Loading... Please wait...

Elmélkedések Mózes első könyvéről by C. H. Mackintosh / Translated by Vida Sándor / Hungarian edition of Notes on the book of Genesis / Evangéliumi könyvkiadó / Antique book

$29.99
SKU:
CHMackintosh-GenesisHUN
Weight:
16.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Elmélkedések Mózes első könyvéről by C. H. Mackintosh / Translated by Vida Sándor / Hungarian edition of Notes on the book of Genesis / Evangéliumi könyvkiadó / Antique book

Hardcover 

Printed in 1947

PAGES: 198

PUBLISHER: Evangéliumi könyvkereskedés

LANGUAGE: Hungarian / Magyar  

 

!!! Condition of this book is USED VERY GOOD !!!  As pictured !!!

 

Hungarian Description:

Előszó

A legújabb magyar keresztyén irodalomban elég sokat írnak a Szentírás felől, de igen kevés az olyan fejtegetések száma, amelyek magát a Szentírást és Istennek abban lefektetett gondolatmenetét követik. Pedig kétségtelen, hogy a sokféle jellegű szentírás magyarázások közül csakis azt tarthatjuk igazi magyarázásnak, amely fejtegetéseiben pontosan követi az isteni gondolatmenetet és magyarázataiban, valamint érvelésében nem lép ki a Szentírás két födele közül. A nyugati népek, különösen az angolok gazdag lelki irodalmában sok ilyen mű van, amelyek közül egyik legáldásosabb sorozat Mackintosh öt kötete, Mózes öt könyvéről.
E fejtegetések áldásos sikerének, a szerző egyéni hűségén kívül, egyik titka az, hogy egyoldalú felekezetieskedés nélkül, nem valamely keresztyén irányzat, hanem kizárólag Istenországa és az egyéni lélek üdvössége szempontjából vizsgálja az írást, másfelől pedig, hogy vizsgálódását és fejtegetéseit egyáltalán nem befolyásolja az anyagi haszon. Mert az egészséges lelki életnek és Istenországa hű szolgálatának egyik legnagyobb veszedelme a pénz. Akár úgy kerül a pénz kapcsolatba az Evangéliummal, mint Iskáriotes Júdás esetében, aki abból pénzt csinált, akár pedig úgy, mint a varázsló Simon példájában, aki viszont pénzt akart adni azért, mindkettő egyforma veszedelemre vezetett, még pedig arra, hogy az ilyen pénz gazdájával együtt veszedelembe jutott. Mackintosh mélységes fejtegetései megmutatják azt az elválaszthatatlan belső kapcsolatot is, amely az Ó és Újtestamentum, Krisztus és az ószövetségi berendezések között fennáll. Végzetes tévedés és a lelki élet halálát jelenti, ha valaki ezt a kettőt elválasztja egymástól. Ugyanazt cselekszi, mintha a fa koronáját levágná gyökeréről, vagy az emberi test jobb és bal félét elválasztaná egymástól.

 

 

Tartalom / Contents:

Előszó 3
Mackintosh C. H. életrajza 5
A teremtés 7
A hetedik nap és a folyóvíz 16
A bűnbeesés 23
Kain és Ábel. Ádám nemzetségi táblázata 37
Az özönvíz 52
Noé fiainak családjai 67
A bábeli toronyépítés 69
Ábrahám elhivatás és kivonulása 73
Ábrahám és Lót 83
A királyok csatája. Melkhisédek 91
Az ígéret 95
Hágár 103
Ábrahám a Mindenható Isten előtt. A körülmetélkedés szövetsége 109
Az Ur Ábrahámnál. Ábrahám közbenjárása 115
Lót és az ítélet Sodoma felett 120
Ábrahám és Abimélek 125
Izsák születése. Hágár és Ismáel elűzetése 129
Izsák feláldozása 133
Sára halála és temetése 142
Rebeka 145
Ábrahám második házassága és halála. Ézsua és Jákób 153
Izsák Gérárban 154
Jákób csellel elveszi az áldást 158
Jákób menekülése Háránba. Béthel 166
Jákób Háránban 171
Jákób intézkedései Ézsua kiengesztelésére. Peniél 176
Jákób kibékül Ézsuaval. Dina és Sekhem 181
Jákób ismét Béthelben. Rákhel halála 185
József álmai 188
Thámár 190
József Egyiptomban 191
Jákób utolsó napjai 197

 

 

Charles Henry Mackintosh (October 1820 – 2 November 1896) was a nineteenth-century Christian preacher, dispensationalist, writer of Bible commentaries, magazine editor and member of the Plymouth Brethren.

Soon after this he established a periodical named Things New and Old, which he continued to edit (with evangelist Charles Stanley, 1821–1890) from 1858 to 1890, and Good News for the Little Ones, later called Good News for Young and Old and some pages for the Little Ones from 1859 to 1876.

Mackintosh took a great interest in, and actively participated in, the great Irish Evangelical revival of 1859 and 1860 (see Revivalism).

Mackintosh's literary fame rests primarily upon his work Notes on the Pentateuch, beginning with a volume of 334 pages on Genesis, and concluding with a two-volume work on Deuteronomy extending to over 800 pages. These are still in print and have been translated into a dozen or more languages.

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Elmélkedések Mózes első könyvéről by C. H. Mackintosh / Translated by Vida Sándor / Hungarian edition of Notes on the book of Genesis / Evangéliumi könyvkiadó / Antique book to your wish list.