null

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur, Incil) / Turkish Holy Bible / Yeni Ceviri / Eski ve Yeni Antlasma

No reviews yet Write a Review
$84.99
SKU:
9754620466
UPC:
9789754620702
Weight:
15.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur, Incil) / Turkish Holy Bible

Yeni Ceviri / Eski ve Yeni Antlasma / Turkish Bible Society 2017 /

Product Features

 • Binding: Vinyl Bound
 • Edition: Yeni Çeviri (New Translation), Eski ve Yeni Antlaşma (Old and New Testament)
 • Publisher: Kitabı Mukaddes Şirketi / Turkish Bible Society
 • Publication Year: 2017
 • ISBN-13: 978-9754620702 / 9789754620702
 • ISBN-10: 9754620709
 • Pages: 1382
 • Language: Turkish (Türkçe)
 • Print Run: 4,000 copies
 • Features: Black vinyl cover, includes color maps

Overview

The "Kutsal Kitap" is the complete Turkish Holy Bible, encompassing the Old Testament (Tevrat), Psalms (Zebur), and the New Testament (İncil). This 2017 edition, published by the Turkish Bible Society (Kitabı Mukaddes Şirketi), is a comprehensive and authoritative Yeni Çeviri (New Translation). It is vinyl bound with a black cover, making it a durable and practical choice for daily use. With 1382 pages and detailed color maps, it serves as an invaluable resource for Turkish-speaking Christians and those studying Biblical texts.

Ürün Özeti

"Kutsal Kitap" Türkçe Kutsal Kitap'ın tam metnidir ve Eski Ahit (Tevrat), Mezmurlar (Zebur) ve Yeni Ahit'i (İncil) kapsar. 2017 baskısı, Kitabı Mukaddes Şirketi tarafından yayımlanan bu kitap, Yeni Çeviri'nin (Yeni Çeviri) kapsamlı ve yetkili bir versiyonudur. Siyah vinil kapaklı bu baskı, günlük kullanım için dayanıklı ve pratik bir seçenektir. 1382 sayfa ve ayrıntılı renkli haritaları ile Türkçe konuşan Hristiyanlar ve Kutsal Kitap metinlerini inceleyenler için değerli bir kaynaktır.

Interesting Facts

 • Turkish Bible Society: Founded to make the Bible accessible to Turkish speakers, the Turkish Bible Society (Kitabı Mukaddes Şirketi) has been instrumental in translating and distributing Biblical texts throughout Turkey.
 • Yeni Çeviri: This New Translation aims to provide a modern, understandable version of the Bible for contemporary readers, maintaining the integrity and depth of the original texts.
 • Print Run: With only 4,000 copies printed, this edition is relatively rare and significant for collectors and those looking for a special version of the Bible.

İlginç Bilgiler

 • Kitabı Mukaddes Şirketi: Türkçe konuşanlara Kutsal Kitap'ı erişilebilir kılmak amacıyla kurulan Kitabı Mukaddes Şirketi, Türkiye genelinde Kutsal Kitap metinlerinin tercüme ve dağıtımında önemli bir rol oynamıştır.
 • Yeni Çeviri: Bu Yeni Çeviri, Kutsal Kitap'ın modern, anlaşılır bir versiyonunu çağdaş okuyucular için sağlamayı amaçlamakta olup, orijinal metinlerin bütünlüğünü ve derinliğini korumaktadır.
 • Baskı Sayısı: Sadece 4.000 adet basılan bu baskı, koleksiyoncular ve özel bir Kutsal Kitap versiyonu arayanlar için nispeten nadir ve önemlidir.

Publishers

 • Kitabı Mukaddes Şirketi / Turkish Bible Society: An organization dedicated to translating and distributing the Bible in Turkish, ensuring accessibility and comprehension for Turkish speakers.

Yayınevi

 • Kitabı Mukaddes Şirketi / Turkish Bible Society: Kutsal Kitap'ı Türkçeye tercüme etmek ve dağıtmakla meşgul olan ve Türkçe konuşanların erişilebilirliğini ve anlaşılabilirliğini sağlayan bir organizasyondur.

Hashtags

#KutsalKitap #TurkishBible #HolyBible #YeniCeviri #EskiVeYeniAntlasma #KitabiMukaddesSirkerti #TurkishBibleSociety #BuyOnline #ChristianFaith

Etiketler

#KutsalKitap #TürkçeKutsalKitap #KutsalKitap2017 #YeniÇeviri #EskiVeYeniAntlaşma #KitabıMukaddesŞirketi #Hristiyanİmanı #OnlineSatınAl

 

-kutsal-kitap-tevrat-zebur-incil-turkish-holy-bible-1.jpg

-kutsal-kitap-tevrat-zebur-incil-turkish-holy-bible-5.jpg

-kutsal-kitap-tevrat-zebur-incil-turkish-holy-bible-9.jpg

-kutsal-kitap-tevrat-zebur-incil-turkish-holy-bible-11.jpg

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review