null

Het Evangelie Naar Johannes - The Gospel of John in Dutch / Dutch Bible Society 1988 / Paperback / Belgisch Bijbelgenootschap

No reviews yet Write a Review
$9.99
SKU:
9061260604
UPC:
9061260604
Weight:
7.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Het Evangelie Naar Johannes - The Gospel of John in Dutch / Dutch Bible Society 1988 / Paperback / Belgisch Bijbelgenootschap

 

Product Features

  • Title: Het Evangelie Naar Johannes - The Gospel of John in Dutch
  • Format: Paperback
  • Publication Year: 1988
  • Pages: 57
  • ISBN-10: 9061260604
  • ISBN: 9789061260608
  • Publisher: Dutch Bible Society
  • Language: Dutch

Summary

"Het Evangelie Naar Johannes" is the Dutch translation of The Gospel of John, published by the Dutch Bible Society in 1988. This 57-page paperback edition offers a profound insight into the life and teachings of Jesus Christ, presenting Him as the Son of God. The Gospel of John is known for its unique perspective on Jesus' life, emphasizing His divine nature and the significance of faith in Him for eternal life, as encapsulated in the famous verse John 3:16. This booklet serves as an invaluable resource for Gospel outreach, especially among Dutch-speaking communities.

Interesting

The Gospel of John has been a cornerstone of Christian faith, highlighting the deep love of God for the world through the sacrifice of His only begotten Son. This Dutch edition, "Het Evangelie Naar Johannes," contributes to the rich tradition of Bible translation and dissemination by the Dutch Bible Society, an organization with a long history of making the Scriptures accessible to Dutch speakers. The publication of this booklet in 1988 continues the society's mission to spread the Gospel and support the spiritual growth of individuals.

Reviews

While specific reviews for this edition were not found, the universal appeal of The Gospel of John and the reputation of the Dutch Bible Society suggest that this booklet is a valuable tool for both personal reflection and evangelism. Its concise format and clear translation make it accessible to a wide audience, encouraging readers to explore the profound messages of love, salvation, and eternal life found within its pages.We invite you to write a review and share your experience with this enlightening booklet and our service.

Samenvatting

"Het Evangelie naar Johannes" is de Nederlandse vertaling van het Evangelie van Johannes, gepubliceerd door het Nederlands Bijbelgenootschap in 1988. Deze 57 pagina's tellende paperback biedt diepgaand inzicht in het leven en de leer van Jezus Christus, waarbij Hij wordt gepresenteerd als de Zoon van God. Het Evangelie van Johannes staat bekend om zijn unieke perspectief op het leven van Jezus, waarbij Zijn goddelijke aard en het belang van geloof in Hem voor eeuwig leven worden benadrukt, zoals samengevat in de bekende vers Johannes 3:16. Dit boekje dient als een onschatbare bron voor evangelisatie, met name onder Nederlandstalige gemeenschappen.


Interessant

Het Evangelie van Johannes is een hoeksteen geweest van het christelijk geloof, waarbij de diepe liefde van God voor de wereld wordt benadrukt door het offer van Zijn eniggeboren Zoon. Deze Nederlandse editie, "Het Evangelie naar Johannes", draagt bij aan de rijke traditie van bijbelvertaling en verspreiding door het Nederlands Bijbelgenootschap, een organisatie met een lange geschiedenis van het toegankelijk maken van de Schrift voor Nederlandstaligen. De publicatie van dit boekje in 1988 zet de missie van de vereniging voort om het evangelie te verspreiden en de spirituele groei van individuen te ondersteunen.


Recensies

Hoewel er geen specifieke recensies voor deze editie werden gevonden, suggereren de universele aantrekkingskracht van Het Evangelie van Johannes en de reputatie van het Nederlands Bijbelgenootschap dat dit boekje een waardevol instrument is voor zowel persoonlijke reflectie als evangelisatie. De beknopte opzet en heldere vertaling maken het toegankelijk voor een breed publiek, waardoor lezers worden aangemoedigd om de diepgaande boodschappen van liefde, redding en eeuwig leven te verkennen die binnen de pagina's worden gevonden. We nodigen u uit om een recensie te schrijven en uw ervaring te delen met dit verlichtende boekje en onze dienst.

 

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review