Loading... Please wait...

Elmélkedések Mózes harmadik könyve felett by C.H. Mackintosh / Translated by Dr. Kádár Imre / Hungarian edition of Notes on Leviticus / Evangéliumi kiadó

$29.99
SKU:
CHMackintosh-LeviticusHUN
Weight:
16.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Elmélkedések Mózes harmadik könyve felett by C.H. Mackintosh / Translated by Dr. Kádár Imre / Hungarian edition of Notes on Leviticus / Evangéliumi kiadó

Hardcover

Printed in 1947

PAGES: 158

PUBLISHER: Evangéliumi könyvkereskedés

LANGUAGE: Hungarian / Magyar 

 

!!! Condition of this book is USED VERY GOOD !!!  As pictured !!!

 

Hungarian Description:

Mózes harmadik könyve, a „Leviticus", a Szentírás legelhanyagoltabb részei közé tartozik. A legtöbb bibliaolvasó nem lát benne egyebet, mint régiségtani érdekű áldozati tárgyak, szertartások és előírások furcsa rendszerét, amely semmit sem tud felelni a mai keresztyén lélek égető kérdéseire.
Pedig "a teljes Írás" minden szava az örök jelennek beszéli Isten személyes, időszerű üzenetét. És valóban, ha a Szent Lélek vezetése mellett, imádkozó szívvel olvassuk a Leviticust, nyomban kiderül, hogy ez a könyv mindvégig az Úr Jézus Krisztusról szól hozzánk és olyasmit tár fel az ő személyéről és munkájáról, amit megtudnunk sürgős életkérdés.
Mert ez a könyv nem egyéb, mint „vezérfonal lelki papok számára". Márpedig minden keresztyén hívő ilyen „lelki pap" az írás szerint (I. Péter 2, 5. 10.) és nincs nagyobb veszedelem, mintha valaki nincs tisztában ennek a szent tisztségnek kiváltságaival és kötelezettségeivel. A hívőnek, mint lelki papnak Krisztus Urunk által elrendelt helyzetét és a belőle fakadó gyakorlati élet törvényeit az egész Szentírásban legsajátosabban és legrészletesebben a Leviticus tartalmazza.
Hogyan lehet a mai világban Krisztusban élni, hogyan lehet a hívő ember kettős (mennyei és földi) helyzetéből fakadó harcokat Krisztus erejében végigharcolni, hogyan lehet a megszentelődés útján előrehaladni a Szent Lélek által, hogyan lehet már itt e földön gyakorlatilag Isten szerint megoldani minden erkölcsi problémát: ezekkel a tárgyakkal foglalkozik főként a Mózes harmadik könyve.
C. H. Mackintosh különleges kegyelmi ajándékot kapott Istentől arra, hogy az Írást az Írás által magyarázza és önkényes emberi okoskodások és képzelődések nélkül magát a Biblia Urát, Jézus Krisztust engedje szólani a kereső lélekhez. Az Ó- és Újszövetség szerves, benső összefüggéseire utal Mackintosh minden magyarázata, ezért sikerült oly sok drága kincset feltárnia a Biblia kimeríthetetlen, örök kincsesbányájából.
Adja Isten, hogy ez a mű is, - miként Mózes első és második könyvének magyarázata - sok kedves, szomjas szívet segítsen eljutni a teljes Írás buzgó, rendszeres, élő tanulmányozásához.

 

Szerző
C. H. Mackintosh
 
Fordító
Dr. Kádár Imre
 
Lektor
Dr. Kiss Ferenc

 

Tartalom / Contents:

Előszó 3
1. fejezet. Az égőáldozat 5
2. fejezet. Az ételáldozat 19
3. A békeáldozat 36
4-5, 13. fejezet. A bűnáldozat 49
17-fejezet. A „tévedésből való" vétkezésről 61
8. és 9. fejezet. Áron és fiai 68
10. fejezet. Nádáb és Abihu 77
11. fejezet. Tiszta és tisztátalan állatok 88
12. fejezet. A „gyermekágyas asszony" törvénye 95
13. és 14. fejezet. A „poklosság" és a „poklos" törvénye 98
15. fejezet. Különböző tisztátalanságok és azok kezelése 115
16. fejezet. A nagy engesztelési nap 117
17. fejezet. A vér értéke 127
18-20. fejezet. Legyetek szentek, mert én szent vagyok 129
21. és 22. fejezet. Fogyatkozások és tisztátalanságok 135
23. fejezet Az Úr ünnepei 139
24. fejezet A mécsek és a szent kenyerek. -"Az istenkáromló 148
25. fejezet A szombatév és a jubileumi év 151
26. fejezet Az engedelmesség és engedetlenség következményei 155
27. fejezet A fogadalmakról és azok megváltásáról 156


 

Charles Henry Mackintosh (October 1820 – 2 November 1896) was a nineteenth-century Christian preacher, dispensationalist, writer of Bible commentaries, magazine editor and member of the Plymouth Brethren.

Soon after this he established a periodical named Things New and Old, which he continued to edit (with evangelist Charles Stanley, 1821–1890) from 1858 to 1890, and Good News for the Little Ones, later called Good News for Young and Old and some pages for the Little Ones from 1859 to 1876.

Mackintosh took a great interest in, and actively participated in, the great Irish Evangelical revival of 1859 and 1860 (see Revivalism).

Mackintosh's literary fame rests primarily upon his work Notes on the Pentateuch, beginning with a volume of 334 pages on Genesis, and concluding with a two-volume work on Deuteronomy extending to over 800 pages. These are still in print and have been translated into a dozen or more languages.

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Elmélkedések Mózes harmadik könyve felett by C.H. Mackintosh / Translated by Dr. Kádár Imre / Hungarian edition of Notes on Leviticus / Evangéliumi kiadó to your wish list.