Loading... Please wait...

Bibliai Káté by Csia Lajos / Segítség a Bibliás gondolkodás eltanulásához / Hungarian language booklet - Study help to learn how to think biblically / Százszorszép Kiadó 2005

$7.99
SKU:
9637673482
Weight:
5.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Bibliai Káté by Csia Lajos / Segítség a Bibliás gondolkodás eltanulásához / Hungarian language booklet - Study help to learn how to think biblically / Százszorszép Kiadó 2005

PAPERBACK 2005

ISBN: 9789637673481  /  978-9637673481

ISBN-10: 9637673482

PAGES: 55

PUBLISHER: Százszorszép kiadó és nyomda

LANGUAGE: HUNGARIAN / MAGYAR

 

About the Author:

Csia Lajos 1887. február 18-án, Királyházán (Ugocsa vármegye) született. Elemi iskoláit Nyíregyházán, Debrecenben és Budapesten végezte. A szülők gyermekeik tanulása miatt Budapestre igyekeztek, s így Lajos fiuk az elemi iskola 3. és 4. osztályát már Budapesten végezte. Vallástanára Csűrös István volt, akinek evangéliumi hite és szeretete mély hatást gyakorolt az egész családra.

Gimnáziumi tanulmányait a Budapesti Református Gimnáziumban végezte. Kitűnő volt többek között matematikából és algebrából is. A családnak és az ifjú Csia Lajosnak az volt a terve, hogy a gimnázium befejezése után a Műegyetemen mérnöki diplomát szerez, majd Nyíregyházára megy, ahol átveszi anyai nagybátyja Majerszky Barna gépgyárát, és azt fogja vezetni. Ez a terv nem valósult meg, mert Csia Lajos az utolsó gimnáziumi tanévben megtért, s Isten hívásának engedve, nem a mérnöki, hanem a lelkészi pályát választotta hivatásul. Elhatározása mellett kemény családi viták között is rendíthetetlenül megmaradt. A Csia család Csűrös István révén kapcsolatba került dr. Szabó Aladárral, és részt vettek a Hold utcai német templomban tartott evangelizációs összejöveteleken, tagjaivá váltak a Szabó Aladár által alapított Bethánia Egyesületnek is.

 

Hungarian Summary:

Ezzel a kis munkával nem az volt a célom, hogy dogmatikai művet írjak, s a református vagy bármilyen más egyház múltbeli vagy jelenbeli tanítását tükröztessem. Célom a bibliai gondolkodás rövid összefoglalása volt, úgy, ahogy azt én megértettem. Munkám tehát nem a Biblia, csak róla alkotott emberi vélekedés. Ezért bírálatra, javításra szorul. A bírálat ne azt nézze azonban, hogy a könyv tartalma megfelel-é annak a rendszernek, amelyet egy vagy más egyházi tanító a mostani egyház tanításának gondol.

Csia Lajos

 

English Summary:

With this short work, I didn't aim to write a dogmatic piece of work and reflect the past or present teaching of the reformed or any other church. My goal was a brief summary of Biblical thinking, as I understood it. So my work is not the Bible, but the human belief about it. Therefore, it needs to be criticized and corrected. However, the criticism should not look at whether the contents of the book correspond to the system that one or another Church teacher thinks of the teaching of the present Church.

Lajos Csia

bibliai-k-t-by-csia-lajos-seg-ts-g-a-bibli-s-gondolkod-s-eltanul-s-hoz-hungarian-language-booklet-study-help-to-learn-how-to-think-biblically-sz-zszorsz-p-kiad-2005-1-.jpg

bibliai-k-t-by-csia-lajos-seg-ts-g-a-bibli-s-gondolkod-s-eltanul-s-hoz-hungarian-language-booklet-study-help-to-learn-how-to-think-biblically-sz-zszorsz-p-kiad-2005-4-.jpg

bibliai-k-t-by-csia-lajos-seg-ts-g-a-bibli-s-gondolkod-s-eltanul-s-hoz-hungarian-language-booklet-study-help-to-learn-how-to-think-biblically-sz-zszorsz-p-kiad-2005-6-.jpg

bibliai-k-t-by-csia-lajos-seg-ts-g-a-bibli-s-gondolkod-s-eltanul-s-hoz-hungarian-language-booklet-study-help-to-learn-how-to-think-biblically-sz-zszorsz-p-kiad-2005-8-.jpg

 

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Click the button below to add the Bibliai Káté by Csia Lajos / Segítség a Bibliás gondolkodás eltanulásához / Hungarian language booklet - Study help to learn how to think biblically / Százszorszép Kiadó 2005 to your wish list.