Loading... Please wait...

Jézus az én Jó Pásztorom - imakönyv by Tariczky Mária / Hungarian small size prayer book - Jesus is my Good Shepard / Paperback 1999

$19.99
SKU:
9635509448
Weight:
11.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Jézus az én Jó Pásztorom - imakönyv by Tariczky Mária / Hungarian small size prayer book - Jesus is my Good Shepard / Paperback 1999

Paperback 1999

ISBN: 9789635509447 / 978-9635509447

ISBN-10: 9635509448

PAGES: 176

PUBLISHER: Self published

LANGUAGE: HUNGARIAN / MAGYAR 

 

Hungarian Description:

„Az imádság Isten gyermekeinek élő kapcsolata végtelenül jó Atyjukkal, Fiával Jézus Krisztussal és a Szentlélekkel. Az imaélet tehát annyi, mint állandóan a szent Isten jelenlétében élni.” (Katekizmus) A katekizmusnak ez a megállapítása a legfontosabb igazságot fejezi ki: Az ima élő kapcsolat a szerető Atyával. A kapcsolatot ápolni kell, hogy élő maradjon. Ezért a napi ima, amit szívvel végzünk, a legfontosabb tennivalóink közé tartozik. Az ima életet ad.

A keresztény ember tudatában van annak, hogy élete Isten jelenlétében zajlik. Ez a jelenlét akkor hat ránk, ha figyelünk rá, és válaszolunk hívására. Az ima nem csak szó, hanem lélek is. Jézus mindenkinek felkínálja lelkét és barátságát (Jn 15,15). Ő a mi jó Pásztorunk, aki életét adta érettünk. Az imával viszonozzuk szeretetét és fogadjuk el vezetését.

Katona István atya ajánlja ezt a könyvet mindazoknak, akik szeretnék életüket Jézusnak, a jó Pásztornak vezetése alá helyezni.

 

Tartalom / Contents:

Jó Pásztorom 4
23. zsoltár 4
Reggeli ima 6
XXIII. János pápa reggeli imája 7
Imádság a Szentháromság 8
Hit, remény, szeretet 10
Mi Atyánk 12
Mi Atyánk! 14
Imádság a Szűzanyához 15
A szentolvasó 17
Ima az Úrral való találkozásért 33
Az isteni irgalmasság rózsafüzére 35
Bűnbánat és hálaadó ima 37
Lelkiismeret-vizsgálat a keresztút állomásaihoz kapcsolva 39
Szentmise 47
Gyűrű Géza: Ének a szentáldozás után 52
Gyűrű Géza: Esketési ének 53
Mária-énekek 55
Ó, Nagyasszony 55
Máriához 57
Ima testvéri szeretetért 58
Ima szerető szavakért 59
Ima szeretetért 60
Tamás Alajos OFM.: Segítséged, Uram 61
Szenvedésben 63
Uram, Te szeretsz engem a szenvedésben is 63
Betegségben 64
Ima gyógyulásért 65
Meditációs hiszekegy 67
Jézusom 69
Aquinói Szent Tamás imádsága 72
Aquinói Szent Tamás imádsága életünknek üdvös jóságáért 73
Jézus Krisztusom! 75
Imádság papjainkért és papi hivatásokért 77
Adventre (ének) 78
Hála az Igéért 79
Karácsonyi ima 80
Ima karácsonykor 83
Ima békességért 84
Uram 85
Nagyheti imádságok 86
Nagycsütörtok 86
Nagypéntek 87
Húsvétra 93
Jézus Szíve 97
Uram, emelj fel engem! 98
Szelíd szemed, Úr Jézus (ének) 99
Imádság Jézus Szívéhez 100
Bizalom-kilenced 101
Az Úr Szent Bárányára (ének) 102
Uram, csak a Te szereteted ment meg engem 104
Imádság a haldoklókért 105
Pünkösdre 107
Élet a Szentlélekben 109
Ima a közösségeinkért 110
Ima a Szentlélek Úristenhez 111
Isten élő Lelke (ének) 114
Hála a próféciákért, látásokért 115
A hitetlen imája 116
Az Istenhez visszatért testvér imája 117
Gyermekeink éneke: Jézus, Jézuska 118
Imádságok a szentek közbenjárásáért 121
Az Úr Jézus által adott ima a Szent Családhoz 121
Szűzanyánk 123
Máriánk, segíts! 124
Magyarok Nagyasszonyához 125
Ima a szent Őrzőangyalomhoz és minden jó angyalhoz 127
Szent Józsefhez 127
Szent Annához 128
Szent János apostolhoz 128
Assisi szent Ferenchez 129
Assisi szent Ferenc imája 130
Szent Cecíliához 132
Szent Ritához 133
Szent Kristófhoz 134
Magyar Szentjeinkhez 135
Gyűrű Géza: Imádság Boldog Gizellához 136
Gyűrű Géza: Ének Boldog Gizellához 137
Gyűrű Géza: Ének Boldog Apor Vilmoshoz 138
Esti imádságok 139
Esti imádság 139
Még ma éjjel (ének) 141
Röpimák 142
Úti imádság 145
Isten imádsága 146
Imádság Földünk megmentéséért 158
Imádság halálesetkor 160
Uram, hogy ne fájjon! 160
Testvéreimnek megfontolásért 161
Halálom óráján 162
Ultima in mortis... 163
Ó, jöjj 164
Drága kincs az idő... 164
Megyek már ó, Uram (ének) 164
Kérés és áldás 166
Imaszándékaim 167

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Jézus az én Jó Pásztorom - imakönyv by Tariczky Mária / Hungarian small size prayer book - Jesus is my Good Shepard / Paperback 1999 to your wish list.