null

Romani Lovari Language New Testament, Red Hardcover 1990 Edition / Nevo Sovlahardo Cipide

No reviews yet Write a Review
$139.99
SKU:
GY-0K0J-7K69
Condition:
New
Weight:
0.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Romani Lovari Language New Testament

Red Hardcover 1990 Edition / Nevo Sovlahardo Cipide

Overview

This hardcover edition of the New Testament is published in the Lovari language, a Romani dialect influenced by Hungarian. The Lovari people are a subgroup of the Romani population, living throughout Europe in countries such as Hungary, Slovakia, Romania, and others.

Titled "Nevo Sovlahardo Cipide" (The New Testament), this 1990 publication provides the Lovari-speaking Romani community with access to the gospel message in their native language. The use of a red hardcover binding adds a sense of reverence and significance to this edition of the scriptures.

Product Features

 • Hardcover
 • 292 Pages
 • Publisher: Dobra vest Novi Sad
 • Publication Year: 1990
 • Language: Lovari (Romani)
 • Author: Trifun Dimic

Interesting Facts

 • The Lovari language is a Romani dialect that has been influenced by the Hungarian language over time.
 • Lovari-speaking Romani people can be found in various European countries, including Hungary, Slovakia, Romania, Croatia, Poland, France, Germany, Italy, Greece, and Ukraine.
 • This 1990 edition of the New Testament in Lovari is one of the few resources available in this specific Romani dialect, making it a valuable tool for the Lovari-speaking community.

Publishers

The "Nevo Sovlahardo Cipide" (Romani Lovari Language New Testament) is published by Dobra vest Novi Sad.

#LovariRomani #RomaniLanguage #NewTestament #ChristianLiterature #BiblicalStudies

Преглед

Ова тврдокоричнo издање Новог завета објављено је на ловарском језику, ромском дијалекту под утицајем мађарског језика. Ловари су подгрупа ромске популације која живи широм Европе, у земљама као што су Мађарска, Словачка, Румунија и друге.

Под насловом "Nevo Sovlahardo Cipide" (Нови завет), ово издање из 1990. године пружа ромској заједници која говори ловарски приступ еванђеоској поруци на њиховом матерњем језику. Употреба црвеног тврдог повеза додаје осећај светости и значаја овом издању светих списа.

Карактеристике производа

 • Тврди повез
 • 292 странице
 • Издавач: Dobra vest Novi Sad
 • Година издања: 1990
 • Језик: Ловари (Ромски)
 • Аутор: Trifun Dimic

Занимљиве чињенице

 • Ловарски језик је ромски дијалект који је током времена био под утицајем мађарског језика.
 • Ромски народ који говори ловарски може се наћи у различитим европским земљама, укључујући Мађарску, Словачку, Румунију, Хрватску, Пољску, Француску, Немачку, Италију, Грчку и Украјину.
 • Ово издање Новог завета на ловарском из 1990. године једно је од ретких доступних ресурса на овом специфичном ромском дијалекту, што га чини вредним алатом за ловарску говорну заједницу.

Издавачи

"Nevo Sovlahardo Cipide" (Ромски Ловари Језик Новог завета) издаје Dobra vest Novi Sad.

#ЛовариРоми #РомскиЈезик #НовиЗавет #КршћанскаЛитература #БиблијскеСтудије

Product Reviews

No reviews yet Write a Review