null

Blind Bartimaeus | Người Mù Ba-Ci-Me

No reviews yet Write a Review
$19.99
SKU:
9786045262887
UPC:
9786045262887
Weight:
5.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Blind Bartimaeus | Người Mù Ba-Ci-Me

UPC: 9786045262887 / 978-6045262887

Bilingual Vietnamese - English Edition 

Great for Children from Vietnam

 

Product Features

 • Title: Blind Bartimaeus (Words Of Wisdom Series)
 • Language: Vietnamese, English
 • Publisher: United Bible Societies (UBS)
 • Editor: Nguyễn Thị Kim
 • Design and Cover: Lê Khắc Tâm
 • Published by: Bible Society Vietnam
 • Printing and Distribution: Thiên Ngôn Company
 • Publication Approval Date: October 31, 2017
 • ISBN: 978-6045262887
 • Pages: 42 pages with Full color illustrations, compact size (14x18 cm)
 • Availability: 3,000 copies printed

Overview

"Blind Bartimaeus" is part of the "Words of Wisdom" series, a compelling graphic storybook that presents the biblical tale of Bartimaeus, a blind man whose encounter with Jesus Christ led to a miraculous healing. This edition is skillfully tailored to capture the hearts of Vietnamese readers, illustrating the potent narrative of faith, recognition, and divine intervention in an accessible and engaging format.

Interesting Facts

 • Historical Setting: The story is set in Jericho, capturing the transition between the old city and the newly constructed region by King Herod.
 • Cultural and Biblical Accuracy: The depiction of Bartimaeus's encounter with Jesus is carefully aligned with the biblical account, emphasizing his strong faith and public declaration of Jesus as the Messiah.
 • Editorial Excellence: The book's production involved meticulous editing and design by notable Vietnamese professionals, ensuring a high-quality reading experience.

Tổng quan

"Người Mù Ba-Ci-Me" là một phần của bộ truyện "Lời nói khôn ngoan", một cuốn truyện tranh hấp dẫn trình bày câu chuyện trong Kinh thánh về Bartimaeus, một người mù có cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô đã dẫn đến sự chữa lành kỳ diệu. Ấn bản này được thiết kế khéo léo để chiếm được cảm tình của độc giả Việt Nam, minh họa câu chuyện mạnh mẽ về đức tin, sự công nhận và sự can thiệp của thần thánh trong một hình thức dễ tiếp cận và hấp dẫn.

Sự thật thú vị

Bối cảnh lịch sử: Câu chuyện lấy bối cảnh ở Jericho, ghi lại quá trình chuyển đổi giữa thành phố cổ và vùng mới được xây dựng bởi vua Herod.
Độ chính xác về văn hóa và Kinh thánh: Việc mô tả cuộc gặp gỡ của Bartimaeus với Chúa Giêsu được căn chỉnh cẩn thận với câu chuyện trong Kinh thánh, nhấn mạnh đức tin mạnh mẽ của ông và lời tuyên bố công khai về Chúa Giêsu là Đấng Mê-si.
Biên tập xuất sắc: Quá trình sản xuất cuốn sách có sự biên tập và thiết kế tỉ mỉ bởi các chuyên gia nổi tiếng của Việt Nam, đảm bảo trải nghiệm đọc chất lượng cao.

Key Credits

 • Publisher: Bible Society Vietnam
 • Editorial Team: Led by Nguyễn Thị Kim
 • Design: Lê Khắc Tâm
 • Printed by: Thiên Ngôn Company

Hashtags for Discoverability

#BlindBartimaeus #FaithHeals #SonOfDavid #VietnameseBibleStory #WordsOfWisdom #MiracleOfJesus #ChristianFaithVietnam #BibleStoriesForAll #HealingMiracles

 IMG_4809__49749.1714453245.1280.1280.jpg (960×1280)

IMG_4812__75421.1714453275.1280.1280.jpg (1280×960)

IMG_4813__78948.1714453276.1280.1280.jpg (1280×960)

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review