null

Kálvin János az eleve elrendelésről - John Calvin about Predestination / Hungarian edition of De Praedestinatione / Európa könyvkiadó 1986 / Hardcover

No reviews yet Write a Review
$19.99
SKU:
9630740591
UPC:
9630740591
Weight:
16.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Kálvin János az eleve elrendelésről - John Calvin about Predestination / Hungarian edition of De Praedestinatione / Európa könyvkiadó 1986 / Hardcover

Hardcover 1986

ISBN: 9789630740593  /  978-9630740593

ISBN-10: 9630740591

Pages: 203

PUBLISHER: Európa könyvkiadó

LANGUAGE: Hungarian / Magyar  

 

Hungarian Description:

Kálvin ​János hatalmas méretű teológiai-elméleti munkásságával és egyházszervező tevékenységével a Luther által megindított reformáció továbbfejlesztője s annak egyik nagyszerű vezéregyénisége. Fő műve, az Institutio religionis Christianae, az egész reformáció szigorú immanens logikával felépített igen jelentős dogmatikai műve. A hatalmas kálvini életműnek ez olyan összefoglalása, amelyen szerzője egész életén át dolgozott, azt újra és újra átgondolta és kiegészítette. Az Institutió-nak jelentős szerepe volt nemcsak az egyház megreformálásában, de a feltörekvő polgárság társadalmi harcában is. Ez a polgárság eleinte a kálvini eszméket használta fel forradalmi ideológiaként. A XVI. században a kálvinizmus segítette a feudalizmus elleni küzdelmet, utat nyitott a polgári társadalom fejlődésének, majd végigkísérte azt történelmi útján. Különösen nagy hatással volt a magyarországi történelmi fejlődésre. Az Institutio dogmatikai rendszerében az Eleve elrendelésről szóló tannak meghatározott helye van. A latin elnevezéssel közismert „kettős prendestináció”, az isteni kiválasztás és elvettetés szigorú és félelmetes tanításáról maga Kálvin mondja: „Megvallom, szörnyű végzés ez.” Ez a „szörnyű végzés” (horribile decretum) a későbbi korokban a kálvinizmus legismertebb és legtöbbet vitatott tanításává vált. Teljes szövegét e kötetben a latin eredetiből újrafordítva közöljük. E tan keletkezésének társadalmi hátteréről, majd különöböző társadalmi hatásáról Kónya István tanulmánya tájékoztatja az olvasót.

Fordító

Szabó Piroska

 

Tartalom / Contents:

Az örök elválasztásról, amellyel Isten egyeseket az üdvösségre, másokat meg a kárhozatra rendelt el 7
Az eleve elrendelés tanának megerősítése a Szentírásból vett bizonyítékokkal 31
Azoknak a rágalmazásoknak a cáfolata, amelyekkel ezt a tanítást mindig igazságtalanul illetik 64
A kiválasztás Isten elhívása által történő megerősítéséről és arról, hogy az elvetettek maguk idézik fel önmaguk ellen a méltó kárhozatot, melyre rendeltettek 101
Kálvin János és predestinációs tana (Írta: Kónya István) 151
Kálvin János életrajzi adatai (Összeállította: Király László) 183
Névmagyarázat 195

 

English Summary:

John Calvin (/ˈkælvɪn/; French: Jean Calvin [ʒɑ̃ kalvɛ̃]; born Jehan Cauvin; 10 July 1509 – 27 May 1564) was a French theologian, pastor and reformer in Geneva during the Protestant Reformation. He was a principal figure in the development of the system of Christian theology later called Calvinism, aspects of which include the doctrines of predestination and of the absolute sovereignty of God in salvation of the human soul from death and eternal damnation, in which doctrines Calvin was influenced by and elaborated upon the Augustinian and other Christian traditions. Various Congregational, Reformed and Presbyterian churches, which look to Calvin as the chief expositor of their beliefs, have spread throughout the world.

Calvin was a tireless polemicist and apologetic writer who generated much controversy. He also exchanged cordial and supportive letters with many reformers, including Philipp Melanchthon and Heinrich Bullinger. In addition to his seminal Institutes of the Christian Religion, Calvin wrote commentaries on most books of the Bible, confessional documents, and various other theological treatises.

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review