Armenian The little Prince - Antoine de Saint-Exupery / Փոքրիկ Իշխանը - Անտուան դը Սենտ-Էքզյուպերի / Լաս Պրինտ 2019 / Paperback, Mid Size - Bible in My Language
 Loading... Please wait...

Armenian The little Prince - Antoine de Saint-Exupery / Փոքրիկ Իշխանը - Անտուան դը Սենտ-Էքզյուպերի / Լաս Պրինտ 2019 / Paperback, Mid Size

$29.99
SKU:
9789939920306
Weight:
5.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Armenian The little Prince - Antoine de Saint-Exupery / Փոքրիկ Իշխանը - Անտուան դը Սենտ-Էքզյուպերի / Լաս Պրինտ 2019

Paperback, Mid Size

Author: Antoine de Saint-Exupery

ISBN: 9789939920306/  978-9939920306

ISBN-10‏: ‎ 993992030X

Publisher: Լաս Պրինտ

Pages: 80

Language: Armenian

Size: 15x20

Genre: Story

 

The story follows a young prince who visits various planets in space, including Earth, and addresses themes of loneliness, friendship, love, and loss. Despite its style as a children's book, The Little Prince makes observations about life, adults, and human nature.

Փոքրիկ Իշխանը հեղինակի առաջին մանկական գիրքն է: Փոքրիկ իշխանի կերպարում հեղինակն ինքն է: Այս կերպարը խորապես ինքնակենսագրական է. հեղինակն էլ ինքը հեռացել էր մեծահասակներից: Հերոսը ծնունդ է առել տխրությունից և իր մեջ մեռնող "փոքրիկ Տոնիոյից" ՝ աղքատ ազնվական ընտանիքի միակ հետնորդից, ում ոսկեհեր մազերի համար մանկության տարիներին ընտանիքում կոչել են "Արև թագավոր" :

 

ABOUT THE AUTHOR:

Antoine de Saint-Exupéry was a French writer, poet, journalist and pioneering aviator. He became a laureate of several of France's highest literary awards and also won the United States National Book Award. He is best remembered for his novella The Little Prince (Le Petit Prince) and for his lyrical aviation writings, including Wind, Sand and Stars and Night Flight.

 

https://cdn10.bigcommerce.com/s-62bdpkt7pb/products/0/images/267928/222Armenian_The_little_Prince_-_Antoine_de_Saint-Exupery_-_-_2019_Soft_Cover_Mid_Size_1__30929.1677341813.1280.1280.jpg?c=2&_gl=1*1e2ovu3*_ga*MjA2NTIxMjE2MC4xNTkwNTEyNTMy*_ga_WS2VZYPC6G*MTY3NzMyODU0OC43NzQuMS4xNjc3MzQxMzI4LjYwLjAuMA..

https://cdn10.bigcommerce.com/s-62bdpkt7pb/products/0/images/267929/222Armenian_The_little_Prince_-_Antoine_de_Saint-Exupery_-_-_2019_Soft_Cover_Mid_Size_2__09757.1677341686.1280.1280.jpg?c=2&_gl=1*1e2ovu3*_ga*MjA2NTIxMjE2MC4xNTkwNTEyNTMy*_ga_WS2VZYPC6G*MTY3NzMyODU0OC43NzQuMS4xNjc3MzQxMzI4LjYwLjAuMA..

https://cdn10.bigcommerce.com/s-62bdpkt7pb/products/0/images/267933/222Armenian_The_little_Prince_-_Antoine_de_Saint-Exupery_-_-_2019_Soft_Cover_Mid_Size_5__49392.1677341835.1280.1280.jpg?c=2&_gl=1*1e2ovu3*_ga*MjA2NTIxMjE2MC4xNTkwNTEyNTMy*_ga_WS2VZYPC6G*MTY3NzMyODU0OC43NzQuMS4xNjc3MzQxMzI4LjYwLjAuMA..

https://cdn10.bigcommerce.com/s-62bdpkt7pb/products/0/images/267932/222Armenian_The_little_Prince_-_Antoine_de_Saint-Exupery_-_-_2019_Soft_Cover_Mid_Size_6__36358.1677341738.1280.1280.jpg?c=2&_gl=1*1e2ovu3*_ga*MjA2NTIxMjE2MC4xNTkwNTEyNTMy*_ga_WS2VZYPC6G*MTY3NzMyODU0OC43NzQuMS4xNjc3MzQxMzI4LjYwLjAuMA..

 

 

 

 

 

 

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Click the button below to add the Armenian The little Prince - Antoine de Saint-Exupery / Փոքրիկ Իշխանը - Անտուան դը Սենտ-Էքզյուպերի / Լաս Պրինտ 2019 / Paperback, Mid Size to your wish list.