Loading... Please wait...

A HOGYAN by Gyökössy Endre / Három meditáció a meditációról / Szent Gellért Kiadó és Nyomda / The HOW / Three meditations about meditation / Paperback

$19.99
SKU:
9789636967499
Weight:
10.00 Ounces
Quantity:

Product Description

A HOGYAN by Gyökössy Endre / Három meditáció a meditációról / Szent Gellért Kiadó és Nyomda / The HOW / Three meditations about meditation

 

Paperback 2017

Pages: 130

Product code: GyokossyPB2

ISBN: 9789636967499  /  978-9636967499

ISBN-10: 9636967490

Publisher: Szent Gellért Kiadó és Nyomda

Language: Hungarian / Magyar

 

Hungarian Description: 

Ahogy lehet a legjobb alapanyagokból igen rossz – ízetlen vagy kozmás – ételt főzni, így gyakran, talán leggyakrabban a HOGYANon bukik el keresztyénségünk és tanítványságunk.
Merjünk azok lenni, akik vagyunk: spontán természetesen, belülről fakadó módon, félelem nélkül, bátran! Úgy cselekedni és követni Jézus Krisztust és úgy megélni az Ő lényét, ahogy az lényünkből fakadóan természetes és nem erőltetett módon ,,jön”.
Könyvünk nem kevesebbet kínál, minthogy bevezet az igazi, keresztyén módon gyakorolt elmélyült imádság HOGYANjába…
Milyen az a meditáció, amit mi, hívő emberek, istenhívők és Krisztust követők, Jézus ma élő tanítványai végezni szeretnénk? Ilyen mondatokat írtam a jegyzetfüzetembe: szemlélődő, elmélyedő – szívünkkel való gondolkodás, befelé fordulás, egész lényünkkel befelé – de túl önmagunkon. Tehát nemcsak saját csöndünkért és saját jóhírünkért meditálunk, hanem hogy abból kilépve valami történjék.

Részlet a könyből.

A meditáció alapfeltételei

Már az Ószövetségben is találkozhatunk az igazi, Istenben elmerülő meditáció nyomaival. Például Izsákról olvashatjuk: „Estefelé kiment imádkozni a mezőre” (1Mózes 24,63). Akkor is volt már a pátriárkáknak olyan helyük, ahová állandóan mentek áldozni; de Izsák szükségét érezte, hogy időnként mindenkitől elvonulva kimenjen a mezőre imádkozni. Nos, erről a mezőn történő, teljesen elvonult imádságról érezzük, hogy itt kezdődik valami, ami már több, mint imádság.
Jézus Krisztus életéből is nagyon sok Igét idézhetnék, de csak egyet említek: „Miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre, magánosan imádkozni” (Máté 14,23).
Nyomatékosan írja az evangelista, hogy magánosan, az eredeti szöveg szerint egészen egyedül ment föl imádkozni a hegyre.
Ma már a turisztika, a kirándulás természetes, de abban az időben nem volt az. Rablók és egyebek leselkedtek vagy bújtak meg a hegytetőkön.
– Például nem túl magas hegy az Olümposz, és milyen sokáig azt hitték, hogy ott laknak az istenek! Senkinek nem jutott eszébe, hogy felmenjen az Olümposzra, ahol most pásztorok legeltetik nyájaikat.
A Hegyi Beszédre is úgy került sor, hogy Jézus egyszer a tanítványaival egyedül akart maradni. Rosszul festik a festők, ha nagy tömegtől övezve ábrázolják Jézust. Nem a csonka-bonkák és a csak gyógyulást keresőknek, hanem egyedül a kiválasztottaknak mondta a Hegyi Beszédet, a boldogmondásokat és a Miatyánkot: „Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, odamentek hozzá tanítványai” (Máté 5,1-2). Aki csak szájtáti vagy unatkozó érdeklődő volt, az már nem ment fel a hegyre. Oda csak azok mentek, akik valóban arra voltak kíváncsiak, mire tanítja őket az Úr. – Tehát gyakran elvonult Jézus, még a tanítványaitól is.
Nagyon nehéz lenne egyetlen mondattal meghatározni az imádság és a meditáció közötti különbséget, ugyanis nem minden meditáció imádság. Milyen az a meditáció, amit mi, hívő emberek, istenhívők és Krisztust követők, Jézus ma élő tanítványai végezni szeretnénk? Ilyen mondatokat írtam a jegyzetfüzetembe:
– szemlélődő, elmélyedő
– szívünkkel való gondolkodás
– befelé fordulás, egész lényünkkel befelé
– de túl önmagunkon.
Tehát nemcsak saját csöndünkért és saját jólétünkért meditálunk, hanem hogy abból kilépve valami történjék.
Jézus, amikor kilép meditációs csöndjeiből, majdnem mindig utána mond el egy-egy csodálatos „bizony, bizony mondom néktek”-et. Tehát Ő abból a csöndből valamit kihallott, együtt volt az Atyával, valamit megbeszélt az Atyával a meditáció mélyén. Utána odafordult azokhoz, akikhez szólni akart: „Most pedig mondom nektek”. „Tehát most valami fontosat mondok nektek.” Misztérium ez. Jézus, az Emberfia és az Atyaisten találkozásának megérlelt mondanivalója. És Jézus továbbadja azt, amit kapott.

Mi a célja a meditációnak? Sorolhatnám: Isten jelenlétébe való belehelyezkedés, a megragadottság átélése; hogy nem vagyok egyedül, ketten vagyunk, ember vagyok, VAGYOK… Együtt vagyok az Atyával, Benne vagyok: én Őbenne, Ő énbennem. Jézus csodálatos hasonlata szerint: összetartozunk, ahogyan a szőlőtő és a szőlővessző:

Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem.
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad énbennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik.
Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. János 15,1-7

Nos, a meditációs megragadottságban katarzison, megtisztuláson, megújuláson megyünk át. Feladatom van: másképp lépjek ki a csöndemből az emberek felé, mint ahogy beléptem a csöndembe. Tehát nem l’art pour l’art, nem önmagáért léptem a csöndbe, mint ahogyan azok teszik, akik pusztán az ellazulás, a relaxálás végett meditálnak.
A hívő keresztyén ember meditációs gyakorlatainak más a célja. Gondoljunk a megdicsőülés hegyére! (vö. Máté 17,1-8). Jézus szinte szikrázik, tanítványai leborulnak, valami csodálatos légkör, erőtér veszi körül; ma már mérni lehet, hogy milyen hatalmas energia szabadul fel egy imádkozó embernek a lényéből.
Egy kórházban egy különös kísérlet során egy haldokló ember agyhullámait akarták megmérni.
Az illető, mert hívő ember volt, elkezdett imádkozni. Ekkor nagyon furcsa dolog történt a gépen: olyan hallatlan dolgokat mért, amit az orvosok nem tudtak hova tenni, nem tudták értelmezni. A végén derült ki, hogy míg az agyvizsgálatot csinálták, a páciens teljes elmerüléssel imádkozott! Ki lehetett mutatni ezt a hallatlan energiát.
Tehát azért meditálok, hogy tiszta emberként szolgálhassak embertársaimnak. Másképp léphessek az ember-VAGYOK lényemmel embertársaim közé.

Térjünk vissza a meditáció egyik alapfeltételére: az elvonultságra. Jézus ezt ajánlja a Hegyi Beszédben a beavatottaknak, tehát a tanítványoknak: „Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban; Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked”
(Máté 6,6).

Product image

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Click the button below to add the A HOGYAN by Gyökössy Endre / Három meditáció a meditációról / Szent Gellért Kiadó és Nyomda / The HOW / Three meditations about meditation / Paperback to your wish list.