null

Moje První Bible | First Bible Stories

No reviews yet Write a Review
$99.00
SKU:
9788073916787
UPC:
9788073916787
Weight:
15.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Moje První Bible | First Bible Stories

UPC: 9788073916787

Product Features

 • Title: Moje První Bible
 • Publisher: Nakladatelství Slovart, s.r.o.
 • Year of Publication: 2012
 • Translation: Martin Bedřich
 • Illustrator: John Dillow
 • Original Title: First Bible Stories (Parragon Books, 2001)
 • Copyright: Parragon Books Ltd 2012, Slovart 2012
 • Responsible Editor: Jan Heller
 • Typesetting: Alias Press, Bratislava
 • Printed in: China
 • ISBN: 978-8073916787/9788073916787
 • Language: Czech

Overview

"Moje První Bible" is a beautifully illustrated and simply narrated introduction to the Bible for young children. This edition, translated by Martin Bedřich from the original English "First Bible Stories" by Parragon Books, makes biblical stories accessible and engaging for the youngest readers. The vibrant illustrations by John Dillow bring these timeless stories to life, ensuring that children are captivated while learning foundational biblical tales.

Interesting Facts

 • Illustrations: John Dillow's illustrations are designed to capture the imagination of children, making the stories visually appealing and memorable.
 • Translation: Martin Bedřich's translation maintains the simplicity and liveliness of the original text, ensuring that young readers can easily understand and enjoy the stories.
 • Educational Value: "Moje První Bible" serves as an excellent resource for introducing children to the Bible, fostering early spiritual education and interest in biblical stories.
 • Publishing Quality: Published by Nakladatelství Slovart, a renowned publisher, and printed by Alias Press, the book ensures high production quality, with durable binding and vibrant printing.

Publisher

Nakladatelství Slovart, s.r.o.
Website: www.slovart.cz

Hashtags

#MojePrvniBible #ChildrensBible #BibleStories #CzechBooks #ChristianEducation #Slovart #BibleForKids #JohnDillow #MartinBedrich

Přehled

"Moje První Bible" je krásně ilustrovaný a jednoduše převyprávěný úvod do Bible pro malé děti. Toto vydání, přeložené Martinem Bedřichem z původního anglického "First Bible Stories" od Parragon Books, činí biblické příběhy přístupnými a poutavými pro nejmladší čtenáře. Živé ilustrace Johna Dillow přinášejí tyto nadčasové příběhy k životu, zajišťující, že děti jsou uchváceny a současně se učí základní biblické příběhy.

Zajímavosti

 • Ilustrace: Ilustrace Johna Dillowa jsou navrženy tak, aby zachytily představivost dětí, činíce příběhy vizuálně atraktivními a zapamatovatelnými.
 • Překlad: Překlad Martina Bedřicha zachovává jednoduchost a živost původního textu, zajišťující, že mladí čtenáři mohou snadno porozumět a užívat si příběhy.
 • Vzdělávací Hodnota: "Moje První Bible" slouží jako vynikající zdroj pro seznámení dětí s Biblí, podporující rané duchovní vzdělání a zájem o biblické příběhy.
 • Kvalita Vydání: Vydáno nakladatelstvím Slovart, renomovaným vydavatelem, a tištěno Alias Press, kniha zaručuje vysokou kvalitu výroby, s odolnou vazbou a živým tiskem.

Hashtags

#MojePrvniBible #DětskáBible #BiblickéPříběhy #ČeskéKnihy #KřesťanskéVzdělání #Slovart #BibleProDěti #JohnDillow #MartinBedrich

IMG_8197__32412.1717585557.1280.1280.JPG (960×1280)

IMG_8210__62576.1717585627.1280.1280.JPG (1280×960)

IMG_8211__09588.1717585626.1280.1280.JPG (1280×960)

IMG_8201__99652.1717585573.1280.1280.JPG (1280×960)

IMG_8203__44312.1717585574.1280.1280.JPG (1280×960)

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review