null

Szöveg, koherencia, kohézió / Szövegtipológiai és retorikai tanulmányok / By Károly Krisztina / Tinta Könyvkiadó / Text, coherence, cohesion in Hungarian

No reviews yet Write a Review
$19.99
SKU:
9789639902701
UPC:
9789639902701
Weight:
11.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Szöveg, koherencia, kohézió / Szövegtipológiai és retorikai tanulmányok / By Károly Krisztina / Tinta Könyvkiadó / Text, coherence, cohesion in Hungarian (9789639902701)

 


Sorozatszám116
Oldalszám192
Kötés típusapuhafedeles
FormátumB/5
ISBN9789639902701 / 978-9639902701

Tömeg320 g/db

 

Made in Hungary

 

A kötet tárgya a kommunikatív kompetencia összetevői közül a diskurzus-, más néven szövegkompetencia. A tanulmányok magyar anyanyelvű angol nyelvtanulók két nyelv és kultúra különbségeiből fakadó –sajátos szövegalkotási stratégiáit, a nyelvtanulói diskurzus szövegszintű jelenségeit mutatják be. Szövegszintűek azok a globális, a szöveg felszíni és mély szerkezetében megvalósuló kapcsolódásokat és függőségi viszonyokat létrehozó jelenségek, amelyek folytonosságot teremtenek a szöveg különböző részei között, és ezáltal közvetlenül hozzájárulnak a komplex szövegszerkezet és a globális szövegértelem kialakításához (pl. kohézió, tematikus struktúra, retorikai szerkezet). A tanulmányok e jelenségeket vizsgálják, célzottan és tematikus csoportosításban. A szerzőnek nem titkolt szándéka, hogy további kutatásokat ösztönözzön más nyelvek és szövegfajták vonatkozásában. Bizonyított jelentősége ellenére ugyanis a diskurzuskompetencia fejlesztése jóval kisebb hangsúlyt kap az idegen nyelvek oktatásában, mint a kommunikatív kompetencia egyéb összetevői (pl. a nyelvi, grammatikai kompetenciák tanítása) és a kutatási tevékenység is csupán az angol nyelv vonatkozásában számottevő.

Az elemzések középpontjában a legnagyobb kognitív kihívást jelentő és egyben leggyakrabban használt szövegtípus, az érvelő szöveg áll. Érvelés során az író célja az olvasó meggyőzése, álláspontjának, gondolkodásmódjának megváltoztatása ez azonban csak akkor sikerülhet, ha az olvasó logikusnak, világosnak, koherensnek érzékeli a szöveget. Ez anyanyelven sem egyszerű feladat, idegen nyelven pedig kifejezetten emberpróbáló, hiszen az egyes nyelvek szövegalkotási normái általában eltérnek egymástól, és az írónak ismernie kell az adott nyelv és kultúra lehetséges eszköztárát. Mivel a koherenciateremtés képessége nagymértékben függ a szöveg írójának nyelvi felkészültségétől is, a kötetben szereplő elemzések közép- és felsőfokú nyelvtudással rendelkező angol nyelvtanulók szövegeit egyaránt vizsgálják.

A tanulmányok elméleti, kutatás-módszertani és pedagógiai implikációi miatt a könyvet ajánljuk kutatóknak, egyetemi és doktori hallgatóknak, nyelvtanároknak, nyelvtanulóknak, fordítóknak, tanárképzésben résztvevőknek, valamint nyelvekkel foglalkozó más szakembereknek.

Károly Krisztina alkalmazott nyelvész, az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézetének egyetemi docense. Kutatási területe az idegen nyelvi és a fordítási szövegalkotás sajátosságainak elméleti és empirikus vizsgálata.

 

Product image

Product Reviews

No reviews yet Write a Review