null

Syriac Bible 1823 | Old Testament BIBLIA SYRIACA

No reviews yet Write a Review
$2,599.99
SKU:
SyriacOT1823
Weight:
55.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Syriac Bible 1823 / Old Testament

Historically significant print / BIBLIA SYRIACA

Product Features

 • Binding: Contemporary leather binding with gold gilt spine
 • Edition: Old Testament in Syriac
 • Publisher: British and Foreign Bible Society
 • Publication Year: 1823 (reissued in 1826)
 • Editor: Samuel Lee (1783-1852)
 • Language: Syriac (Eastern Aramaic)
 • Pages: Part 1: 705 pages; Part 2: 360 pages
 • Dimensions: 4° (Quarto)
 • Special Features: Blind stamps on boards, old stamp on title, spine restored, edges rubbed
 • Condition: Collectable - Inside the book is in mint condition; cover shows some wear

Overview

The 1823 Syriac Bible, also known as BIBLIA SYRIACA, is a historically significant edition of the Old Testament printed in the Syriac dialect of Eastern Aramaic. This language was widely spoken across the Fertile Crescent and served as a major literary language throughout the Middle East from the second to eighth centuries C.E. Edited by Samuel Lee, an English Orientalist and professor at Cambridge University, this Bible was published by the British and Foreign Bible Society. The edition is particularly notable for its use by the Syrian Church of Malabar and includes Psalm 151 and the New Testament with special title pages.

Ürün Özeti

1823 yılına ait Süryani Kitabı Mukaddes, Süryanice olarak bilinen Doğu Aramice lehçesinde basılmış Eski Ahit'in tarihi açıdan önemli bir baskısıdır. Bu dil, ikinci yüzyıldan sekizinci yüzyıla kadar Orta Doğu'da geniş çapta konuşulmuş ve edebi bir dil olarak hizmet vermiştir. Cambridge Üniversitesi'nde Arapça ve İbranice profesörü olan İngiliz Oryantalist Samuel Lee tarafından düzenlenen bu İncil, İngiliz ve Yabancı Kitap Derneği tarafından yayımlanmıştır. Bu baskı, özellikle Malabar Süryani Kilisesi tarafından kullanılmak üzere dikkat çekicidir ve 151. Mezmur ile özel başlık sayfalarına sahip Yeni Ahit'i içermektedir.

Interesting Facts

 • Samuel Lee's Contribution: Samuel Lee, an esteemed Orientalist, played a crucial role in editing this Bible, utilizing the text from the London Polyglot and making necessary corrections.
 • Cultural Significance: This edition was specifically printed for the Syrian Church of Malabar, highlighting its importance in preserving the religious and cultural heritage of the Syriac-speaking community.
 • Condition and Rarity: The Bible is in collectable condition, with the inside in mint condition and the cover showing some wear. As an almost 200-year-old Bible, it is extremely rare, with only one known copy available for sale.

İlginç Bilgiler

 • Samuel Lee'nin Katkısı: Saygın bir Oryantalist olan Samuel Lee, bu İncil'in düzenlenmesinde önemli bir rol oynamış, Londra Polyglot'tan metni kullanarak gerekli düzeltmeleri yapmıştır.
 • Kültürel Önemi: Bu baskı, özellikle Malabar Süryani Kilisesi için basılmış olup, Süryanice konuşan topluluğun dini ve kültürel mirasını korumada önemini vurgulamaktadır.
 • Durum ve Nadirlik: İncil, koleksiyonluk durumdadır; içi mint kondisyonda olup kapağı biraz aşınma göstermektedir. Yaklaşık 200 yıllık bir İncil olarak son derece nadirdir ve satılık sadece bir adet kopyası bulunmaktadır.

Publishers

 • British and Foreign Bible Society: A prominent organization dedicated to the translation, publication, and distribution of the Bible worldwide, ensuring accessibility to diverse linguistic communities.

Yayınevi

 • British and Foreign Bible Society: Dünyanın dört bir yanındaki çeşitli dil topluluklarının Kutsal Kitap'a erişimini sağlamak amacıyla tercüme, yayımlama ve dağıtım işlerine adanmış önde gelen bir organizasyondur.

Hashtags

#SyriacBible #BibliaSyriaca #OldTestament #HistoricalBible #SamuelLee #BritishAndForeignBibleSociety #CollectibleBible #BuyOnline #ChristianFaith

Etiketler

#Süryaniİncil #BibliaSyriaca #EskiAhit #Tarihiİncil #SamuelLee #BritishAndForeignBibleSociety #Koleksiyonlukİncil #OnlineSatınAl #Hristiyanİmanı

 

 

syriac-bible-1800-1-.jpg

 

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review