Loading... Please wait...

A marrizmus-szindróma / Sztálinizmus és nyelvtudomány / by Havas Ferenc / Tinta Könyvkiadó / The marrism-syndrome / Stalinism and linguistics

$29.99
SKU:
9639372536
Weight:
24.00 Ounces
Quantity:

Product Description

A marrizmus-szindróma - Sztálinizmus és nyelvtudomány / by Havas Ferenc / Tinta Könyvkiadó / The marrism-syndrome - Stalinism and linguistics

 

Language: Hungarian

Sorozatszám15
Oldalszám456
Kötés típusapuhafedeles
FormátumB/5
ISBN9639372536 / 963-9372536
Tömeg702 g/db

Made in Hungary  2003

 

1950-ben Ny. Ja. Marr grúz-szovjet nyelvész évtizedek óta magasztalt "új tanítása a nyelvről"heves diszkusszió tárgyává vált a Szovjetunióban, mégpedig nem valamely illetékes szakmai folyóiratban, hanem az állami életet minden ízében kizárólagosan irányító Kommunista Párt központi orgánumában: a Pravdában. A vita csúcspontján maga a legfelsőbb politikai tekintély, Ioszif Visszarionovics Sztálin nyilvánította ki lesújtó véleményét. Marr tanítása, melyet a hivatalos ideológia addig az egyetemes lingvisztika, egyszersmind a szovjet tudományosság egyik legragyogóbb teljesítményének deklarált, Sztálin megfellebbezhetetlen állásfoglalása nyomán az egyik pillanatról a másikra az egyetemes kiátkozás sorsára jutott. Megszégyenültek és megigazultak ettől fogva versengve kárhoztatták a marrizmus tévtanait, s zengték Sztálin korszakalkotó gondolatainak dicsőségét.

Több mint fél évszázad telt el azóta, sok minden átértékelődött, de az 1950-ben történtek megítélésében a tudományos közvélemény máig sem jutott teljes konszenzusra. Inkább annak vagyunk tanúi, hogy a marrizmus-vita tudománytörténeti toposszá, sőt, mítosszá merevedett. Lényegét és valóságos körülményeit nemcsak kortárs megélői, de az utókor elől is elleplezik a nem ismert tények, az előítéletek és hagyományozott sommás ítéletek.

Ez a könyv, mely a téma első magyar nyelvű, de a nemzetközi irodalomban is legátfogóbb monografikus feldolgozása, minden eddigi ábrázolásnál részletesebben tárja fel a marrizmus és az antimarrizmus történetét. Itt olvasható először a marri tanok áttekinthető szemelvényes összefoglalása magyar nyelven, a szerző részletes bírálatával. A Pravda-beli cikkek összefüggő ismertetésére és értékelésére most kerül sor először a magyar szakirodalomban. A könyv tárgyilagosan ábrázolja mind Marrnak és híveinek, mind ellenfeleiknek személyes pályáját, mindkét tábor egyes képviselőinek tragikus sorsát a harmincas évek végi nagy terror időszakában, tisztázza tudomány és politikum valódi felelősségét e történésekben. Igyekszik felderíteni az 1950-es vita eddig részben tisztázatlan háttéreseményeit is. Különösen érdekes tanulságokkal szolgál az utóbbi évtizedben hozzáférhetővé vált archívumok (SzKP KB, Agitprop) ide vonható anyagának bemutatása, eddig még Oroszországban sem publikált dokumentumok ismertetése.

A könyv nemcsak nyelvészek érdeklődésére tart igényt. Történészek számára is újszerűen és az eddigieknél részletesebb ábrázolásban tárja fel Sztálin részvételét a marrizmus-vitában. Politika- és tudományhistorikusok egyaránt tanulságosnak találhatják az ötvenes évek tudományos vitáinak vázlatos ismertetését. Sztálin nyelvtudományi munkásságának tartalmi elemzése a filozófusnak, a marri tanok tipológiai jellemzése a tudományelmélet kutatójának is figyelmébe ajánlható. Hogy a kötet egész tematikája a legtágabb értelemben vett ruszisztika illetékességi körébe vág, nem is szorul bizonyításra.

 

Product image

 

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the A marrizmus-szindróma / Sztálinizmus és nyelvtudomány / by Havas Ferenc / Tinta Könyvkiadó / The marrism-syndrome / Stalinism and linguistics to your wish list.