Loading... Please wait...

İncil / Müjde / Çağdaş Türkçe Çevirisi / Turkish language New Testament (Small size) / Paperback / Kitabi Mukaddes Sirketi 2015

$29.99
SKU:
9789754620849
Weight:
5.00 Ounces
Quantity:

Product Description

İncil / Müjde / Çağdaş Türkçe Çevirisi / Turkish language New Testament (Small size) / Paperback / Kitabi Mukaddes Sirketi 2015

PAPERBACK 2015

ISBN-10: 9754620849

ISBN: 9789754620849 / 978-9754620849

PAGES: 538

PUBLISHER: Turkish Bible Society / Kitabi Mukaddes Sirketi

LANGUAGE: Turkish / Türkce

 

Size: 11x15.5 cm

 

English Summary:

Turkish language NT, small size, paperback. The New Testament. It is written in Greek and consists of 27 books. It describes the period from the birth of Jesus Christ to his second coming. Contents of the Bible The New Testament or the Bible consists of 27 books.

Turkish Summary:

İncil, Kutsal Kitap'ın Yeni Antlaşma olan ikinci kısmıdır. Grekçe yazılmıştır ve 27 kitaptan oluşur. İncil kelimesi arapça olup "Müjde" ya da "İyi Haber" anlamına gelmektedir. İsa Mesih'in doğumundan O'nun ikinci kez gelişine kadar sürecek olan dönemi anlatır.İncil'in içeriğiYeni Antlaşma ya da İncil, 27 kitaptan oluşur. Bu kitaplar şu şekilde sınıflandırılır: İncil'in ilk dört kitabı(4): Yazarların adlarıyla anılır. Bunlar Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'dır. Yazarların her biri, İsa'nın yaşamını ve öğretisini dikkatli, ayrıntılı ve değişik açılardan ele alır. Elçilerin İşleri(1): İlk dört kitabı izleyen Elçilerin işleri başlıklı kitap, İsa'nın seçtiği ilk öğrencilerin etkinliklerini, birçoğu Anadolu'da olmak üzere, ilk kilise topluluklarının nasıl kurulduğunu anlatır. Bu kitabın yazarı, İncil'in üçüncü kitabını da yazan Luka'dır. Pavlus'un Mektupları(13): İsa'nın göğe alınmasından sonra mucizevi bir şekilde İsa'yla karşılaşan ve iman eden Pavlus, kurtuluş müjdesini Yahudi olmayan uluslara iletmek görevini almış olarak Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişi ve topluluklara mektuplar yazdı. Kutsal Yazılar listesinde yer alan Pavlus'un 13 mektubu, İncil'in büyük bir bölümünü oluşturur. Bu mektuplar sırasıyla, Romalılar, I. ve II. Korintliler, Galatyalılar, Efesliler, Filipililer, Kolo-seliler, I. ve II. Selanikliler, I. ve II. Timoteos, Titus ve Filimon'dur. Diğer Mektuplar(8): İbraniler, Yakup, Petrus'un Mektupları, Yuhanna'nın Mektupları ve Yahuda'nın Mektubu. Peygamberlik kitabı-Vahiy(1): İncil'in son kitabıdır; gelecekteki olayları haber veren peygamberlikleri, insanın ve dünyanın sonuna ilişkin öngörüleri içerir.

 

-ncil-m-jde-a-da-t-rk-e-evirisi-turkish-language-new-testament-2-.jpg

-ncil-m-jde-a-da-t-rk-e-evirisi-turkish-language-new-testament-6-.jpg

-ncil-m-jde-a-da-t-rk-e-evirisi-turkish-language-new-testament-10-.jpg

ncil-m-jde-a-da-t-rk-e-evirisi-turkish-language-new-testament-11-.jpg

-ncil-m-jde-a-da-t-rk-e-evirisi-turkish-language-new-testament-14-.jpg

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the İncil / Müjde / Çağdaş Türkçe Çevirisi / Turkish language New Testament (Small size) / Paperback / Kitabi Mukaddes Sirketi 2015 to your wish list.