25. [22] Бут. 8, 17. [24] Іов. 12, 7. Сир. 16, 31. [26] Бут. 5, 1. Прем. 2, 23. Сир. 17, 3. [27] Бут. 5, 1–2. Мф. 19, 4. Мк. 10, 6. 1 Кор. 11, 7. Кол. 3, 10. [28] Бут. 8, 17; 9, 1, 7. [29] Бут. 9, 3. [31] Пс. 110, 3. Сир. 39, 21.

Product Reviews

No reviews yet Write a Review