Loading... Please wait...

Isten szól gyermekeihez - Szövegek a Bibliából by Eleonore Beck / Hungarian edition of God Speaks to His Children: Texts from the Bible / Illustrations by Miren Sorne / Paperback / Kirche in Not 2004

$19.99
SKU:
8471518635
Weight:
8.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Isten szól gyermekeihez - Szövegek a Bibliából by Eleonore Beck / Hungarian edition of God Speaks to His Children: Texts from the Bible / Illustrations by Miren Sorne / Paperback / Kirche in Not 2004 

THIS IS A CLASSIC CHILDREN'S BIBLE STORY BOOK that was given to many Children in Hungarian elementary schools in Hungary!  It seen many reprint runs.   A favorite with faith education in Hungary!

PAPERBACK 2004

ISBN-10: 8471518635

ISBN: 9788471518637  /  978-8471518637

PAGES: 96

PUBLISHER: Kirche in Not

LANGUAGE: HUNGARIAN / MAGYAR

 

Book dimensions: 12.00cm x 19.00cm

Hungarian Translation: Tarjányi Béla

 

English Summary:

Selected passages under headings such as God is always with us; Jesus teaches and heals - change your life; Waiting for the Messiah and God keeps his word.

 

Hungarian Summary: 

Szövegek a Bibliából gyermekeknek!   Katolikus Kiadas!

Kezdetben Isten megteremtette az eget és a földet. A föld puszta és üres volt. De Isten Lelke a vizek fölött lebegett...

Színes illusztrációkat tartalmaz.

 

Tartalom:

Az Ószövetség könyveiből  
A kezdet  
Isten megteremti a világot 3
Isten az embernek ajándékozza a Paradicsomkertet 4
Az emberek elveszítik a Paradicsomkertet 6
Kain és Ábel 7
Noé és a vízözön 8
Az Ősatyák  
Isten meghívja Ábrahámot 10
Isten és Ábrahám szövetsége 11
Ábrahám bizalma 12
Izsák, Ézsua és Jákob 13
József Egyiptomba kerül 16
Jákob és fiai lemennek Egyiptomba 17
Mózes a pusztában vezeti a népet  
Isten megmenti Mózest 19
Isten küldi Mózest 20
Engedd szabadon népemet! 22
Az első húsvéti éjjel 22
Isten megmenti népét 23
Isten gondoskodik népéről 25
Isten kiválaszt egy népet 26
Életszabályok 27
Mózes halála 28
Királyok és próféták  
Az Ígéret földjén 29
A nép királyt akar 30
Dávid, a betlehemi pásztor 31
Dávid, Jeruzsálem király 32
Dávid egyik dala 33
Salamon házat épít Istennek 33
Salamon mondásai 34
Két király egy országban 35
Az élő Isten 36
Az egyetlen Isten 36
Isten magához hívja Illést 38
Az éhezők ételt kapnak 38
Isten jelt ad népének 39
Ámosz próféta vádol 39
Jeremiás figyelmeztet: Isten büntetni fog 40
Isten meg akar bocsájtani népének 40
Visszatérés Babilóniából 41
A visszatérők hálaéneke 42
A Messiás várása  
A zsidó nép 42
Jób választ kér Istentől 43
Jónás megismeri Istent 45
Isten uralma 47
Dal isten Szolgájáról 47
Isten új világa 48
Az Újszövetség könyveiből  
Isten megtartja szavát: Jézus a Messiás  
Jézus a Magasságbeli fia 49
Emmánuelnek hívják - Velünk az Isten 50
Betlehemben fog születni 50
Jézus a zsidók királya 52
Az üldözés 53
Jézus Istenhez tartozik 53
A Keresztelő tanúságtétele 54
Az Atyaisten tanúságtétele 55
Jézus tanít és gyógyít: változtassátok meg az életeket  
Jézus örömhíre 56
Halászok csatlakoznak Jézushoz 56
Egy béna járni kezd 57
Jézus meghív egy bűnöst 58
Jézus kiválasztja a tizenkét apostolt 59
Jézus kiválasztja népét 59
Életszabályok 61
Jézus tanítványainak imádsága 61
Jézus visszaadja az életet egy halottnak 62
Miért féltek? 62
Az éhezők jóllaknak 63
Az élet kenyere 64
A tanítványok vallomása 65
Az Atyaisten tanúságtétele 65
Jézus tanít: életünk Istennel és az emberekkel  
Kinek ajándékoz Isten örök életet? 66
Kit fogad be Isten az ő országába? 67
A gazdag ember tévedése 68
Az elveszett bárány 69
A Jó Pásztor 69
Az apa és két fia 70
A koldus és a gazdag 71
Az öntudatos igaz és vámos 72
A vak hinni kezd 73
Zakcus élete megváltozik 74
Meghalt - eltemették - feltámadt  
Jézus Húsvétkor Jeruzsálembe megy 75
Júdás elárulja Mesterét 76
Az utolsó vacsora 77
Miről lehet felismerni Jézus tanítványait? 77
Jézus imádkozik az Olajfák hegyén 79
Péter megtagadja az Urat 80
Jézus a Nagy Tanács előtt 81
Kihallgatás Pilátus előtt 81
Jézus meghal a kereszten 82
Jézust eltemetik 83
Az angyal híradása 84
Két tanítvány találkozik a Feltámadottal 85
Találkozás Jeruzsálemben 87
Az Úr elküldi apostolait minden néphez 87
Jézus velünk marad  
Búcsú a tanítványoktól 88
Isten új népe - Jézus Krisztus egyháza 88
Élet Jézussal - meghalni érte 90
Pál, a nemzetek apostola 90
Pál levele ír a közösségeknek 91
Nem úgy élünk, mint akiknek nincs reményük 92
Isten új világa 94

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Isten szól gyermekeihez - Szövegek a Bibliából by Eleonore Beck / Hungarian edition of God Speaks to His Children: Texts from the Bible / Illustrations by Miren Sorne / Paperback / Kirche in Not 2004 to your wish list.