Gordonkaiskola II - A játéktechnika fejlesztése (Cello Tutorial Gordon school II - Development of game technique) / A játéktechnika fejlesztése / Two languages: Hungarian, English / Publisher: 2004 Rodigy & Co./Budapest - Bible in My Language
 Loading... Please wait...

Gordonkaiskola II - A játéktechnika fejlesztése (Cello Tutorial Gordon school II - Development of game technique) / A játéktechnika fejlesztése / Two languages: Hungarian, English / Publisher: 2004 Rodigy & Co./Budapest

$39.99
SKU:
9790801653352
Weight:
15.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Gordonkaiskola II - A játéktechnika fejlesztése (Cello Tutorial Gordon school II - Development of game technique) / A játéktechnika fejlesztése / Two languages: Hungarian, English / Publisher: 2004 Rodigy & Co./Budapest 

Paperback 

Printed in Hungary

 

ISBN:  9790801653352 / 979-0801653352

 

  • Publisher: Rózsavölgyi et Társa
  • ISBN: 9790801653352
  • Deposit: Gordonka and piano
  • Genre: Musical instrument school
  • Language: Hungarian, English
  • Extent: 128 pages

 

English Description:

The second volume of the Cello Tutorial, which is published in two parts, follows the same easily followable structure that was introduced in volume one. Exercises are grouped into units again and are supplemented with pieces for two cellos and pieces with piano accompaniment. The volume contains 13 units and a summary.
Its structure ensures unique flexibility for its users: teachers can choose according to their own conceptions the order in which they want to teach the various positions and the order in which they want their students to practice the various units. The volume contains ample material to further develop martele and double stops, staccato, chromatic, and spiccato playing, as well as practicing playing in tenor clef. It provides methodical guidance for playing the most frequently occurring ornaments and contains a lot of additional technical instruction essential for the learner.
The core of the Cello Tutorial is built on etudes by the greatest authors of cello music. The author of the tutorial has combined these with the very different lines of methodological views of the two outstanding Hungarian tutorial writers, Adolf Schiffer and Antal Friss, creating a methodologically unified process of teaching. The missing links of the process have been filled in with newly written. pieces, and thus the musical material, well-known and taught all over the world, has received a
specifically Hungarian touch. Cello Tutorial, Volume 2, has a dual function: one the one hand, its collection of etudes covers everything necessary for the preparation for a musical career; and on the other hand, its collection of valuable concert pieces satisfies the needs of learners of various musical tastes who play the cello solely for their own pleasure.

 

Hungarian Description:

A Cello Tutorial második kötete, amely két részben jelenik meg, ugyanazt a könnyen követhető szerkezetet követi, mint az első kötetben. A gyakorlatok ismét egységekbe vannak csoportosítva, és kiegészülnek két csellóra és zongorakíséretes darabokkal. A kötet 13 egységet és egy összefoglalót tartalmaz.
Felépítése egyedülálló rugalmasságot biztosít használói számára: a tanárok saját elképzeléseik szerint választhatják meg, hogy milyen sorrendben kívánják tanítani a különböző pozíciókat, illetve milyen sorrendben kívánják tanítványaik gyakorolni az egyes egységeket. A kötet bőséges anyagot tartalmaz a martele és a dupla megállók, a staccato, a kromatikus és a spiccato játék továbbfejlesztéséhez, valamint a tenorkulcsban való játék gyakorlásához. Módszeres útmutatást ad a leggyakrabban előforduló dísztárgyak eljátszásához, és számos további, a tanuló számára nélkülözhetetlen technikai utasítást tartalmaz.
A Cello Tutorial magja a csellózene legnagyobb szerzőinek etűdjeire épül. Az oktatóanyag szerzője ezeket ötvözte a két kiemelkedő magyar oktatóanyag-író, Schiffer Adolf és Friss Antal nagyon eltérő módszertani nézeteivel, módszertanilag egységes tanítási folyamatot alkotva. A folyamat hiányzó láncszemeit újonnan írt szöveggel pótoltuk. darabokat, és így a világszerte ismert és tanított zenei anyag a
kifejezetten magyar érintés. A Cello Tutorial 2. kötete kettős funkciót tölt be: egyrészt etűdgyűjteménye mindent tartalmaz, ami a zenei pályára való felkészüléshez szükséges; másrészt értékes koncertdarabok gyűjteménye a különféle zenei ízlésű tanulók igényeit elégíti ki, akik kizárólag saját kedvükre csellóznak.

 

IMG_0676__96811.1693912766.1280.1280.JPG (960×1280)

IMG_0688__14341.1693912797.1280.1280.JPG (1280×960)

IMG_0677__06303.1693912740.1280.1280.JPG (960×1280)

IMG_0679__44979.1693912741.1280.1280.JPG (1280×960)

IMG_0680__22135.1693912742.1280.1280.JPG (1280×960)

 

 

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Click the button below to add the Gordonkaiskola II - A játéktechnika fejlesztése (Cello Tutorial Gordon school II - Development of game technique) / A játéktechnika fejlesztése / Two languages: Hungarian, English / Publisher: 2004 Rodigy & Co./Budapest to your wish list.