null

TÓTH JÓZSEF - A hegedű mosolya / Smile of Violin / Das Lächeln der Violine

No reviews yet Write a Review
$19.99
SKU:
9789638776433
UPC:
9789638776433
Weight:
5.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

TÓTH JÓZSEF - A hegedű mosolya / Smile of Violin / Das Lächeln der Violine

UPC Code: 9789638776433 / 978-9638776433

Printed in  Hungary

 

Product Features

 • Title: A hegedű mosolya / Smile of Violin / Das Lächeln der Violine
 • Author: Tóth József
 • Languages: Hungarian, English, German
 • Publisher: Rózsavölgyi és Társa
 • Format: Softcover
 • Pages: 32
 • Publication Date: 2005
 • Dimensions: A4
 • ISBN-13: 9789638776433

Overview

A hegedű mosolya (Smile of Violin / Das Lächeln der Violine) by Tóth József is a delightful exploration of the violin's charm and cultural significance. This trilingual edition is designed to reach a broad audience, providing the text in Hungarian, English, and German. The book delves into the history, anecdotes, and the profound impact of the violin on both the music world and its enthusiasts. Published by Rózsavölgyi és Társa, it is a must-read for music lovers, violinists, and those interested in musical instruments.

Überblick

A hegedű mosolya (Das Lächeln der Violine / Smile of Violin) von Tóth József ist eine bezaubernde Erkundung des Charmes und der kulturellen Bedeutung der Geige. Diese dreisprachige Ausgabe ist darauf ausgelegt, ein breites Publikum zu erreichen und bietet den Text auf Ungarisch, Englisch und Deutsch. Das Buch geht auf die Geschichte, Anekdoten und den tiefgreifenden Einfluss der Geige auf die Musikwelt und ihre Enthusiasten ein. Veröffentlicht von Rózsavölgyi és Társa, ist es ein Muss für Musikliebhaber, Geiger und Interessierte an Musikinstrumenten.

Áttekintés

Tóth József A hegedű mosolya (Smile of Violin / Das Lächeln der Violine) egy elbűvölő felfedezés a hegedű varázsáról és kulturális jelentőségéről. Ez a háromnyelvű kiadás széles közönséget kíván elérni, a szöveget magyarul, angolul és németül is tartalmazza. A könyv feltárja a hegedű történetét, anekdotáit és mély hatását a zenei világra és rajongóira. A Rózsavölgyi és Társa kiadásában megjelent mű elengedhetetlen olvasmány a zenekedvelők, hegedűsök és a hangszerek iránt érdeklődők számára.

Interesting Facts

 • Author's Background: Tóth József is a renowned musician and author, known for his deep understanding and passion for the violin.
 • Cultural Significance: The book highlights the violin's role in various cultures and its evolution over centuries.
 • Anecdotes: Includes fascinating stories and anecdotes about famous violinists and historical moments related to the violin.
 • Trilingual Edition: The text is presented in three languages, making it accessible to a wider audience and showcasing the universal appeal of the violin.

Interessante Fakten

 • Hintergrund des Autors: Tóth József ist ein renommierter Musiker und Autor, bekannt für sein tiefes Verständnis und seine Leidenschaft für die Geige.
 • Kulturelle Bedeutung: Das Buch beleuchtet die Rolle der Geige in verschiedenen Kulturen und ihre Entwicklung über Jahrhunderte.
 • Anekdoten: Beinhaltet faszinierende Geschichten und Anekdoten über berühmte Geiger und historische Momente im Zusammenhang mit der Geige.
 • Dreisprachige Ausgabe: Der Text wird in drei Sprachen präsentiert, was ihn einem breiteren Publikum zugänglich macht und die universelle Anziehungskraft der Geige zeigt.

Érdekes Tények

 • A szerző háttere: Tóth József egy neves zenész és író, aki mély megértéséről és a hegedű iránti szenvedélyéről ismert.
 • Kulturális Jelentőség: A könyv kiemeli a hegedű szerepét különböző kultúrákban és évszázadok során bekövetkezett fejlődését.
 • Anekdoták: Érdekes történeteket és anekdotákat tartalmaz híres hegedűsökről és a hegedűvel kapcsolatos történelmi pillanatokról.
 • Háromnyelvű Kiadás: A szöveget három nyelven mutatja be, így szélesebb közönség számára elérhetővé teszi, és bemutatja a hegedű egyetemes vonzerejét.

Key Credits

 • Author: Tóth József
 • Publisher: Rózsavölgyi és Társa
 • Translation: Not specified

Wichtige Credits

 • Autor: Tóth József
 • Verlag: Rózsavölgyi és Társa
 • Übersetzung: Nicht angegeben

Főbb Jóváírások

 • Szerző: Tóth József
 • Kiadó: Rózsavölgyi és Társa
 • Fordítás: Nem meghatározott

 

Tóth József: A hegedű mosolya - Smile of Violin - Das Lacheln der Violine

Az ismert fotóművész és plakáttervező fotografikus karikatúraalbumot állított össze, amelynek főszereplője a hegedű. A látványos hangszer a fotókon eltorzítva számtalan zenei fogalom (hegedűverseny, gyermekdal, duett, bölcsődal) és zenemű (Vízizene, Skót szimfónia, Requiem) képzetét kelti. A különös karikatúrák a zenebarátok számára kedves és hangulatos ajándékok lehetnek itthon és idegenben is, hiszen a karikatúrák képaláírásai a magyar mellett angol és német nyelven is olvashatók.

 

 

 

 

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review