null

Polish Old Testament - Psalms Audio Book 7 CD / Pismo Swiete Starego Testamentu

No reviews yet Write a Review
$39.99
SKU:
9788385260547
UPC:
9788385260547
Weight:
6.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Polish Old Testament - Psalms Audio Book 7 CD Ecumenical translation

Pismo Swiete Starego Testamentu - Ksiega Psalmów - Przeklad Ekumeniczny / Polish Bible Society 2009 / Read by Dariusz Górski / Audio book

Product Features

 • Format: Audio Book - 7 CD Set
 • ISBN-10: 8385260544
 • ISBN-13: 978-8385260547
 • Publisher: Polish Bible Society / GM Records (2009)
 • Language: Polish
 • Narrator: Dariusz Górski
 • Violinist: Mariusz Kielan

Overview

The "Polish Old Testament - Psalms Audio Book" ("Pismo Święte Starego Testamentu - Księga Psalmów") is a beautifully narrated and musically accompanied audio book, featuring an ecumenical translation of the Psalms. This 7 CD set, published by the Polish Bible Society and GM Records in 2009, brings the spiritual depth and lyrical beauty of the Psalms to life, read by Dariusz Górski with violin accompaniment by Mariusz Kielan.

Description in Polish

Księga Psalmów, Przekład Ekumeniczny, czyta: Dariusz Górski, skrzypce: Mariusz Kielan, komplet – 7 płyt CD.

Tłumaczenie: Ks. Alfred Tschirschnitz

Contents

 • Płyta 1: Psalm 1-25
 • Płyta 2: Psalm 26-47
 • Płyta 3: Psalm 48-69
 • Płyta 4: Psalm 70-88
 • Płyta 5: Psalm 89-106
 • Płyta 6: Psalm 107-123
 • Płyta 7: Psalm 124-150

Interesting Facts

 • Ecumenical Translation: This translation is known for its inclusive and accessible language, making it suitable for listeners from various Christian denominations.
 • Narration and Music: The Psalms are read by Dariusz Górski, with beautiful violin interludes by Mariusz Kielan, enhancing the listening experience.
 • Comprehensive Coverage: The 7 CDs cover all 150 Psalms, providing a complete auditory experience of this essential biblical book.
 • Publisher: The Polish Bible Society and GM Records are renowned for their high-quality religious publications and recordings.

Key Credits

 • Narrator: Dariusz Górski
 • Violinist: Mariusz Kielan
 • Translator: Ks. Alfred Tschirschnitz
 • Publisher: Polish Bible Society / GM Records
 • Edition: 2009

Hashtags

#PolishPsalmsAudioBook #PismoŚwięte #PolishBibleSociety #EcumenicalTranslation #DariuszGórski #MariuszKielan #AudioBible #PolishTranslation #BiblicalPsalms #ChristianFaith

Przegląd

"Pismo Święte Starego Testamentu - Księga Psalmów" to pięknie przeczytany i muzycznie zilustrowany audiobook, zawierający ekumeniczny przekład Psalmów. Ten zestaw 7 płyt CD, wydany przez Towarzystwo Biblijne w Polsce i GM Records w 2009 roku, ożywia duchową głębię i liryczne piękno Psalmów, czytanych przez Dariusza Górskiego z towarzyszeniem skrzypiec Mariusza Kielana.

Opis

Księga Psalmów, Przekład Ekumeniczny, czyta: Dariusz Górski, skrzypce: Mariusz Kielan, komplet – 7 płyt CD.

Tłumaczenie: Ks. Alfred Tschirschnitz

Zawartość

 • Płyta 1: Psalm 1-25
 • Płyta 2: Psalm 26-47
 • Płyta 3: Psalm 48-69
 • Płyta 4: Psalm 70-88
 • Płyta 5: Psalm 89-106
 • Płyta 6: Psalm 107-123
 • Płyta 7: Psalm 124-150

Ciekawe Fakty

 • Przekład Ekumeniczny: Ten przekład jest znany z inkluzywnego i przystępnego języka, co czyni go odpowiednim dla słuchaczy różnych denominacji chrześcijańskich.
 • Lektura i Muzyka: Psalmy są czytane przez Dariusza Górskiego, z pięknymi wstawkami skrzypcowymi w wykonaniu Mariusza Kielana, co wzbogaca doświadczenie słuchania.
 • Kompleksowe Pokrycie: 7 płyt CD obejmuje wszystkie 150 Psalmów, zapewniając pełne audytoryjne doświadczenie tej ważnej księgi biblijnej.
 • Wydawca: Towarzystwo Biblijne w Polsce i GM Records są znane z wysokiej jakości publikacji i nagrań religijnych.

Główne Kredyty

 • Lektor: Dariusz Górski
 • Skrzypek: Mariusz Kielan
 • Tłumacz: Ks. Alfred Tschirschnitz
 • Wydawca: Towarzystwo Biblijne w Polsce / GM Records
 • Edycja: 2009

Hashtagi

#PolskiAudiobookPsalmów #PismoŚwięte #TowarzystwoBiblijne #PrzekładEkumeniczny #DariuszGórski #MariuszKielan #AudiobookBiblia #PolskieTłumaczenie #BiblijnePsalmy #WiaraChrześcijańska

 

 

 

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review