Loading... Please wait...

ԻՄ ԱՂՕԹԱԳԻՐՔՍ / My Prayer - Armenian language Catholic Prayer book / Paperback - 15th edition / 2019

$19.99
SKU:
ArmenianPrayer-BOOK
Weight:
4.00 Ounces

Out of Stock

Product Description

ԻՄ ԱՂՕԹԱԳԻՐՔՍ / My Prayer - Armenian language Catholic Prayer book / Paperback - 15th edition /

Paperback 2019

Language: Armenian

Pages: 160

 

English Summary:

Armenian language prayer book.

 

Armenian Summary:

Դուն, որմերտկարբնութեանփորձառութիւնըունեցար, ո՜վմերՔահանայապետը՝Յիսուս, քեզի՛կընայինք:Դուն՝որմեզիհամարմեղքիպատարագեղար, որպէսզիմենքքեզիհամարարդարըլլանք:Դուն՝որմեզիհամարերկրաւորեղար, որպէսզիմենքքեզիհամարերկնաւորըլլանք: Դուն՝որմեզիհամարՀացեղար, որպէսզիմենքքեզճաշակելովսրբուինք: Տո՛ւրվիշտերովլեցունքուՄարմինդ, որպէսզիբոլորսիրտերըքեզճաշակենեւսրբուին: Մատռուակէ՛վտակիպէսկաթկթողքուանմեղԱրիւնդ, որպէսզիմարդիկանմեղութեամբյագենան: Երկարէ՛փրկականխաչդ՝այսաշխարհիծովունմէջլողացողներուս, մեզվեր՝դէպիքեզբարձրացնելուհամար:

 

-my-prayer-armenian-language-catholic-prayer-book-1-.jpg

-my-prayer-armenian-language-catholic-prayer-book-5-.jpg

-my-prayer-armenian-language-catholic-prayer-book-9-.jpg

-my-prayer-armenian-language-catholic-prayer-book-11-.jpg

 

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the ԻՄ ԱՂՕԹԱԳԻՐՔՍ / My Prayer - Armenian language Catholic Prayer book / Paperback - 15th edition / 2019 to your wish list.